กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดทำสงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (1 พศด 19:1-19)
10:1 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ กษัตริย์แห่งคนอัมโมนก็สิ้นพระชนม์ และฮานูนราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
10:2 ดังนั้น ดาวิดจึงตรัสว่า “เราจะแสดงความกรุณาต่อฮานูนราชโอรสของนาหาช เหมือนอย่างที่บิดาของท่านได้แสดงความกรุณาต่อเรา” และดาวิดได้ส่งไปโดยมือของพวกผู้รับใช้ของพระองค์ให้ปลอบประโลมท่านเกี่ยวกับเรื่องราชบิดาของท่าน และพวกผู้รับใช้ของดาวิดก็เข้ามาในแผ่นดินของคนอัมโมน
10:3 และบรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนเจ้านายของตนว่า “พระองค์ดำริว่าดาวิดส่งพวกผู้ปลอบประโลมมาหาพระองค์ เพราะดาวิดนับถือพระราชบิดาของพระองค์เช่นนั้นหรือ ดาวิดมิได้ส่งพวกผู้รับใช้ของเขามาหาพระองค์เพื่อค้นหาและสอดแนมดูนคร และเพื่อจะคว่ำนครนี้เสียดอกหรือ”
10:4 ดังนั้น ฮานูนจึงจับพวกผู้รับใช้ของดาวิด และโกนเคราของพวกเขาออกเสียครึ่งหนึ่งและตัดเครื่องแต่งกายของพวกเขาออกเสียที่ตรงกลางสะโพก และปล่อยพวกเขาไป
10:5 เมื่อมีบางคนกราบทูลดาวิดให้ทรงทราบ พระองค์ได้ส่งคนไปรับผู้รับใช้เหล่านั้น เพราะว่าเขาทั้งหลายได้รับความอับอายมาก และกษัตริย์ตรัสว่า “จงพักอยู่ที่เมืองเยรีโคจนกว่าเคราของเจ้าทั้งหลายจะขึ้นแล้วจึงค่อยกลับมา”
10:6 และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าเขาทั้งหลายเป็นที่น่ารังเกียจต่อดาวิด คนอัมโมนจึงส่งคนไปจ้างคนซีเรียชาวเมืองเบธเรโหบ และคนซีเรียชาวเมืองโศบาห์ เป็นทหารราบจำนวนสองหมื่นคน และจากกษัตริย์แห่งเมืองมาอาคาห์หนึ่งพันคน และจากชาวเมืองอิชโทบหนึ่งหมื่นสองพันคน
10:7 และเมื่อดาวิดทรงได้ยินเรื่องนั้น พระองค์ทรงส่งโยอาบและกองทัพทั้งสิ้นผู้มีกำลังมากไป
10:8 และคนอัมโมนได้ยกออกมา และจัดทัพไว้ที่ทางเข้าประตูเมือง คนซีเรียชาวเมืองโศบาห์และชาวเมืองเรโหบ กับคนเมืองอิชโทบ และชาวเมืองมาอาคาห์อยู่ในชนบทต่างหาก
10:9 เมื่อโยอาบเห็นว่าการสู้รบนี้ขนาบอยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังท่าน ท่านได้คัดเลือกเอาบรรดาคนอิสราเอลที่เลือกสรรไว้แล้ว และให้พวกเขาจัดทัพเข้าสู้คนซีเรีย
10:10 และท่านมอบคนที่เหลืออยู่ไว้ในการบังคับบัญชาของอาบีชัยน้องชายของท่าน เพื่อเขาจะให้คนเหล่านั้นจัดทัพเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน
10:11 และท่านกล่าวว่า “ถ้ากำลังของคนซีเรียเข้มแข็งเกินกว่ากำลังของข้า แล้วเจ้าจงยกมาช่วยข้า แต่ถ้ากำลังของคนอัมโมนเข้มแข็งเกินกว่ากำลังของเจ้า แล้วข้าจะยกไปช่วยเจ้า
10:12 จงมีความกล้าหาญเถิด และให้เราทั้งหลายเป็นลูกผู้ชายเพื่อชนชาติของพวกเรา และเพื่อนครต่าง ๆ ของพระเจ้าของเราทั้งหลาย และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด”
10:13 และโยอาบกับกองทหารที่อยู่กับท่านได้รุกเข้าประชิดสู้รบกับคนซีเรีย และเขาทั้งหลายหนีไปต่อหน้าท่าน
10:14 และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนีไปแล้ว เขาทั้งหลายก็หนีไปต่อหน้าอาบีชัยด้วย และเข้าไปในนคร ดังนั้นโยอาบได้หันกลับจากคนอัมโมน และมายังกรุงเยรูซาเล็ม
10:15 และเมื่อคนซีเรียเห็นว่าพวกเขาพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอลแล้ว เขาทั้งหลายได้รวบรวมเข้าด้วยกัน
10:16 และฮาดัดเอเซอร์ทรงส่งคนไปนำคนซีเรียซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นออกมา และเขาทั้งหลายได้มายังตำบลเฮลาม และโชบัคแม่ทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นผู้นำหน้าพวกเขา
10:17 และเมื่อมีคนกราบทูลดาวิด พระองค์ทรงรวบรวมคนอิสราเอลทั้งหมด ข้ามแม่น้ำจอร์แดน และมาถึงตำบลเฮลาม และคนซีเรียได้จัดทัพเข้าต่อสู้กับดาวิดและได้สู้รบกับพระองค์
10:18 และคนซีเรียหนีไปต่อหน้าคนอิสราเอล และดาวิดทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถม้าศึกเจ็ดร้อยคนกับทหารม้าสี่หมื่นคนเสีย และประหารโชบัคแม่ทัพของเขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งได้สิ้นชีวิตที่นั่น
10:19 และเมื่อบรรดากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าพวกเขาพ่ายแพ้ต่อหน้าอิสราเอลแล้ว เขาทั้งหลายก็กระทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอล และยอมรับใช้คนอิสราเอล ดังนั้นคนซีเรียจึงกลัวไม่กล้าช่วยคนอัมโมนอีกต่อไป

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope