กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดทรงมีพระประสงค์อัญเชิญหีบของพระเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม
6:1 อีกครั้งหนึ่ง ดาวิดทรงรวบรวมบรรดาคนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วได้สามหมื่นคน
6:2 และดาวิดทรงลุกขึ้นไปกับประชากรทั้งสิ้นที่อยู่กับพระองค์จากบาอาเลแห่งยูดาห์ เพื่อจะทรงอัญเชิญหีบของพระเจ้า ซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ ขึ้นมาจากที่นั่น
6:3 และเขาทั้งหลายก็เอาเกวียนใหม่บรรทุกหีบของพระเจ้า และอัญเชิญหีบออกมาจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่ที่เมืองกิเบอาห์ และอุสซาห์กับอาหิโยบุตรชายทั้งสองของอาบีนาดับเป็นผู้นำเกวียนใหม่เล่มนั้น
6:4 และเขาทั้งหลายอัญเชิญหีบออกมาจากบ้านของอาบีนาดับซึ่งอยู่ที่เมืองกิเบอาห์ และพวกเขาไปพร้อมกับหีบของพระเจ้า และอาหิโยเดินนำหน้าหีบ
6:5 และดาวิดกับวงศ์วานของอิสราเอลทั้งสิ้นได้ร่าเริงกันอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ด้วยใช้เครื่องดนตรีทุกชนิดซึ่งทำด้วยไม้สนสามใบ คือพิณเขาคู่และพิณใหญ่ รำมะนา กรับ และฉาบ
6:6 และเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงลานนวดข้าวของนาโคน อุสซาห์ก็เหยียดมือของตนออกแตะต้องหีบของพระเจ้าและจับหีบนั้นไว้เพราะวัวสะดุด
6:7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออุสซาห์ และพระเจ้าทรงประหารเขาเสียเพราะความผิดพลาดของเขานั้น และเขาได้สิ้นชีวิตที่นั่นข้างหีบของพระเจ้า
6:8 และดาวิดไม่ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงทลายออกมาเหนืออุสซาห์ และพระองค์ทรงเรียกสถานที่นั้นว่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวันนี้
6:9 และในวันนั้นดาวิดทรงเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และตรัสว่า “หีบของพระเยโฮวาห์จะมาถึงเราได้อย่างไร”
6:10 ดังนั้น ดาวิดจึงไม่พอพระทัยที่จะอัญเชิญหีบของพระเยโฮวาห์เข้าไปในนครของดาวิดให้อยู่กับพระองค์ แต่ดาวิดได้อัญเชิญหีบนั้นไปที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท
6:11 และหีบของพระเยโฮวาห์ก็ค้างอยู่ที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัทเป็นเวลาสามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่โอเบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทั้งสิ้น

ดาวิดอัญเชิญหีบของพระเจ้ามายังกรุงเยรูซาเล็ม (1 พศด 15:25-29; 16:1)
6:12 และมีคนไปกราบทูลกษัตริย์ดาวิดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่ครอบครัวของโอเบดเอโดม และทุกสิ่งที่เป็นของเขาเนื่องด้วยหีบของพระเจ้า” ดังนั้นดาวิดจึงเสด็จไปและอัญเชิญหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากบ้านของโอเบดเอโดม ถึงนครของดาวิดด้วยความชื่นชมยินดี
6:13 และต่อมา เมื่อพวกคนที่หามหีบของพระเยโฮวาห์เดินไปได้หกก้าว ดาวิดก็ทรงถวายวัวตัวผู้หลายตัวกับลูกวัวอ้วนพีหลายตัว
6:14 และดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองค์ และดาวิดก็ทรงเต้นรำถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ด้วยสุดกำลังของพระองค์
6:15 ดังนั้น ดาวิดและวงศ์วานของอิสราเอลทั้งสิ้นได้อัญเชิญหีบของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงแตร
6:16 และขณะเมื่อหีบของพระเยโฮวาห์เข้ามาถึงนครของดาวิด มีคาลราชธิดาของซาอูลก็มองผ่านช่องหน้าต่าง และเห็นกษัตริย์ดาวิดกระโดดโลดเต้นและรำถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และนางได้เหยียดหยามดาวิดในใจของนาง
6:17 และเขาทั้งหลายอัญเชิญหีบของพระเยโฮวาห์เข้ามา และตั้งหีบไว้ในที่กำหนดภายในพลับพลาซึ่งดาวิดได้ทรงสร้างขึ้นไว้สำหรับหีบนั้น และดาวิดทรงถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
6:18 และทันทีที่ดาวิดได้ทรงกระทำการถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาสำเร็จแล้ว พระองค์ทรงอวยพรประชากรในพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธา
6:19 และพระองค์ทรงแจกขนมปังคนละแผ่น เนื้ออย่างดีคนละชิ้น และน้ำองุ่นคนละขวดท่ามกลางประชากรทั้งปวง คือท่ามกลางประชากรอิสราเอลทั้งหมด ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ได้เหมือนกัน ดังนั้นประชากรทั้งสิ้นได้กลับไปยังบ้านของตนทุกคน
6:20 ดังนั้น ดาวิดได้ทรงกลับไปเพื่ออวยพรราชวงศ์ของพระองค์ และมีคาลราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดและทูลว่า “วันนี้กษัตริย์แห่งอิสราเอลได้รับเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียว วันนี้ทรงถอดฉลองพระองค์ออกต่อสายตาของพวกสาวใช้ของพวกผู้รับใช้ของพระองค์ เหมือนกับคนไร้ค่าแก้ผ้าอย่างไม่มีความละอาย”
6:21 และดาวิดตรัสกับมีคาลว่า “เป็นงานที่ถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้า และแทนราชวงศ์ทั้งสิ้นของพระองค์ ทรงแต่งตั้งเราให้เป็นเจ้าเหนือประชากรของพระเยโฮวาห์ คือเหนืออิสราเอล เพราะฉะนั้นเราจะร่าเริงต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
6:22 และเราจะไร้ค่ายิ่งกว่านี้อีก และจะปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำต้อย และเกี่ยวกับพวกสาวใช้ที่เจ้าพูดถึงนั้น เราจะได้รับเกียรติจากพวกเขา”
6:23 เพราะฉะนั้น มีคาลราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึงวันสิ้นชีพของนาง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope