กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 23

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ถ้อยคำสุดท้ายของดาวิด
23:1 ต่อไปนี้เป็นถ้อยคำสุดท้ายของดาวิด ดาวิดบุตรชายของเจสซีได้ตรัส และชายที่ได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น ผู้ที่ถูกเจิมตั้งไว้ของพระเจ้าแห่งยาโคบ และนักแต่งสดุดีอย่างไพเราะของอิสราเอล ได้ตรัสว่า
23:2 “พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ได้ตรัสผ่านข้าพระองค์ และพระวจนะของพระองค์อยู่ที่ลิ้นของข้าพระองค์
23:3 พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัส ศิลาแห่งอิสราเอลได้ตรัสกับข้าพระองค์ว่า ‘ผู้ที่ปกครองมนุษย์ต้องเป็นคนชอบธรรม คือปกครองด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า
23:4 และเขาจะเป็นเหมือนแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น เหมือนรุ่งเช้าที่ไม่มีเมฆ เป็นเหมือนหญ้าอ่อนนุ่มเปล่งประกายที่งอกออกจากดินภายหลังฝน’
23:5 ถึงแม้ว่าวงศ์วานของข้าพระองค์ไม่เป็นเช่นนั้นต่อพระเจ้า ถึงอย่างนั้นพระองค์ยังทรงกระทำพันธสัญญานิรันดร์กับข้าพระองค์ อันเป็นระเบียบทุกอย่างและมั่นคง เพราะนี่เป็นความรอดทั้งสิ้นของข้าพระองค์และความปรารถนาทั้งสิ้นของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่าพระองค์ยังไม่ทรงกระทำให้แตกหน่องอกขึ้น
23:6 แต่บรรดาลูกของเบลีอัลจะเป็นเหมือนหนามที่ต้องถูกผลักไสไล่ส่งไป เพราะว่าสำหรับพวกเขาจะเอามือจับต้องก็ไม่ได้
23:7 แต่คนที่จะแตะต้องพวกเขาต้องมีอาวุธที่ทำด้วยเหล็กและมีด้ามหอก และต้องเผาผลาญเขาทั้งหลายเสียให้สิ้นเชิงด้วยไฟในสถานที่เดียวกัน”

วีรบุรุษของดาวิด (1 พศด 11:10-47)
23:8 ต่อไปนี้เป็นชื่อของพวกวีรบุรุษที่ดาวิดมี ได้แก่ คนทัคโมนีผู้มีตำแหน่งสูง เป็นหัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นคืออาดีโนคนเอสนีย์ ท่านยกหอกของท่านต่อสู้กับคนแปดร้อยคนซึ่งท่านได้ฆ่าเสียในครั้งเดียว
23:9 และรองจากท่าน คือเอเลอาซาร์บุตรชายของโดโดคนอาโหอาห์ ผู้ซึ่งเป็นคนหนึ่งในวีรบุรุษสามคนที่อยู่กับดาวิดเมื่อเขาทั้งหลายได้พูดหยามคนฟีลิสเตียซึ่งชุมนุมกันเพื่อสู้รบ และคนอิสราเอลก็ถอยทัพไป
23:10 ท่านได้ลุกขึ้นและฆ่าฟันคนฟีลิสเตียจนมือของท่านเมื่อยล้า และมือของท่านเกร็งแข็งติดดาบ และในวันนั้นพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง และพวกทหารได้หันกลับตามท่านมาเพื่อริบเอาข้าวของเท่านั้น
23:11 และรองจากท่าน คือชัมมาห์บุตรชายของอาเกชาวฮาราร์ และคนฟีลิสเตียมาชุมนุมกันเป็นกองทหาร เป็นที่ที่มีพื้นดินผืนหนึ่งมีต้นถั่วเต็มไปหมด และพวกทหารได้หนีไปจากคนฟีลิสเตีย
23:12 แต่ท่านยืนมั่นอยู่ท่ามกลางพื้นดินผืนนั้นป้องกันที่ดินนั้นไว้ และได้ฆ่าฟันคนฟีลิสเตียเสีย และพระเยโฮวาห์ได้ประทานชัยชนะอย่างใหญ่หลวง
23:13 และในพวกทหารเอกสามสิบคนนั้นมีสามคนที่ลงมา และได้มาหาดาวิดที่ถ้ำอดุลลัมในฤดูเกี่ยวข้าว มีกองทหารของคนฟีลิสเตียตั้งเต็นท์อยู่ในหุบเขาแห่งเรฟาอิม
23:14 และคราวนั้นดาวิดประทับในที่กำบังเข้มแข็ง และตอนนั้นกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียก็อยู่ที่เบธเลเฮม
23:15 และดาวิดมีความอาลัยแล้วตรัสว่า “โอ หวังว่าจะมีสักคนหนึ่งส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่ม”
23:16 และวีรบุรุษสามคนนั้นก็แหกค่ายคนฟีลิสเตียเข้าไป ตักน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมือง และนำน้ำนั้นมาถวายแด่ดาวิด แต่อย่างไรก็ตามพระองค์ไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้น แต่ทรงเทน้ำนั้นออกถวายแด่พระเยโฮวาห์
23:17 และพระองค์ตรัสว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ซึ่งข้าพระองค์จะกระทำเช่นนี้ ก็ขอให้อยู่ห่างไกลจากข้าพระองค์ นี่คือโลหิตของบรรดาผู้ที่ไปด้วยการเสี่ยงชีวิตของพวกเขามิใช่หรือ” เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้น วีรบุรุษทั้งสามได้กระทำสิ่งเหล่านี้
23:18 และอาบีชัยน้องชายของโยอาบ ผู้เป็นบุตรชายของเศรุยาห์ เป็นหัวหน้าของพวกสามคน และท่านได้ยกหอกของท่านต่อสู้กับทหารสามร้อยคน และฆ่าเขาทั้งหลายเสียสิ้น และได้รับชื่อเสียงในท่ามกลางพวกสามคนนั้น
23:19 ท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในสามคนนั้นมิใช่หรือ ฉะนั้นท่านได้เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกสามคนนั้น อย่างไรก็ตามท่านไม่มียศเท่ากับวีรบุรุษสามคนแรกนั้น
23:20 และเบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดา เป็นบุตรชายของชายกล้าหาญคนหนึ่งแห่งเมืองขับเซเอล ผู้ซึ่งได้กระทำวีรกรรมหลายอย่าง ท่านได้ฆ่าบุรุษผู้กล้าหาญดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน และท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตตัวหนึ่งในบ่อในเวลาที่หิมะตกด้วย
23:21 และท่านได้ฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่ง เป็นชายรูปร่างงาม และคนอียิปต์นั้นถือหอกอยู่ในมือของเขา แต่เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์นั้น และฆ่าเขาตายด้วยหอกของเขาเอง
23:22 เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาได้กระทำสิ่งเหล่านี้ และได้ชื่อเสียงในท่ามกลางวีรบุรุษสามคนนั้น
23:23 ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังกว่าสามสิบคนนั้น แต่ท่านไม่มียศเท่ากับวีรบุรุษสามคนแรกนั้น และดาวิดได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์
23:24 อาสาเฮลน้องชายของโยอาบเป็นคนหนึ่งในสามสิบคนนั้น เอลฮานันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม
23:25 ชัมมาห์ชาวเมืองฮาโรด เอลีคาชาวเมืองฮาโรด
23:26 เฮเลสชาวเมืองปัลที อิราบุตรชายของอิกเขชชาวเมืองเทโคอา
23:27 อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท เมบุนนัยคนหุชาห์
23:28 ศัลโมนคนอาโหอาห์ มาหะรัยชาวเมืองเนโทฟาห์
23:29 เฮเลบบุตรชายของบาอานาห์ชาวเมืองเนโทฟาห์ อิททัยบุตรชายของรีบัยชาวเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน
23:30 เบไนยาห์ชาวเมืองปิราโธน ฮิดดัยชาวลำธารกาอัช
23:31 อาบีอัลโบนชาวเมืองอารบาห์ อัสมาเวทชาวเมืองบาฮูริม
23:32 เอลียาบาชาวเมืองชาอัลโบน โยนาธานเป็นคนหนึ่งในบรรดาบุตรชายของยาเชน
23:33 ชัมมาห์ชาวฮาราร์ อาหิยัมบุตรชายของชาราร์คนฮาราร์
23:34 เอลีเฟเลทบุตรชายของอาหัสบัย ผู้เป็นบุตรชายของชาวเมืองมาอาคาห์ เอลีอัมบุตรชายของอาหิโธเฟลชาวเมืองกิโลห์
23:35 เฮสโรชาวเมืองคารเมล ปารัยชาวเมืองอาราบ
23:36 อิกาลบุตรชายของนาธันชาวแดนโศบาห์ บานีคนกาด
23:37 เศเลกคนอัมโมน นาหะรัยชาวเมืองเบเอโรท ผู้ถือเครื่องอาวุธของโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์
23:38 อิราคนอิทไรต์ กาเรบคนอิทไรต์
23:39 อุรีอาห์คนฮิตไทต์ รวมสามสิบเจ็ดคนด้วยกัน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope