กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 58 / Psalms 58

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตำหนิผู้พิพากษาอธรรม
ถึงหัวหน้านักร้องตามทำนองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่งของดาวิด

58:1 โอ ชุมนุมชนเอ๋ย ท่านพูดอย่างชอบธรรมหรือ โอ บุตรทั้งหลายของมนุษย์เอ๋ย ท่านพิพากษาอย่างเที่ยงธรรมหรือ

Reproof of Wicked Judges
To the chief musician, Altaschith, A Michtam of David

58:1 Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?

58:2 เปล่าเลย ในใจของท่าน ท่านประดิษฐ์ความผิด ท่านชั่งความทารุณแห่งมือของท่านในแผ่นดินโลก

58:2 Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.

ลักษณะของคนชั่ว
58:3 คนชั่วหลงเจิ่นไปตั้งแต่จากครรภ์ เขาหลงทางไปตั้งแต่เกิด คือพูดมุสา

The Wicked Described
58:3 The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.

58:4 เขามีพิษเหมือนพิษงู เหมือนงูพิษหูหนวกที่อุดหูของมัน

58:4 Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;

58:5 มันจึงไม่ฟังเสียงของหมองู ผู้ซึ่งมีมนต์ขลัง

58:5 Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.

58:6 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงหักฟันในปากของมันเสีย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฉีกเขี้ยวของสิงโตหนุ่มออกเสีย

58:6 Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD.

58:7 ให้พวกเขาละลายไปเหมือนน้ำที่ไหลไม่ขาดสาย เมื่อเขาเล็งธนูเพื่อยิงลูกศร ให้ลูกศรนั้นถูกตัดเป็นชิ้น ๆ

58:7 Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.

58:8 ขอให้เขาเหมือนหอยทากที่ละลายเป็นเมือกไป เหมือนทารกแท้งที่ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์

58:8 As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.

58:9 ก่อนหม้อของเจ้าจะรู้สึกร้อนจากหนามที่ยังเป็น ๆ อยู่ พระองค์จะทรงกวาดหนามเหล่านั้นไปเสียเหมือนลมหมุน และด้วยพระพิโรธของพระองค์

58:9 Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.

58:10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์ เมื่อเขาเห็นการแก้แค้น เขาจะเอาโลหิตของคนชั่วล้างเท้าของเขา

58:10 The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.

58:11 จะมีคนกล่าวว่า “แน่แล้ว มีบำเหน็จให้แก่คนชอบธรรม แน่แล้ว มีพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาโลก”

58:11 So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope