กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดเล่นชู้และฆ่าคน
11:1 และต่อมาหลังจากสิ้นปีแล้ว เป็นเวลาที่กษัตริย์ทั้งหลายยกกองทัพออกไปสู้รบ ดาวิดทรงส่งโยอาบพร้อมกับพวกข้าราชการทหารของพระองค์และอิสราเอลทั้งสิ้น เขาทั้งหลายได้ไปกวาดล้างคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดยังประทับอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม
11:2 และต่อมาในเวลาตอนเย็น เมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากแท่นบรรทมของพระองค์ และดำเนินอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังของกษัตริย์ และทอดพระเนตรจากดาดฟ้านั้น พระองค์ทรงเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ และหญิงคนนั้นสวยงามมาก
11:3 และดาวิดทรงส่งคนไปสอบถามเรื่องผู้หญิงคนนั้น และคนหนึ่งกราบทูลว่า “หญิงคนนี้คือบัทเชบาบุตรสาวของเอลีอัม ภรรยาของอุรีอาห์คนฮิตไทต์มิใช่หรือ”
11:4 และดาวิดได้ทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปรับนางมา และนางได้มาเฝ้าพระองค์ และพระองค์ทรงร่วมหลับนอนกับนาง เพราะนางได้ชำระตัวให้สิ้นมลทินของนางแล้ว และนางก็กลับไปบ้านของตน
11:5 และหญิงคนนั้นได้ตั้งครรภ์ และส่งคนไปกราบทูลดาวิด ทูลว่า “หม่อมฉันตั้งครรภ์แล้ว”
11:6 และดาวิดทรงส่งคนไปยังโยอาบ กล่าวว่า “จงส่งอุรีอาห์คนฮิตไทต์มาให้เรา” และโยอาบได้ส่งอุรีอาห์ไปให้ดาวิด
11:7 และเมื่ออุรีอาห์เข้าเฝ้าพระองค์ ดาวิดรับสั่งถามว่าโยอาบเป็นอย่างไร และกองทหารเป็นอย่างไร และการสงครามคืบหน้าไปอย่างไรบ้าง
11:8 และดาวิดตรัสกับอุรีอาห์ว่า “จงลงไปยังบ้านของเจ้า และล้างเท้าของเจ้าเสีย” และอุรีอาห์ได้ออกไปจากพระราชวังของกษัตริย์ และมีคนนำอาหารจากกษัตริย์ส่งไปให้เขา
11:9 แต่อุรีอาห์ได้นอนค้างอยู่ที่ประตูพระราชวังของกษัตริย์พร้อมกับบรรดาผู้รับใช้แห่งเจ้านายของเขา และมิได้ลงไปที่บ้านของตน
11:10 และเมื่อพวกเขากราบทูลดาวิดว่า “อุรีอาห์ไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขา” ดาวิดตรัสกับอุรีอาห์ว่า “เจ้ามิได้เดินทางมาดอกหรือ ทำไมเจ้าจึงไม่ลงไปบ้านของเจ้า”
11:11 และอุรีอาห์ทูลดาวิดว่า “หีบพันธสัญญาและอิสราเอลกับยูดาห์อาศัยอยู่ในเต็นท์ และโยอาบเจ้านายของข้าพระองค์กับบรรดาข้าราชการทหารของพระองค์ตั้งค่ายอยู่ที่กลางทุ่ง แล้วข้าพระองค์จะเข้าไปในบ้าน ทั้งกิน ทั้งดื่ม และนอนกับภรรยาของข้าพระองค์เช่นนั้นหรือ พระองค์ทรงพระชนม์อยู่และจิตวิญญาณของพระองค์มีชีวิตอยู่แน่ฉันใด ข้าพระองค์จะไม่กระทำอย่างนี้เลย”
11:12 และดาวิดได้ตรัสกับอุรีอาห์ว่า “วันนี้ก็ค้างเสียที่นี่เถิด และพรุ่งนี้เราจะให้เจ้าไป” ดังนั้นอุรีอาห์ได้พักอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในวันนั้นและในวันรุ่งขึ้น
11:13 และเมื่อดาวิดทรงเรียกเขามา เขาก็มารับประทานและดื่มต่อพระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์ทรงกระทำให้เขามึนเมา และในเวลาเย็นวันนั้นเขาก็ออกไปนอนบนที่นอนของเขาพร้อมกับพวกผู้รับใช้ของเจ้านายของเขา แต่มิได้ลงไปยังบ้านของเขา
11:14 และต่อมาในเวลารุ่งเช้า ดาวิดทรงพระอักษรถึงโยอาบและฝากจดหมายนั้นไปในมือของอุรีอาห์
11:15 และพระองค์ทรงพระอักษรในจดหมายนั้นว่า “ท่านทั้งหลายจงตั้งอุรีอาห์ให้เป็นกองหน้าเข้าสู้รบตรงที่รุนแรงที่สุดและพวกท่านจงถอยทัพจากเขาเสีย เพื่อให้เขาถูกโจมตีให้ตาย”
11:16 และต่อมา เมื่อโยอาบกำลังล้อมนครและเฝ้าสังเกตอยู่ ท่านจึงกำหนดให้อุรีอาห์ไปรบตรงสถานที่ที่ท่านทราบว่ามีทหารกล้าหาญมาก
11:17 และพวกทหารในนครก็ออกมาและสู้รบกับโยอาบ และมีข้าราชการทหารของดาวิดบางคนได้ล้มตาย และอุรีอาห์คนฮิตไทต์ก็ตายด้วย
11:18 แล้วโยอาบได้ส่งคนไปกราบทูลดาวิดทุกสิ่งเรื่องสงคราม
11:19 และได้กำชับผู้สื่อสารนั้นว่า “เมื่อเจ้ากราบทูลข่าวเรื่องสงครามต่อกษัตริย์เสร็จทุกประการแล้ว
11:20 และต่อมาถ้ากษัตริย์ทรงกริ้วและพระองค์ตรัสกับเจ้าว่า ‘ทำไมเจ้าทั้งหลายจึงยกเข้ารบใกล้นครนัก พวกเจ้าไม่ทราบหรือว่าเขาทั้งหลายจะยิงออกมาจากกำแพง
11:21 ใครฆ่าอาบีเมเลคบุตรชายของเยรุบเบเชท ไม่ใช่หญิงคนหนึ่งเอาหินโม่ชิ้นบนทุ่มใส่เขาจากกำแพงเมืองจนเขาตายเสียที่เมืองเธเบศดอกหรือ ทำไมเจ้าทั้งหลายจึงเข้าไปใกล้กำแพง’ แล้วเจ้าจงกราบทูลว่า ‘อุรีอาห์คนฮิตไทต์ผู้รับใช้ของพระองค์ก็ตายด้วย’”
11:22 ดังนั้น ผู้สื่อสารก็ไป และมาทูลต่อดาวิดทุกอย่างที่โยอาบสั่งเขาให้กราบทูล
11:23 และผู้สื่อสารนั้นกราบทูลดาวิดว่า “ข้าศึกได้เปรียบต่อเราทั้งหลายเป็นอย่างมาก และได้ออกมาสู้รบกับพวกเราที่กลางทุ่ง แต่เราทั้งหลายได้ขับไล่พวกเขาเข้าไปถึงทางเข้าประตูเมือง
11:24 และทหารธนูก็ยิงข้าราชการทหารของพระองค์จากกำแพง และข้าราชการทหารของกษัตริย์บางคนก็สิ้นชีวิต และอุรีอาห์คนฮิตไทต์ข้าราชการทหารของพระองค์ก็สิ้นชีวิตด้วย”
11:25 แล้วดาวิดได้ตรัสกับผู้สื่อสารนั้นว่า “เจ้าจงบอกโยอาบดังนี้ว่า ‘อย่าให้เรื่องนี้ทำให้ท่านขุ่นเคืองใจ เพราะดาบย่อมสังหารไม่เลือกว่าคนนั้นหรือคนนี้ จงสู้รบกับนครนั้นหนักเข้าไปและตีเอานครนั้นเสียให้ได้’ และเจ้าจงหนุนน้ำใจท่านด้วย”
11:26 และเมื่อภรรยาของอุรีอาห์ได้ยินว่าอุรีอาห์สามีของตนสิ้นชีวิตแล้ว นางก็ไว้ทุกข์ด้วยเรื่องสามีของนาง
11:27 และเมื่อผ่านการไว้ทุกข์แล้ว ดาวิดก็ส่งคนไปรับนางมาที่พระราชวังของพระองค์ และนางก็ได้เป็นมเหสีของพระองค์ และประสูติโอรสองค์หนึ่งให้พระองค์ แต่สิ่งซึ่งดาวิดทรงกระทำนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope