กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 18 / Psalms 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุพระพรอันมากมาย
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งถวายถ้อยคำของเพลงบทนี้แด่พระเยโฮวาห์ในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยท่านให้พ้นจากเงื้อมมือศัตรูทั้งหลายของท่าน และจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูล ท่านกล่าวว่า

18:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรักพระองค์

David Praises God for Manifold Blessings
To the chief musician, A psalm of David, the servant of the LORD, who spake unto the LORD the words of this song in the day that the LORD delivered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: And he said,

18:1 I will love thee, O LORD, my strength.

18:2 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ และทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นของข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ เป็นกำลังของข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ เป็นดั้ง และทรงเป็นเขาแห่งความรอดของข้าพระองค์ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์

18:2 The LORD is my rock, and my fortress, and my deliverer; my God, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.

18:3 ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ดังนั้นข้าพระองค์จะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์

18:3 I will call upon the LORD, who is worthy to be praised: so shall I be saved from mine enemies.

18:4 คลื่นแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ไว้ กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์กลัว

18:4 The sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid.

18:5 ความระทมทุกข์แห่งนรกอยู่รอบตัวข้าพระองค์ บ่วงแห่งความตายขัดขวางข้าพระองค์

18:5 The sorrows of hell compassed me about: the snares of death prevented me.

18:6 ในยามทุกข์ใจข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และได้ร้องทูลต่อพระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์จากพระวิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพระองค์ได้ยินต่อพระพักตร์ของพระองค์ ไปถึงพระกรรณของพระองค์

18:6 In my distress I called upon the LORD, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.

18:7 แล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโคลงเคลง รากฐานทั้งสิ้นของบรรดาภูเขาก็หวั่นไหวด้วย และสั่นสะเทือน เพราะพระองค์ทรงกริ้ว

18:7 Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth.

18:8 ควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็เผาผลาญ ถ่านก็ติดเปลวไฟนั้น

18:8 There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.

18:9 พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมา และความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์

18:9 He bowed the heavens also, and came down: and darkness was under his feet.

18:10 และพระองค์ทรงเครูบตนหนึ่งและทรงเหาะไป ดูเถิด พระองค์ได้เสด็จโดยปีกของลม

18:10 And he rode upon a cherub, and did fly: yea, he did fly upon the wings of the wind.

18:11 พระองค์ทรงกระทำให้ความมืดทึบปกคลุมพระองค์ไว้ ให้เมฆมืดและอุ้มน้ำเป็นพลับพลาของพระองค์

18:11 He made darkness his secret place; his pavilion round about him were dark waters and thick clouds of the skies.

18:12 มีลูกเห็บและถ่านเพลิงแตกออกมาทะลุเมฆจากความสว่างสุกใสข้างหน้าพระองค์

18:12 At the brightness that was before him his thick clouds passed, hail stones and coals of fire.

18:13 พระเยโฮวาห์ทรงคะนองกึกก้องจากฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ คือลูกเห็บและถ่านเพลิง

18:13 The LORD also thundered in the heavens, and the Highest gave his voice; hail stones and coals of fire.

18:14 ใช่แล้ว พระองค์ทรงส่งบรรดาลูกธนูของพระองค์ออกไป และทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไป พระองค์ทรงปล่อยฟ้าแลบแปลบปลาบ ทำให้พวกเขาโกลาหล

18:14 Yea, he sent out his arrows, and scattered them; and he shot out lightnings, and discomfited them.

18:15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แล้วร่องน้ำทั้งหลายแห่งทะเลก็ปรากฏขึ้น รากฐานของแผ่นดินโลกถูกค้นพบตามการขนาบของพระองค์ ตามที่ลมพวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์

18:15 Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were discovered at thy rebuke, O LORD, at the blast of the breath of thy nostrils.

18:16 พระองค์ทรงบัญชาจากที่สูง พระองค์ทรงยึดข้าพระองค์ไว้ พระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ออกมาจากน้ำมากหลาย

18:16 He sent from above, he took me, he drew me out of many waters.

18:17 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากศัตรูที่เข้มแข็งของข้าพระองค์ และจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์ เพราะว่าพวกเขามีกำลังมากกว่าข้าพระองค์

18:17 He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me: for they were too strong for me.

18:18 เขาทั้งหลายขัดขวางข้าพระองค์ในวันที่ข้าพระองค์ประสบความหายนะ แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์

18:18 They prevented me in the day of my calamity: but the LORD was my stay.

18:19 พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมายังที่กว้างใหญ่ด้วย พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้น เพราะว่าพระองค์ทรงยินดีในข้าพระองค์

18:19 He brought me forth also into a large place; he delivered me, because he delighted in me.

18:20 พระเยโฮวาห์ประทานรางวัลแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ พระองค์ทรงตอบแทนข้าพระองค์ตามความสะอาดแห่งมือของข้าพระองค์

18:20 The LORD rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

18:21 เพราะว่าข้าพระองค์ได้รักษาทางทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ไว้ และไม่ได้พรากจากพระเจ้าของข้าพระองค์เพื่อทำความชั่วร้าย

18:21 For I have kept the ways of the LORD, and have not wickedly departed from my God.

18:22 เพราะการตัดสินทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ผลักกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์ไปเลย

18:22 For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me.

18:23 ต่อพระพักตร์ของพระองค์ข้าพระองค์กระทำอย่างเที่ยงตรง และข้าพระองค์ได้รักษาตัวไว้ให้พ้นจากความชั่วช้าของข้าพระองค์

18:23 I was also upright before him, and I kept myself from mine iniquity.

18:24 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ ตามความสะอาดหมดจดแห่งมือของข้าพระองค์ในสายพระเนตรของพระองค์

18:24 Therefore hath the LORD recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his eyesight.

18:25 พระองค์จะทรงสำแดงความเมตตาต่อผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา พระองค์จะทรงสำแดงความซื่อตรงของพระองค์ต่อผู้ที่ซื่อตรง

18:25 With the merciful thou wilt shew thyself merciful; with an upright man thou wilt shew thyself upright;

18:26 พระองค์จะทรงสำแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์ และพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกง

18:26 With the pure thou wilt shew thyself pure; and with the froward thou wilt shew thyself froward.

18:27 เพราะพระองค์จะทรงช่วยประชากรที่ทุกข์ลำบากให้รอดพ้น แต่พระองค์จะทรงทำให้ผู้ที่หยิ่งยโสตกต่ำลง

18:27 For thou wilt save the afflicted people; but wilt bring down high looks.

18:28 พระองค์จะทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์จะทรงกระทำความมืดของข้าพระองค์สว่างขึ้น

18:28 For thou wilt light my candle: the LORD my God will enlighten my darkness.

18:29 ด้วยว่าข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์ และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้

18:29 For by thee I have run through a troop; and by my God have I leaped over a wall.

18:30 สำหรับพระเจ้าพระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์หมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาห์พิสูจน์แล้ว พระองค์ทรงเป็นดั้งของบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์

18:30 As for God, his way is perfect: the word of the LORD is tried: he is a buckler to all those that trust in him.

18:31 เพราะผู้ใดเล่าเป็นพระเจ้า นอกจากพระเยโฮวาห์ หรือผู้ใดเล่าเป็นศิลา นอกจากพระเจ้าของพวกเรา

18:31 For who is God save the LORD? or who is a rock save our God?

18:32 คือพระเจ้าผู้ทรงเอากำลังคาดเอวของข้าพระองค์ไว้ และทรงทำให้ทางของข้าพระองค์ดีเลิศทุกประการ

18:32 It is God that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.

18:33 พระองค์ทรงกระทำให้เท้าของข้าพระองค์เหมือนอย่างเท้ากวางตัวเมีย และทรงวางข้าพระองค์ไว้บนที่สูงทั้งหลายของข้าพระองค์

18:33 He maketh my feet like hinds' feet, and setteth me upon my high places.

18:34 พระองค์ทรงสอนมือของข้าพระองค์ให้ทำสงคราม ดังนั้นข้าพระองค์จึงสามารถหักคันธนูเหล็กกล้าด้วยแขนของข้าพระองค์

18:34 He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by mine arms.

18:35 พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงค้ำจุนข้าพระองค์ และความอ่อนโยนของพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ใหญ่โตขึ้น

18:35 Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great.

18:36 พระองค์ทรงกระทำให้ย่างก้าวของข้าพระองค์ที่อยู่ใต้ข้าพระองค์กว้างขวางขึ้น เพื่อเท้าของข้าพระองค์จะไม่ลื่นไถล

18:36 Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.

18:37 ข้าพระองค์ไล่ตามบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ทัน และไม่หันกลับจนกว่าเขาจะถูกผลาญเสียสิ้น

18:37 I have pursued mine enemies, and overtaken them: neither did I turn again till they were consumed.

18:38 ข้าพระองค์ได้แทงเขาทะลุ เขาทั้งหลายจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกได้ พวกเขาได้ล้มลงใต้เท้าของข้าพระองค์

18:38 I have wounded them that they were not able to rise: they are fallen under my feet.

18:39 เพราะว่าพระองค์ทรงคาดเอวของข้าพระองค์ไว้ด้วยกำลังเพื่อทำการสู้รบ พระองค์ทรงกระทำให้พวกที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ถูกปราบลงอยู่ใต้ข้าพระองค์

18:39 For thou hast girded me with strength unto the battle: thou hast subdued under me those that rose up against me.

18:40 พระองค์ทรงโปรดประทานคอของบรรดาศัตรูของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะทำลายบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์

18:40 Thou hast also given me the necks of mine enemies; that I might destroy them that hate me.

18:41 เขาทั้งหลายร้องให้ช่วย แต่ไม่มีใครช่วยพวกเขาให้รอดได้ แม้เขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ไม่ทรงตอบพวกเขา

18:41 They cried, but there was none to save them: even unto the LORD, but he answered them not.

18:42 ดังนั้นข้าพระองค์ได้ทุบตีเขาทั้งหลายแหลกละเอียดอย่างผงคลีดินต่อหน้าลม ข้าพระองค์จึงโยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนน

18:42 Then did I beat them small as the dust before the wind: I did cast them out as the dirt in the streets.

18:43 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากการยื้อแย่งของประชากร และพระองค์ทรงตั้งให้ข้าพระองค์เป็นประมุขแห่งบรรดาประชาชาติ ชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะปรนนิบัติข้าพระองค์

18:43 Thou hast delivered me from the strivings of the people; and thou hast made me the head of the heathen: a people whom I have not known shall serve me.

18:44 ทันทีที่เขาทั้งหลายได้ยินถึงข้าพระองค์ พวกเขาจะเชื่อฟังข้าพระองค์ บรรดาคนต่างชาติจะมายอมจำนนตัวต่อข้าพระองค์

18:44 As soon as they hear of me, they shall obey me: the strangers shall submit themselves unto me.

18:45 บรรดาคนต่างชาติจะอ่อนกำลัง และจะตัวสั่นออกมาจากที่กำบังของเขาทั้งหลาย

18:45 The strangers shall fade away, and be afraid out of their close places.

18:46 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และสาธุการแด่ศิลาของข้าพระองค์ และพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่เทิดทูน

18:46 The LORD liveth; and blessed be my rock; and let the God of my salvation be exalted.

18:47 พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการแก้แค้นให้แก่ข้าพระองค์ และทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ใต้ข้าพระองค์

18:47 It is God that avengeth me, and subdueth the people under me.

18:48 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ ใช่แล่ว พระองค์ทรงยกชูข้าพระองค์ขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากคนทารุณ

18:48 He delivereth me from mine enemies: yea, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delivered me from the violent man.

18:49 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์

18:49 Therefore will I give thanks unto thee, O LORD, among the heathen, and sing praises unto thy name.

18:50 พระองค์ประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์ และทรงสำแดงความเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ แก่ดาวิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิตย์

18:50 Great deliverance giveth he to his king; and sheweth mercy to his anointed, to David, and to his seed for evermore.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope