กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 114 / Psalms 114

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

จงยำเกรงพระเจ้าเพราะบรรดาพระราชกิจของพระองค์
114:1 เมื่ออิสราเอลออกไปจากอียิปต์ คือวงศ์วานของยาโคบไปจากชนชาติต่างภาษา

Fear God because of His Works
114:1 When Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language;

114:2 ยูดาห์กลายเป็นสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ อิสราเอลเป็นอาณาจักรของพระองค์

114:2 Judah was his sanctuary, and Israel his dominion.

114:3 ทะเลมองแล้วหนี จอร์แดนหันกลับ

114:3 The sea saw it, and fled: Jordan was driven back.

114:4 ภูเขากระโดดเหมือนแกะตัวผู้ เนินเขากระโดดเหมือนลูกแกะ

114:4 The mountains skipped like rams, and the little hills like lambs.

114:5 เป็นอะไรนะ โอ ทะเลเอ๋ย เจ้าจึงหนี แม่น้ำจอร์แดนเอ๋ย เจ้าจึงหันกลับ

114:5 What ailed thee, O thou sea, that thou fleddest? thou Jordan, that thou wast driven back?

114:6 ภูเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนแกะตัวผู้ เนินเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนลูกแกะ

114:6 Ye mountains, that ye skipped like rams; and ye little hills, like lambs?

114:7 แผ่นดินเอ๋ย สั่นเทิ้มเถิด ต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า ต่อพระพักตร์ของพระเจ้าของยาโคบ

114:7 Tremble, thou earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob;

114:8 ผู้ให้หินเป็นสระน้ำ หินเหล็กไฟเป็นน้ำพุ

114:8 Which turned the rock into a standing water, the flint into a fountain of waters.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope