กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศาวดาร 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

ดาวิดได้รับการเจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล (2 ซมอ 5:1-3)
11:1 จากนั้นคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้รวบรวมกันมาเฝ้าดาวิดที่เมืองเฮโบรนทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นกระดูกและเนื้อของพระองค์
11:2 และยิ่งกว่านั้นในอดีตเมื่อซาอูลเป็นกษัตริย์ พระองค์ก็ทรงเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่า ‘เจ้าจะเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลประชากรของเรา’”
11:3 ดังนั้น บรรดาพวกผู้อาวุโสของคนอิสราเอลได้มาเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองเฮโบรน และดาวิดทรงกระทำพันธสัญญากับเขาทั้งหลายที่เมืองเฮโบรนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายก็เจิมตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์โดยซามูเอล

กรุงเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)
11:4 และดาวิดกับคนอิสราเอลทั้งสิ้นไปยังเยรูซาเล็ม คือเยบุส ที่นั่นคนเยบุสอยู่ ซึ่งเป็นชาวแผ่นดินนั้น
11:5 และชาวเมืองเยบุสกล่าวแก่ดาวิดว่า “เจ้าจะยกเข้ามาที่นี่ไม่ได้” อย่างไรก็ตาม ดาวิดทรงยึดที่กำบังเข้มแข็งแห่งศิโยนได้ ซึ่งก็คือนครของดาวิด
11:6 และดาวิดตรัสว่า “ผู้ใดก็ตามที่ฆ่าคนเยบุสก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและผู้บัญชาการทหาร” ดังนั้นโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์จึงยกขึ้นไปก่อนและเป็นหัวหน้า
11:7 และดาวิดทรงประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง เพราะฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงเรียกที่นั้นว่า นครของดาวิด
11:8 และพระองค์ทรงสร้างนครนั้นโดยรอบ ตั้งแต่มิลโลโดยรอบ และโยอาบได้ซ่อมส่วนที่เหลือของนครนั้น
11:9 ดังนั้น ดาวิดทรงเจริญใหญ่โตยิ่งขึ้น เพราะว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตอยู่กับพระองค์

รายชื่อพวกวีรบุรุษของดาวิด (2 ซมอ 23:8-39)
11:10 ต่อไปนี้เป็นคนที่เด่นในบรรดาวีรบุรุษที่ดาวิดทรงมีอยู่ด้วย ผู้สนับสนุนพระองค์อย่างแข็งแรงในราชอาณาจักรของพระองค์ ด้วยกันกับคนอิสราเอลทั้งสิ้น เพื่อเชิญพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์เกี่ยวด้วยเรื่องอิสราเอล
11:11 และนี่เป็นจำนวนพวกวีรบุรุษที่ดาวิดมี ได้แก่ ยาโชเบอัม คนฮักโมนี เป็นหัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชา ท่านยกหอกของท่านต่อสู้กับคนสามร้อยคนซึ่งท่านฆ่าเสียในครั้งเดียว
11:12 และรองจากท่าน คือเอเลอาซาร์บุตรชายของโดโดคนอาโหอาห์ ผู้ซึ่งเป็นคนหนึ่งในวีรบุรุษสามคนนั้น
11:13 เขาอยู่กับดาวิดที่ปัสดัมมิม และคนฟีลิสเตียชุมนุมกันเพื่อสู้รบกันที่นั่น เป็นที่ที่มีพื้นดินผืนหนึ่งมีข้าวบาร์เลย์เต็มไปหมด และพวกทหารได้หนีไปต่อหน้าคนฟีลิสเตีย
11:14 และพวกเขายืนมั่นอยู่ท่ามกลางพื้นดินผืนนั้น และป้องกันที่ดินนั้นไว้ และได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสีย และพระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้รอดด้วยการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่
11:15 บัดนี้ สามคนในพวกทหารเอกสามสิบคนนั้นลงมายังศิลานั้นเพื่อมาหาดาวิด โดยเข้าไปในถ้ำอดุลลัม และกองทัพของคนฟีลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในหุบเขาแห่งเรฟาอิม
11:16 และคราวนั้นดาวิดประทับในที่กำบังเข้มแข็ง และตอนนั้นกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียก็อยู่ที่เบธเลเฮม
11:17 และดาวิดมีความอาลัยแล้วตรัสว่า “โอ หวังว่าจะมีสักคนหนึ่งส่งน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมืองมาให้เราดื่ม”
11:18 และคนทั้งสามก็แหกค่ายคนฟีลิสเตียเข้าไป ตักน้ำจากบ่อที่เบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมือง และนำน้ำนั้นมาถวายแด่ดาวิด แต่ดาวิดไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้น แต่ทรงเทน้ำนั้นออกถวายแด่พระเยโฮวาห์
11:19 และตรัสว่า “ขอพระเจ้าของข้าทรงห้ามข้าไม่ให้ข้ากระทำสิ่งนี้ ควรหรือที่ข้าจะดื่มโลหิตของคนเหล่านี้ผู้ที่เสี่ยงชีวิตของเขา เพราะด้วยการเสี่ยงชีวิตของเขาเอง พวกเขาได้เอาน้ำนี้มา” เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ทรงยอมดื่มน้ำนั้น วีรบุรุษทั้งสามได้กระทำสิ่งเหล่านี้
11:20 และอาบีชัยน้องชายของโยอาบเป็นหัวหน้าของพวกสามคน ด้วยว่าท่านได้ยกหอกของท่านต่อสู้กับทหารสามร้อยคน และฆ่าเขาทั้งหลายเสียสิ้น และได้รับชื่อเสียงในท่ามกลางพวกสามคนนั้น
11:21 ในสามคนนั้นท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังกว่าอีกสองคนนั้น ด้วยว่าท่านได้เป็นผู้บังคับบัญชาของพวกสามคนนั้น อย่างไรก็ตามท่านไม่มียศเท่ากับวีรบุรุษสามคนแรกนั้น
11:22 เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดา เป็นบุตรชายของชายกล้าหาญคนหนึ่งแห่งเมืองขับเซเอล ผู้ซึ่งได้กระทำวีรกรรมหลายอย่าง ท่านได้ฆ่าบุรุษผู้กล้าหาญดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน และท่านได้ลงไปฆ่าสิงโตตัวหนึ่งในบ่อในวันที่หิมะตกหนักด้วย
11:23 และท่านได้ฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่ง เป็นชายรูปร่างใหญ่โต สูงห้าศอก และคนอียิปต์นั้นถือหอกเหมือนไม้กระพั่นทอผ้าอยู่ในมือของเขา และเบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจากมือของคนอียิปต์นั้น และฆ่าเขาตายด้วยหอกของเขาเอง
11:24 เบไนยาห์บุตรชายของเยโฮยาดาได้กระทำสิ่งเหล่านี้ และได้ชื่อเสียงในท่ามกลางวีรบุรุษสามคนนั้น
11:25 ดูเถิด ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังในท่ามกลางสามสิบคนนั้น แต่ไม่มียศเท่ากับวีรบุรุษสามคนแรกนั้น และดาวิดทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์
11:26 นอกนั้นมีเหล่าทหารกล้าหาญของกองทัพคือ อาสาเฮลน้องชายของโยอาบ เอลฮานันบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม
11:27 ชัมโมทชาวเมืองฮาโรร์ เฮเลสชาวเมืองเปโลน
11:28 อิราบุตรชายของอิกเขชชาวเมืองเทโคอา อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท
11:29 สิบเบคัยคนหุชาห์ อิลัยคนอาโหอาห์
11:30 มาหะรัยชาวเมืองเนโทฟาห์ เฮเลดบุตรชายของบาอานาห์ชาวเมืองเนโทฟาห์
11:31 อิธัยบุตรชายของรีบัยชาวเมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน เบไนยาห์ชาวเมืองปิราโธน
11:32 หุรัยชาวลำธารกาอัช อาบีเอลชาวเมืองอารบาห์
11:33 อัสมาเวทชาวเมืองบาฮูริม เอลียาบาชาวเมืองชาอัลโบน
11:34 บรรดาบุตรชายของฮาเชมชาวเมืองกีโซน โยนาธานบุตรชายของชากีคนฮาราร์
11:35 อาหิยัมบุตรชายของสาคาร์คนฮาราร์ เอลีฟัลบุตรชายของเออร์
11:36 เฮเฟอร์ชาวเมืองเมเค-ราไธด์ อาหิยาห์ชาวเมืองเปโลน
11:37 เฮสโรชาวเมืองคารเมล นาอารัยบุตรชายของเอสบัย
11:38 โยเอลน้องชายของนาธัน มิบฮาร์บุตรชายของฮากรี
11:39 เศเลกคนอัมโมน นาหะรัยชาวเมืองเบเอโรท ผู้ถือเครื่องอาวุธของโยอาบบุตรชายของเศรุยาห์
11:40 อิราคนอิทไรต์ กาเรบคนอิทไรต์
11:41 อุรีอาห์คนฮิตไทต์ ศาบาดบุตรชายของอัคลัย
11:42 อาดีนาบุตรชายของชิซาคนรูเบน ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งของคนรูเบน และสามสิบคนด้วยกันกับท่าน
11:43 ฮานันบุตรชายของมาอาคาห์ และโยชาฟัทคนมิทเน
11:44 อุสชียาชาวอัชทาโรท ซามาและเยฮีเอล บุตรชายทั้งหลายของโฮธามคนอาโรเออร์
11:45 เยดียาเอลบุตรชายของชิมรี และโยฮาน้องชายของเขา ชาวทิไซต์
11:46 เอลีเอลคนมาหะไวต์ เยรีบัยและโยชาวิยาห์ บุตรชายทั้งหลายของเอลนาอัม และอิทมาห์คนโมอับ
11:47 เอลีเอล โอเบด และยาอาสีเอล คนเมโซบัย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope