กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 20

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

การกบฏของเชบา
20:1 และบังเอิญที่นั่นมีคนของเบลีอัลอยู่คนหนึ่งชื่อเชบาบุตรชายของบิครีคนเบนยามิน และเขาได้เป่าแตรขึ้น แล้วพูดว่า “เราทั้งหลายไม่มีส่วนในดาวิด ทั้งพวกเราไม่มีมรดกในบุตรชายของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย ให้ทุกคนกลับไปยังเต็นท์ของตนเถิด”
20:2 ดังนั้น คนอิสราเอลทั้งหมดได้ละทิ้งดาวิด และไปติดตามเชบาบุตรชายของบิครี แต่คนยูดาห์ได้ติดตามกษัตริย์ของพวกเขาอย่างมั่นคง จากแม่น้ำจอร์แดนไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม
20:3 และดาวิดเสด็จกลับมายังพระราชวังของพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม และกษัตริย์ตรัสให้นำนางสนมทั้งสิบคนที่พระองค์ทรงละไว้ให้เฝ้าพระราชวังนั้นมา และให้พวกนางรวมกันอยู่ในสถานที่ที่กำหนดไว้ให้ และทรงเลี้ยงดูพวกนางไว้ แต่มิได้ทรงเข้าหาพวกนาง ดังนั้นนางสนมเหล่านั้นก็ถูกกักไว้ให้มีชีวิตอยู่อย่างหญิงม่ายจนวันตายของพวกนาง

โยอาบฆ่าอามาสา
20:4 ดังนั้น กษัตริย์ตรัสกับอามาสาว่า “จงรวบรวมพลทหารของคนยูดาห์ให้มาหาเราพร้อมกันภายในสามวัน และตัวท่านจงมาที่นี่ด้วย”
20:5 แล้วอามาสาจึงออกไปรวบรวมพลทหารของคนยูดาห์ แต่เขาก็ทำงานล่าช้าเกินกว่าเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ให้เขา
20:6 และดาวิดตรัสกับอาบีชัยว่า “บัดนี้เชบาบุตรชายของบิครีจะทำอันตรายแก่พวกเรายิ่งกว่าอับซาโลม จงนำข้าราชการทหารของเจ้านายของท่านและไล่ตามเขาไป เกรงว่าเขาจะหานครที่มีป้อมได้และลบหนีให้พ้นพวกเรา”
20:7 และมีพวกทหารของโยอาบ และคนเคเรธี กับคนเปเลท กับผู้มีกำลังมากทั้งสิ้นไล่ตามเขาไปและเขาทั้งหลายยกออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มเพื่อไล่ตามเชบาบุตรชายของบิครี
20:8 เมื่อเขาทั้งหลายมาถึงศิลาใหญ่ที่อยู่ในเมืองกิเบโอน อามาสาก็มาพบกับพวกเขา และโยอาบสวมเครื่องแต่งกายของท่านมีเข็มขัดติดดาบที่อยู่ในฝักคาดอยู่ที่เอวของท่าน และขณะเมื่อท่านเดินไปดาบก็ตกลง
20:9 และโยอาบพูดกับอามาสาว่า “น้องชายของเรา ท่านสบายดีหรือ” และโยอาบก็เอามือขวาจับเคราของอามาสาเพื่อจะจุบเขา
20:10 แต่อามาสาไม่ได้ระวังดาบที่อยู่ในมือของโยอาบ ดังนั้นโยอาบจึงเอาดาบแทงใต้กระดูกซี่โครงที่ห้าของอามาสา ไส้ของเขาก็ทะลักลงถึงดินไม่ต้องแทงเขาซ้ำอีกและเขาก็ตายเสียแล้ว แล้วโยอาบกับอาบีชัยน้องชายของท่านได้ไล่ตามเชบาบุตรชายของบิครี
20:11 และทหารคนหนึ่งของโยอาบยืนอยู่ใกล้ศพของอามาสา และพูดว่า “ผู้ใดที่อยู่ฝ่ายโยอาบและผู้ใดที่อยู่ฝ่ายดาวิด ให้ผู้นั้นติดตามโยอาบไป”
20:12 และอามาสาก็นอนเกลือกกลิ้งโลหิตอยู่ท่ามกลางทางหลวง และเมื่อทหารคนนั้นเห็นว่าพวกทหารทั้งสิ้นยังคงยืนนิ่งอยู่ เขาได้นำศพของอามาสาจากทางหลวงไปทิ้งในทุ่งนา และเอาผ้าปิดศพของเขาไว้ เมื่อเขาเห็นว่าทุกคนที่ผ่านศพของเขาหยุดอยู่

กบฏเชบาพ่ายแพ้
20:13 เมื่อเอาศพของอามาสาออกจากทางหลวงแล้ว พวกทหารทั้งปวงก็ตามโยอาบเพื่อไล่ตามเชบาบุตรชายของบิครี
20:14 และเชบาผ่านไปทั่วทุกเผ่าของคนอิสราเอลจนถึงตำบลอาแบล และเมืองเบธมาอาคาห์ และบรรดาคนบีไรต์ และคนเหล่านั้นก็มารวมกันเข้าและติดตามเขาไปด้วย
20:15 และพวกทหารมาถึงจึงล้อมเขาไว้ในเบธมาอาคาห์แห่งตำบลอาแบล เขาทั้งหลายทำเชิงเทินขึ้นที่ริมกำแพงเมืองและตั้งมั่นอยู่ในสนามเพลาะ และพวกทหารทั้งหลายที่อยู่กับโยอาบได้ทะลวงกำแพงเพื่อจะให้มันพังลง
20:16 แล้วมีหญิงที่มีสติปัญญาคนหนึ่งร้องออกมาจากในนครว่า “ขอฟังหน่อย ขอฟังหน่อย ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลาย ขอบอกโยอาบให้มาที่นี่ เพื่อข้าพเจ้าจะพูดกับท่าน”
20:17 และเมื่อโยอาบเข้ามาใกล้หญิงนั้น นางได้พูดว่า “ท่านคือโยอาบหรือ” และท่านตอบว่า “ข้าพเจ้าคือโยอาบ” แล้วนางจึงพูดกับท่านว่า “ขอฟังถ้อยคำของสาวใช้ของท่านสักหน่อย” และท่านตอบว่า “ข้าพเจ้ากำลังฟังอยู่แล้ว”
20:18 แล้วนางได้พูดว่า “ในสมัยโบราณคนทั้งหลายได้พูดกันว่า ‘พวกเขาจะขอคำปรึกษาที่อาแบลเป็นแน่’ ดังนั้นพวกเขาก็ตกลงกันได้
20:19 ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่อยู่อย่างสงบสุขและสัตย์ซื่อในอิสราเอล ท่านหาช่องที่จะทำลายนครซึ่งเป็นนครแม่ในอิสราเอล ทำไมท่านจึงจะกลืนมรดกของพระเยโฮวาห์เสีย”
20:20 และโยอาบได้ตอบและพูดว่า “ซึ่งข้าพเจ้าจะกลืนหรือทำลายนครนี้ ขอให้อยู่ห่างไกลทีเดียว ขอให้อยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้าเถิด
20:21 เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง แต่มีชายคนหนึ่งจากแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อเชบาบุตรชายของบิครี ได้ยกมือของเขาขึ้นต่อสู้กับกษัตริย์ คือต่อสู้กับดาวิด จงมอบเขามาแต่คนเดียว และข้าพเจ้าจะถอยทัพกลับจากนครนี้” และหญิงนั้นได้พูดกับโยอาบว่า “ดูเถิด ศีรษะของเขาจะถูกโยนข้ามกำแพงมาให้ท่าน”
20:22 แล้วหญิงนั้นได้ไปหาประชากรทั้งปวงด้วยปัญญาของนาง และเขาทั้งหลายได้ตัดศีรษะของเชบาบุตรชายของบิครี และโยนศีรษะนั้นออกมาให้โยอาบ และท่านก็เป่าแตร และพวกทหารจึงถอนตัวจากนครนั้นกลับไป ทุกคนไปยังเต็นท์ของตน และโยอาบได้กลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มเข้าเฝ้ากษัตริย์
20:23 เวลานั้นโยอาบเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพทั้งหมดของคนอิสราเอล และเบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพของคนเคเรธีและคนเปเลท
20:24 และอาโดรัมดูแลคนงานโยธา และเยโฮชาฟัทบุตรชายของอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ
20:25 และเชวาเป็นราชเลขา และศาโดกกับอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต
20:26 และอิราซึ่งเป็นคนยาอีร์ เป็นเจ้านายใหญ่ของดาวิดด้วย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope