กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

การสู้รบระหว่างดาวิดกับอับซาโลม
18:1 และดาวิดได้ตรวจกองทหารที่อยู่กับพระองค์ และทรงจัดตั้งนายพัน นายร้อยให้ควบคุมพวกทหารนั้น
18:2 และดาวิดทรงจัดทัพออกไป ให้อยู่ในบังคับบัญชาของโยอาบหนึ่งในสาม และในบังคับบัญชาของอาบีชัยน้องชายของโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์หนึ่งในสาม และอีกหนึ่งในสามอยู่ในบังคับบัญชาของอิททัยคนกัท และกษัตริย์ตรัสกับพวกทหารว่า “เราจะไปกับท่านทั้งหลายด้วยเป็นแน่”
18:3 แต่พวกทหารทูลตอบว่า “ขอพระองค์อย่าเสด็จเลย เพราะถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายหลบหนีไป เขาทั้งหลายก็ไม่เอาใจใส่พวกข้าพระองค์ ทั้งถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายตายเสียสักครึ่งหนึ่ง เขาทั้งหลายจะเอาใจใส่พวกข้าพระองค์หรือ แต่บัดนี้พระองค์ทรงมีค่าเท่ากับพวกข้าพระองค์หนึ่งหมื่นคน เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงช่วยสนับสนุนพวกข้าพระองค์จากนครนี้จะดีกว่า”
18:4 และกษัตริย์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายเห็นชอบอย่างไร เราจะกระทำตาม” และกษัตริย์จึงประทับอยู่ที่ข้างประตูเมือง และพวกทหารทั้งสิ้นก็เดินออกไปเป็นกองร้อยกองพัน
18:5 และกษัตริย์ทรงบัญชาโยอาบ อาบีชัย และอิททัยว่า “เบา ๆ มือกับชายหนุ่มนั้นเพราะเห็นแก่เราเถิด คือกับอับซาโลม” พวกทหารทั้งสิ้นก็ได้ยินคำกำชับซึ่งกษัตริย์ตรัสแก่บรรดาผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับเรื่องอับซาโลม
18:6 ดังนั้น พวกทหารได้เคลื่อนออกไปในทุ่งนาเพื่อสู้รบกับคนอิสราเอล และการสู้รบนั้นเกิดขึ้นในป่าไม้แห่งเอฟราอิม
18:7 ที่นั่นคนอิสราเอลได้ล้มตายต่อหน้าข้าราชการทหารของดาวิด และในวันนั้นมีการฆ่าฟันกันอย่างหนัก พวกทหารตายเสียสองหมื่นคน
18:8 ด้วยว่าการสู้รบนั้นกระจายไปทั่วพื้นแผ่นดิน และในวันนั้นป่าไม้ได้ล้างผลาญคนเสียมากกว่าดาบล้างผลาญ

อับซาโลมถูกฆ่า
18:9 และอับซาโลมได้พบกับข้าราชการทหารของดาวิด อับซาโลมทรงล่ออยู่และล่อนั้นได้วิ่งเข้าไปใต้กิ่งต้นโอ๊กใหญ่ และศีรษะของท่านก็ติดกิ่งต้นโอ๊กแน่น เมื่อล่อนั้นวิ่งเลยไปแล้วท่านก็แขวนอยู่ระหว่างฟ้ากับดิน
18:10 และมีชายคนหนึ่งเห็นสิ่งนั้น จึงไปบอกโยอาบ และพูดว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นอับซาโลมแขวนอยู่ที่ต้นโอ๊ก”
18:11 และโยอาบได้พูดกับชายที่บอกท่านว่า “ดูเถิด เจ้าเห็นเขาแล้ว และทำไมเจ้าไม่ฟันเขาให้ตกลงถึงดินเสียที่นั่นเล่า และเราก็ยินดีที่จะให้เงินสิบเหรียญกับเข็มขัดเส้นหนึ่งแก่เจ้า”
18:12 และชายคนนั้นพูดกับโยอาบว่า “ถึงแม้มือของข้าพเจ้าจะรับเงินหนึ่งพันเหรียญ แต่ข้าพเจ้าจะไม่ยื่นมือของตนออกต่อสู้ราชบุตรของกษัตริย์ เพราะว่าหูของพวกเราได้ยินคำกำชับของกษัตริย์ที่ตรัสกับท่าน อาบีชัยและอิททัยว่า ‘ขอจงระวัง อย่าให้ใครแตะต้องอับซาโลมชายหนุ่มนั้น’
18:13 มิฉะนั้น ข้าพเจ้าจะกระทำความผิดต่อชีวิตของตนเอง เพราะไม่มีเรื่องใดที่ซ่อนไว้จากกษัตริย์ได้ และตัวท่านเองก็คงตั้งตัวกล่าวโทษข้าพเจ้าด้วย”
18:14 และโยอาบพูดว่า “เราไม่ควรเสียเวลากับเจ้าเช่นนี้” และท่านได้หยิบหอกสามอันในมือของท่าน และแทงเข้าไปที่หัวใจของอับซาโลมขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางต้นโอ๊กนั้น
18:15 และทหารหนุ่มสิบคนที่ถือเครื่องอาวุธของโยอาบ ก็รุมล้อมสังหารอับซาโลม และได้ประหารชีวิตท่านเสีย
18:16 และโยอาบได้เป่าแตร และพวกทหารได้หันกลับจากการไล่ตามคนอิสราเอล ดังนั้นโยอาบจึงได้ยับยั้งพวกทหารไว้
18:17 เขาทั้งหลายได้ยกศพของอับซาโลม และโยนศพนั้นลงไปในบ่อใหญ่ซึ่งอยู่ในป่าไม้ และเอาหินกองทับไว้เป็นกองใหญ่มหึมา และคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้หนีกลับไปยังเต็นท์ของตน
18:18 ตอนที่อับซาโลมยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้ตั้งเสาไว้สำหรับตัวท่านเองที่หุบเขาของกษัตริย์ เพราะท่านกล่าวว่า “เราไม่มีบุตรชายที่จะสืบชื่อของเรา” และท่านเรียกเสานั้นตามชื่อของตน และได้เรียกเสานั้นว่า ‘สถานที่ของอับซาโลม’ จนถึงทุกวันนี้

ดาวิดทราบข่าวเรื่องอับซาโลมสิ้นพระชนม์
18:19 แล้วอาหิมาอัสบุตรชายของศาโดกพูดว่า “บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าวิ่ง และนำข่าวไปทูลกษัตริย์ว่า พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพระองค์ให้แก้แค้นบรรดาศัตรูของพระองค์แล้ว”
18:20 และโยอาบพูดกับเขาว่า “เจ้าอย่านำข่าวไปในวันนี้เลย แต่เจ้าจงนำข่าวไปในวันอื่นเถิด แต่วันนี้เจ้าอย่านำข่าวไปเลย เพราะว่าโอรสของกษัตริย์สิ้นพระชนม์แล้ว”
18:21 แล้วโยอาบพูดกับคูชีว่า “จงไปกราบทูลกษัตริย์ตามสิ่งที่เจ้าได้เห็น” และคูชีได้โค้งคำนับโยอาบแล้วก็วิ่งไป
18:22 ดังนั้น อาหิมาอัสบุตรชายของศาโดกได้พูดกับโยอาบอีกว่า “แต่อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอให้ข้าพเจ้าวิ่งตามคูชีไปด้วย” และโยอาบพูดว่า “ลูกของเราเอ๋ย เจ้าจะวิ่งไปทำไม ด้วยว่าเจ้าไม่มีข่าวที่ดีพร้อมเลย”
18:23 เขาพูดว่า “อย่างไรก็ตาม ขอให้ข้าพเจ้าวิ่งไปเถิด” และโยอาบได้พูดกับเขาว่า “จงวิ่งไปเถิด” แล้วอาหิมาอัสก็วิ่งไปตามทางราบ และแซงขึ้นหน้าคูชีไป
18:24 และดาวิดประทับอยู่ระหว่างประตูเมืองทั้งสอง และทหารยามขึ้นไปอยู่บนหลังคาซุ้มประตูที่กำแพงเมืองเงยหน้าขึ้นมองดู และดูเถิด มีชายคนหนึ่งวิ่งมาคนเดียว
18:25 และทหารยามคนนั้นได้กราบทูลกษัตริย์ และกษัตริย์ตรัสว่า “ถ้าเขามาคนเดียวปากของเขาก็นำข่าวดีมา” และชายคนนั้นได้วิ่งเข้ามาใกล้
18:26 และทหารยามได้เห็นชายอีกคนหนึ่งวิ่งมา และทหารยามได้ร้องบอกไปที่นายประตูเมือง พูดว่า “ดูเถิด มีชายอีกคนหนึ่งวิ่งมาคนเดียว” และกษัตริย์ตรัสว่า “เขาคงนำข่าวดีมาด้วย”
18:27 และทหารยามนั้นกราบทูลว่า “ข้าพระองค์คิดว่าคนที่วิ่งมาก่อนวิ่งเหมือนอาหิมาอัสบุตรชายของศาโดก” และกษัตริย์ตรัสว่า “เขาเป็นคนดีและมาด้วยข่าวดี”
18:28 และอาหิมาอัสร้องกราบทูลกษัตริย์ว่า “ทุกสิ่งดีแล้ว” และเขาได้กราบลงถึงดินซบหน้าลงต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ กราบทูลว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ ผู้ได้ทรงมอบบรรดาผู้ที่ยกมือของพวกเขาต่อสู้กับกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์”
18:29 และกษัตริย์ตรัสว่า “อับซาโลมชายหนุ่มนั้นอยู่อย่างปลอดภัยหรือไม่” และอาหิมาอัสทูลตอบว่า “เมื่อโยอาบส่งผู้รับใช้ของกษัตริย์ คือข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์มานั้น ข้าพระองค์เห็นผู้คนสับสนกันใหญ่ แต่ข้าพระองค์ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไร”
18:30 และกษัตริย์ตรัสกับเขาว่า “จงหลีกไปและยืนตรงนี้” และเขาได้หลีกไปและยืนนิ่งอยู่
18:31 และดูเถิด คูชีก็มาถึง และคูชีกราบทูลว่า “มีข่าวดีถวายแด่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ เพราะในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพระองค์ให้แก้แค้นบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์”
18:32 และกษัตริย์ตรัสกับคูชีว่า “อับซาโลมชายหนุ่มนั้นอยู่อย่างปลอดภัยหรือไม่” และคูชีทูลตอบว่า “ขอให้บรรดาศัตรูของกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์และบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นกระทำอันตรายต่อพระองค์เป็นเหมือนชายหนุ่มผู้นั้นเถิด”

ดาวิดทรงคร่ำครวญถึงอับซาโลม
18:33 และกษัตริย์ทรงโทมนัสยิ่งนัก และเสด็จขึ้นไปบนห้องที่อยู่เหนือประตูแล้วทรงกันแสง และขณะเมื่อพระองค์เสด็จไป พระองค์ตรัสดังนี้ว่า “โอ อับซาโลมบุตรชายของเรา บุตรชายของเรา อับซาโลมบุตรชายของเราเอ๋ย เราอยากจะตายแทนเจ้า โอ อับซาโลมบุตรชายของเรา บุตรชายของเราเอ๋ย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope