กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (2 ซมอ 10:1-16)
19:1 บัดนี้ต่อมาภายหลังเหตุการณ์นี้ นาหาชกษัตริย์แห่งคนอัมโมนก็สิ้นพระชนม์ และโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
19:2 และดาวิดตรัสว่า “เราจะแสดงความกรุณาต่อฮานูนโอรสของนาหาช เพราะว่าบิดาของท่านได้แสดงความกรุณาต่อเรา” และดาวิดทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปปลอบประโลมท่านเกี่ยวกับเรื่องราชบิดาของท่าน และพวกผู้รับใช้ของดาวิดก็เข้ามาในแผ่นดินของคนอัมโมน มายังฮานูน เพื่อจะปลอบประโลมท่าน
19:3 แต่บรรดาเจ้านายของคนอัมโมนทูลฮานูนว่า “พระองค์ดำริว่าดาวิดส่งพวกผู้ปลอบประโลมมาหาพระองค์ เพราะดาวิดนับถือพระราชบิดาของพระองค์เช่นนั้นหรือ พวกผู้รับใช้ของเขามาหาพระองค์เพื่อค้นหาและคว่ำและสอดแนมแผ่นดินมิใช่หรือ”
19:4 ดังนั้น ฮานูนจึงจับพวกผู้รับใช้ของดาวิดและโกนเขาทั้งหลายเสีย และตัดเครื่องแต่งกายของพวกเขาออกเสียที่ตรงกลางตรงสะโพก แล้วปล่อยพวกเขาไป
19:5 แล้วมีบางคนไปและกราบทูลดาวิดว่าคนเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติอย่างไร และพระองค์ได้ส่งคนไปรับผู้รับใช้เหล่านั้น เพราะว่าเขาทั้งหลายได้รับความอับอายมาก และกษัตริย์ตรัสว่า “จงพักอยู่ที่เมืองเยรีโคจนกว่าเคราของเจ้าทั้งหลายจะขึ้นแล้วจึงค่อยกลับมา”
19:6 และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าเขาทั้งหลายได้ทำตัวเองเป็นที่น่ารังเกียจต่อดาวิด ฮานูนและคนอัมโมนจึงส่งเงินหนึ่งพันตะลันต์ไปจ้างรถม้าศึกและทหารม้าจากเมโสโปเตเมีย จากซีเรียมาอาคาห์ และจากโศบาห์
19:7 ดังนั้น เขาทั้งหลายได้จ้างรถม้าศึกจำนวนสามหมื่นสองพันคันและกษัตริย์แห่งเมืองมาอาคาห์กับกองทัพของท่าน ผู้ซึ่งมาตั้งเต็นท์อยู่หน้าเมืองเมเดบา และคนอัมโมนก็รวบรวมกันมาจากนครต่าง ๆ ของเขาทั้งหลาย และมาทำการสู้รบ
19:8 และเมื่อดาวิดทรงได้ยินเรื่องนั้น พระองค์ทรงส่งโยอาบและกองทัพทั้งสิ้นผู้มีกำลังมากไป
19:9 และคนอัมโมนได้ยกออกมา และจัดทัพไว้ตรงหน้าประตูเมือง และบรรดากษัตริย์ที่ยกมาอยู่ในชนบทต่างหาก
19:10 บัดนี้ เมื่อโยอาบเห็นว่าการสู้รบนี้ขนาบอยู่ข้างหน้าและข้างหลังท่าน ท่านได้คัดเลือกเอาจากบรรดาคนอิสราเอลที่เลือกสรรไว้แล้ว และให้พวกเขาจัดทัพเข้าสู้คนซีเรีย
19:11 และท่านมอบคนที่เหลืออยู่ไว้ในการบังคับบัญชาของอาบีชัยน้องชายของท่าน และคนเหล่านั้นก็จัดทัพเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน
19:12 และท่านพูดว่า “ถ้ากำลังของคนซีเรียเข้มแข็งเกินกว่ากำลังของข้า แล้วเจ้าจงยกมาช่วยข้า แต่ถ้ากำลังของคนอัมโมนเข้มแข็งเกินกว่ากำลังของเจ้า แล้วข้าจะช่วยเจ้า
19:13 จงมีความกล้าหาญเถิด และให้เราทั้งหลายประพฤติตัวอย่างกล้าหาญเพื่อชนชาติของพวกเรา และเพื่อนครต่าง ๆ ของพระเจ้าของเราทั้งหลาย และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทำตามสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระองค์เถิด”
19:14 ดังนั้น โยอาบกับกองทหารที่อยู่กับท่านได้เข้ามาใกล้ต่อหน้าคนซีเรียเพื่อสู้รบกัน และเขาทั้งหลายหนีไปต่อหน้าท่าน
19:15 และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนีไปแล้ว เขาทั้งหลายก็หนีไปต่อหน้าอาบีชัยน้องชายของโยอาบด้วย และเข้าไปในนคร แล้วโยอาบก็มายังกรุงเยรูซาเล็ม
19:16 และเมื่อคนซีเรียเห็นว่าพวกเขาพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอลแล้ว เขาทั้งหลายจึงส่งพวกผู้สื่อสารไป และนำคนซีเรียซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นออกมา และโชฟัคแม่ทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นผู้นำหน้าพวกเขา

ดาวิดทรงนำการสู้รบเอง (2 ซมอ 10:17-19)
19:17 และมีคนกราบทูลดาวิด และพระองค์ทรงรวบรวมคนอิสราเอลทั้งหมด และข้ามแม่น้ำจอร์แดนและมาถึงพวกเขา และจัดทัพเข้าต่อสู้กับพวกเขา ดังนั้นเมื่อดาวิดทรงจัดทัพเข้าต่อสู้กับคนซีเรีย เขาทั้งหลายได้สู้รบกับพระองค์
19:18 แต่คนซีเรียหนีไปต่อหน้าคนอิสราเอล และดาวิดทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถม้าศึกเจ็ดพันคนกับทหารม้าสี่หมื่นคนเสีย และประหารโชฟัคแม่ทัพของเขาทั้งหลาย
19:19 และเมื่อพวกผู้รับใช้ของฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าพวกเขาพ่ายแพ้ต่อหน้าอิสราเอลแล้ว เขาทั้งหลายก็กระทำสัญญาสันติภาพกับดาวิด และกลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ทั้งคนซีเรียจะไม่ยอมช่วยคนอัมโมนอีกต่อไป

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope