กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การอัญเชิญหีบของพระเจ้าเข้าไปในพระวิหาร (1 พกษ 7:51-8:11)
5:1 บรรดากิจการซึ่งซาโลมอนทรงกระทำสำหรับพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ก็ได้สำเร็จดังนี้ และซาโลมอนทรงนำบรรดาสิ่งซึ่งดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงมอบถวายไว้เข้ามา และเครื่องเงิน เครื่องทองคำ และบรรดาเครื่องใช้ต่าง ๆ และพระองค์ทรงเก็บไว้ในคลังพระนิเวศน์ของพระเจ้า
5:2 แล้วซาโลมอนทรงเรียกประชุมพวกผู้อาวุโสแห่งอิสราเอล และบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่าง ๆ คือหัวหน้าของบรรพบุรุษชนชาติอิสราเอล มายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาจากนครของดาวิด คือเมืองศิโยน
5:3 ดังนั้น ผู้ชายทั้งสิ้นของอิสราเอลจึงประชุมกันต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ในการเลี้ยงในเดือนที่เจ็ด
5:4 และพวกผู้อาวุโสทั้งสิ้นของอิสราเอลได้เข้ามา และพวกคนเลวีได้ยกหีบ
5:5 และเขาทั้งหลายได้อัญเชิญหีบ และพลับพลาแห่งชุมนุมชน และภาชนะอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่านี้พวกปุโรหิตและคนเลวีได้หามขึ้นมา
5:6 เช่นกัน กษัตริย์ซาโลมอนกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นที่ได้ประชุมกันต่อพระพักตร์ของพระองค์ต่อหน้าหีบ ได้ถวายแกะและวัวตัวผู้มากมาย ซึ่งจะนับหรือบันทึกก็ไม่ได้เพราะว่ามีเป็นจำนวนมาก
5:7 และพวกปุโรหิตอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มายังสถานที่ของหีบนั้น เข้าไปในห้องหลังสุดของพระนิเวศน์ คือในที่บริสุทธิ์ที่สุด ภายใต้ปีกของพวกเครูบนั้น
5:8 ด้วยว่าพวกเครูบกางปีกของตนออกเหนือสถานที่ของหีบ และพวกเครูบได้คลุมอยู่เหนือหีบและไม้คานหามหีบนั้น
5:9 และพวกเขาเลื่อนคานหามของหีบนั้นออกบ้าง เพื่อที่จะสามารถมองเห็นปลายคานหามได้จากหีบนั้น ซึ่งอยู่ข้างหน้าห้องหลังสุด แต่คานหามเหล่านั้นมองไม่เห็นจากข้างนอก และหีบนั้นก็ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้
5:10 ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากแผ่นศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสใส่ไว้ในนั้น ณ ภูเขาโฮเรบ เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกระทำพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอล เมื่อเขาทั้งหลายออกมาจากอียิปต์
5:11 และต่อมา เมื่อพวกปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์ที่สุด (เพราะปุโรหิตทั้งปวงผู้อยู่ที่นั่นได้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้ว และขณะนั้นไม่ได้รอตามเวร
5:12 เช่นกัน บรรดาคนเลวีที่เป็นนักร้อง ทุกคนของอาสาฟ เฮมาน และเยดูธูน ทั้งบุตรชายและญาติของเขาทั้งหลาย แต่งกายด้วยผ้าป่านสีขาว มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ยืนอยู่ทางทิศตะวันออกของแท่นบูชา และพร้อมกับพวกเขามีพวกปุโรหิตหนึ่งร้อยยี่สิบคนกำลังเป่าแตรอยู่)
5:13 และต่อมา พวกคนเป่าแตรและพวกนักร้องเป็นเหมือนพวกเดียวกัน ทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์เป็นเสียงเดียวกัน และเมื่อพวกเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตร ฉาบและเครื่องดนตรีอื่น ๆ และถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์” เมื่อนั้นพระนิเวศน์ก็เต็มไปด้วยเมฆก้อนหนึ่ง คือพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
5:14 จนพวกปุโรหิตยืนปรนนิบัติอยู่ไม่ได้เพราะเหตุเมฆนั้น เพราะว่าสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ได้เต็มพระนิเวศน์ของพระเจ้าแล้ว

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope