กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 64 / Psalms 64

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

64:1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสดับเสียงของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์อธิษฐาน ขอทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์ไว้จากความคิดกลัวศัตรู

David's Complaint of Enemies and Prayer for Deliverance
To the chief musician, A psalm of David

64:1 Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.

64:2 ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้จากการหารืออย่างลับ ๆ ของคนชั่ว จากการปองร้ายของคนกระทำความชั่วช้า

64:2 Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:

64:3 ผู้ลับลิ้นของเขาอย่างลับดาบ ผู้เอาคำขมขื่นเล็งอย่างลูกธนู

64:3 Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:

64:4 ยิงออกมาจากที่ซุ่มยังคนปราศจากตำหนิ ยิงเขาทันทีและอย่างไม่กลัวเกรง

64:4 That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.

64:5 เขายึดจุดประสงค์ชั่วของเขาไว้มั่น เขาพูดถึงการวางกับดักอย่างลับ ๆ คิดว่า “ใครจะเห็นเขาทั้งหลายได้”

64:5 They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?

64:6 เขาทั้งหลายค้นหาความชั่วช้า เขาทั้งหลายค้นหาอย่างขมีขมันจนสำเร็จ เพราะความคิดภายในและจิตใจของมนุษย์นั้นลึกล้ำนัก

64:6 They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.

64:7 แต่พระเจ้าจะทรงยิงธนูใส่เขา เขาจะบาดเจ็บทันที

64:7 But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.

64:8 เพราะว่าเขาทำให้ลิ้นของเขาเป็นสิ่งสะดุดแก่เขาเอง ทุกคนที่เห็นเขาจะหนีไป

64:8 So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.

64:9 แล้วทุกคนจะกลัวเกรง เขาจะบอกถึงกิจการของพระเจ้า และตรึกตรองถึงสิ่งนั้นที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้ว

64:9 And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.

64:10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ และจะวางใจในพระองค์ บรรดาคนที่เที่ยงธรรมในจิตใจจะอวดอ้างพระองค์

64:10 The righteous shall be glad in the LORD, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope