กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

การกันดารอาหารเป็นเวลาสามปี
21:1 แล้วในสมัยของดาวิดมีการกันดารอาหารเป็นเวลาสามปี ปีแล้วปีเล่า และดาวิดทรงอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบว่า “เพราะเหตุซาอูลและวงศ์วานกระหายโลหิตของเขา เพราะเขาได้ฆ่าคนกิเบโอน”
21:2 และกษัตริย์ได้ทรงเรียกคนกิเบโอนมา และตรัสกับพวกเขา (เวลานั้นคนกิเบโอนไม่ใช่ชนชาติอิสราเอล แต่เป็นคนอาโมไรต์ที่ยังเหลืออยู่ และชนชาติอิสราเอลได้สาบานไว้แก่เขาทั้งหลายแล้ว และซาอูลก็ทรงหาช่องที่จะสังหารเขาทั้งหลายเสีย เพราะเหตุความร้อนใจของท่านที่เห็นแก่ชนชาติอิสราเอลและคนยูดาห์)
21:3 ดังนั้น ดาวิดตรัสกับคนกิเบโอนว่า “เราจะกระทำอะไรให้แก่พวกท่านได้ และเราจะทำอย่างไรเพื่อจะลบมลทินบาปได้ เพื่อพวกท่านจะได้อวยพรแก่มรดกของพระเยโฮวาห์”
21:4 และคนกิเบโอนกราบทูลพระองค์ว่า “พวกข้าพระองค์จะไม่รับเงินหรือทองคำจากซาอูลหรือจากวงศ์วานของท่าน ทั้งพวกข้าพระองค์ไม่จำเป็นให้พระองค์ประหารชีวิตคนอิสราเอลคนหนึ่งคนใด” และพระองค์ได้ตรัสว่า “แล้วพวกท่านว่า เราควรจะกระทำอะไรให้แก่พวกท่านได้บ้าง”
21:5 และเขาทั้งหลายทูลตอบกษัตริย์ว่า “ชายผู้ที่ล้างผลาญพวกข้าพระองค์ และวางแผนการทำลายพวกข้าพระองค์ เพื่อมิให้พวกข้าพระองค์มีคนใดเหลืออยู่ในเขตแดนของอิสราเอล
21:6 ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ดคนของท่านให้แก่พวกข้าพระองค์ และพวกข้าพระองค์จะได้แขวนคอเขาทั้งหลายเสียต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่กิเบอาห์แห่งซาอูลผู้เลือกสรรของพระเยโฮวาห์” และกษัตริย์ตรัสว่า “เราจะมอบพวกเขาไว้ให้”
21:7 แต่กษัตริย์ทรงไว้ชีวิตของเมฟีโบเชท บุตรชายของโยนาธานราชโอรสของซาอูล ด้วยเหตุคำปฏิญาณระหว่างท่านทั้งสองที่กระทำต่อพระเยโฮวาห์ คือระหว่างดาวิดกับโยนาธานราชโอรสของซาอูล
21:8 แต่กษัตริย์ทรงนำบุตรชายสองคนของริสปาห์ผู้เป็นบุตรสาวของอัยยาห์ซึ่งพระนางบังเกิดให้แก่ซาอูล คืออารโมนีกับเมฟีโบเชท กับบุตรชายห้าคนของมีคาลราชธิดาของซาอูล ซึ่งพระนางบังเกิดให้แก่อาดรีเอลบุตรชายของบารซิลลัยชาวเมโหลาห์
21:9 และพระองค์ทรงมอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของคนกิเบโอน และเขาทั้งหลายได้แขวนคอทั้งเจ็ดคนไว้บนเนินเขาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และทั้งเจ็ดคนก็สูญสิ้นไปด้วยกัน และถูกประหารชีวิตในช่วงฤดูเกี่ยวข้าว ในวันแรกคือในวันเริ่มต้นของการเกี่ยวข้าวบาร์เลย์
21:10 และริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์ก็เอาผ้ากระสอบปูไว้บนก้อนหินสำหรับตนเอง ตั้งแต่ต้นฤดูเกี่ยวข้าวจนฝนจากท้องฟ้าตกลงบนศพของเขาทั้งหลาย ตอนกลางวันนางไม่ยอมให้นกมาเกาะบนศพเหล่านั้น หรือในตอนกลางคืนไม่ยอมให้สัตว์ป่าแห่งท้องทุ่งมาแตะต้อง
21:11 และมีคนกราบทูลดาวิดว่าริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์นางสนมของซาอูลได้กระทำอย่างไรบ้าง
21:12 และดาวิดก็เสด็จไปนำอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสของพระองค์มาจากชาวเมืองยาเบชกิเลอาด ผู้ที่ลักลอบเอาพระศพเหล่านั้นไปจากถนนเมืองเบธชาน ที่คนฟีลิสเตียได้แขวนพระองค์ทั้งสองไว้ เมื่อครั้งคนฟีลิสเตียประหารชีวิตของซาอูลในกิลโบอา
21:13 และพระองค์ทรงนำอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสของพระองค์ขึ้นมาจากที่นั่น และเขาทั้งหลายได้รวบรวมกระดูกของเหล่าคนที่ถูกแขวนคอนั้น
21:14 และเขาทั้งหลายได้ฝังอัฐิของซาอูล และของโยนาธานราชโอรสของพระองค์ไว้ในแผ่นดินของเบนยามิน ในเมืองเศลาที่อุโมงค์ฝังศพของคีชบิดาของพระองค์ พวกเขาได้กระทำตามทุกอย่างที่กษัตริย์ทรงบัญชาไว้ และหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงสดับฟังคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้น
21:15 ยิ่งกว่านั้นคนฟีลิสเตียได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลอีก และดาวิดได้ลงไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการทหารของพระองค์ ได้สู้รบกับคนฟีลิสเตียและดาวิดก็ทรงอ่อนกำลัง
21:16 และอิชบีเบโนบ ซึ่งเป็นบุตรชายคนหนึ่งของคนยักษ์ ถือหอกทองเหลืองหนักสามร้อยเชเขล เขามีดาบใหม่คาดเอวคิดจะสังหารดาวิด
21:17 แต่อาบีชัยบุตรชายของเศรุยาห์เข้ามาช่วยพระองค์ไว้ และโจมตีคนฟีลิสเตียนั้นและฆ่าเขาเสีย แล้วบรรดาพวกทหารของดาวิดก็ปฏิญาณต่อพระองค์ว่า “ขอพระองค์อย่าเสด็จไปสู้รับพร้อมกับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายอีกต่อไปเลย เกรงว่าพระองค์จะดับประทีปของอิสราเอลเสีย”
21:18 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ มีการสู้รบกับคนฟีลิสเตียอีกที่เมืองโกบ แล้วสิบเบคัยคนหุชาห์ได้ฆ่าสัฟ ซึ่งเป็นบุตรชายคนหนึ่งของคนยักษ์
21:19 และมีการสู้รบกับคนฟีลิสเตียที่เมืองโกบอีก ที่นั่นเอลฮานันบุตรชายของยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ฆ่าน้องชายของโกลิอัทชาวกัท ผู้ที่มีหอกด้ามใหญ่เหมือนไม้กระพั่นทอผ้า
21:20 และมีการสู้รบกันอีกที่เมืองกัท ที่นั่นมีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โต มีนิ้วมือข้างละหกนิ้ว และนิ้วเท้าข้างละหกนิ้ว รวมกันยี่สิบสี่นิ้ว และเขาก็บังเกิดจากคนยักษ์นั้นด้วย
21:21 และเมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชายของชิเมอาพี่ชายของดาวิด ก็สังหารเขาเสีย
21:22 คนทั้งสี่นี้บังเกิดจากคนยักษ์ในเมืองกัท และได้ล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือของเหล่าข้าราชการทหารของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope