กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดแสดงความเมตตาต่อเมฟีโบเชท
9:1 และดาวิดตรัสว่า “วงศ์วานของซาอูลมีเหลืออยู่บ้างหรือไม่ เพื่อเราจะแสดงความเมตตาแก่ผู้นั้นโดยเห็นแก่โยนาธาน”
9:2 และในวงศ์วานของซาอูลมีผู้รับใช้คนหนึ่งชื่อศิบา และเมื่อพวกเขาเรียกเขาให้มาเฝ้าดาวิด กษัตริย์ตรัสกับเขาว่า “เจ้าคือศิบาหรือ” และเขาทูลว่า “ผู้รับใช้ของพระองค์คือศิบา”
9:3 และกษัตริย์ได้ตรัสว่า “ไม่มีใครในวงศ์วานของซาอูลยังเหลืออยู่บ้างหรือ เพื่อเราจะได้แสดงความเมตตาของพระเจ้าต่อเขา” และศิบากราบทูลกษัตริย์ว่า “ยังมีโอรสของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่ง ซึ่งเท้าทั้งสองของท่านเป็นง่อย”
9:4 และกษัตริย์ตรัสกับเขาว่า “เขาอยู่ที่ไหน” และศิบาได้กราบทูลกษัตริย์ว่า “ดูเถิด ท่านอยู่ในบ้านของมาคีร์บุตรชายของอัมมีเอลในเมืองโลเดบาร์”
9:5 แล้วกษัตริย์ดาวิดรับสั่งให้คนไปนำท่านมาจากบ้านของมาคีร์บุตรชายของอัมมีเอลที่โลเดบาร์
9:6 บัดนี้ เมื่อเมฟีโบเชทโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้มาเฝ้าดาวิด ท่านซบหน้าลงและกราบถวายบังคม และดาวิดตรัสว่า “เมฟีโบเชทเอ๋ย” และท่านทูลตอบว่า “ดูเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์”
9:7 และดาวิดตรัสกับท่านว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราจะแสดงความเมตตาต่อเจ้าเพื่อเห็นแก่โยนาธานบิดาของเจ้า และเราจะมอบที่ดินทั้งหมดของซาอูลราชบิดาของเจ้าคืนให้แก่เจ้า และเจ้าจงรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไป”
9:8 และท่านก็กราบถวายบังคมและทูลว่า “ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซึ่งพระองค์จะทอดพระเนตรสุนัขตายอย่างข้าพระองค์”
9:9 แล้วกษัตริย์ตรัสเรียกศิบาผู้รับใช้ของซาอูล และตรัสกับเขาว่า “บรรดาสิ่งของที่เป็นของซาอูลและของวงศ์วานทั้งสิ้นของท่าน เราได้มอบให้แก่โอรสแห่งเจ้านายของเจ้าแล้ว
9:10 ฉะนัน ตัวเจ้า พวกบุตรชายของเจ้าและเหล่าคนใช้ของเจ้า จงทำนาให้เขา และเจ้าจงนำผลผลิตที่ได้นั้นเข้ามา เพื่อโอรสแห่งเจ้านายของเจ้าจะได้มีอาหารรับประทาน แต่เมฟีโบเชทโอรสแห่งเจ้านายของเจ้านั้น จะรับประทานอาหารที่โต๊ะของเราเสมอไป” เวลานั้นศิบามีบุตรชายสิบห้าคนกับคนใช้ยี่สิบคน
9:11 แล้วศิบาได้กราบทูลกษัตริย์ว่า “ผู้รับใช้ของพระองค์จะกระทำตามทุกอย่างที่กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ทรงบัญชาผู้รับใช้ของพระองค์นั้น” กษัตริย์ได้ตรัสว่า “สำหรับเมฟีโบเชทนั้น เขาจะรับประทานที่โต๊ะของเรา เหมือนอย่างเป็นโอรสคนหนึ่งของกษัตริย์”
9:12 และเมฟีโบเชทมีบุตรชายเล็ก ๆ คนหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่ามีคา และทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านของศิบาได้เป็นผู้รับใช้ของเมฟีโบเชท
9:13 ดังนั้น เมฟีโบเชทได้อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม เพราะท่านรับประทานที่โต๊ะของกษัตริย์เสมอ และเท้าของท่านเป็นง่อยทั้งสองข้าง

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope