กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

ข้อห้ามเรื่องความเปลือยเปล่า การเล่นชู้ กามวิตถารและความวิปริตทางเพศ
18:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
18:2 “จงพูดกับชนชาติอิสราเอลและกล่าวแก่พวกเขาว่า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
18:3 เจ้าทั้งหลายอย่ากระทำตามอย่างของพวกเขาในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ซึ่งพวกเจ้าเคยอาศัยอยู่นั้น และเจ้าทั้งหลายอย่ากระทำตามอย่างของพวกเขาในแผ่นดินแห่งคานาอัน ซึ่งเรากำลังพาพวกเจ้าไปนั้น พวกเจ้าอย่าดำเนินตามกฎทั้งหลายของพวกเขา
18:4 เจ้าทั้งหลายจงกระทำตามคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา และรักษากฎทั้งหลายของเรา เพื่อดำเนินตามกฎเหล่านั้น เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า
18:5 เพราะฉะนั้น พวกเจ้าจะต้องรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเรา และคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา ซึ่งถ้ามนุษย์กระทำตามอย่างนั้น เขาก็จะมีชีวิตอยู่ได้ในข้อเหล่านั้น เราคือพระเยโฮวาห์
18:6 อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดในพวกเจ้าเข้าหาญาติสนิทของตน เพื่อเปิดดูกายเปลือยเปล่าของพวกเขา เราคือพระเยโฮวาห์
18:7 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของบิดาเจ้าหรือกายเปลือยเปล่าของมารดาเจ้า นางเป็นมารดาของเจ้า เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนางเลย
18:8 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของภรรยาบิดาของเจ้า นั่นคือกายเปลือยเปล่าของบิดาเจ้า
18:9 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้องสาวของเจ้า คือบุตรสาวของบิดาเจ้า หรือบุตรสาวของมารดาเจ้า ไม่ว่านางจะเกิดที่บ้านหรือเกิดต่างแดนก็ตาม
18:10 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของหลานสาว ไม่ว่าเป็นบุตรของบุตรชายหรือเป็นบุตรของบุตรสาวเจ้า เพราะว่ากายเปลือยเปล่าของพวกนางก็เป็นกายเปลือยเปล่าของเจ้าเอง
18:11 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของบุตรสาวของภรรยาบิดาของเจ้า ซึ่งเกิดจากบิดาของเจ้า นางเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของเจ้า
18:12 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของป้าหรือของอา นางเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดของบิดาเจ้า
18:13 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของป้าหรือของน้า เพราะนางเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดของมารดาเจ้า
18:14 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของลุงหรือของอา เจ้าอย่าเข้าหาภรรยาของเขา นางเป็นป้าและเป็นอาของเจ้า
18:15 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของบุตรสะใภ้ของเจ้า นางเป็นภรรยาบุตรชายของเจ้า เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนางเลย
18:16 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของเจ้า นั่นคือกายเปลือยเปล่าของพี่ชายหรือน้องชายของเจ้า
18:17 เจ้าอย่าเปิดดูกายเปลือยเปล่าของผู้หญิงคนหนึ่งคนใดและของบุตรสาวของนาง ทั้งเจ้าอย่านำหลานสาวของนาง ไม่ว่าเป็นบุตรของบุตรชายหรือเป็นบุตรของบุตรสาว ไปเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง เพราะว่าพวกนางเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดของนาง เป็นการชั่วนัก
18:18 เมื่อเจ้ามีภรรยาอย่าแต่งงานกับพี่สาวหรือน้องสาวของนาง เพื่อก่อกวนนาง และเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง ขณะเมื่อภรรยายังมีชีวิตอยู่
18:19 เช่นเดียวกันเจ้าอย่าเข้าหาผู้หญิงคนหนึ่งคนใดเพื่อเปิดดูกายเปลือยเปล่าของนาง ตราบใดที่นางต้องอยู่ต่างหากเพราะมลทินของนาง
18:20 ยิ่งกว่านั้นเจ้าอย่าร่วมหลับนอนกับภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้า เพื่อทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินกับนาง
18:21 และเจ้าอย่าให้เชื้อสายคนใดของเจ้าแก่พระโมเลคด้วยให้ลุยไฟ ทั้งเจ้าอย่ากระทำให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติ เราคือพระเยโฮวาห์
18:22 เจ้าอย่าร่วมหลับนอนกับผู้ชายเสมือนร่วมหลับนอนกับผู้หญิง นั่นเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน
18:23 ทั้งเจ้าอย่าสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน เพื่อทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินกับสัตว์เดียรัจฉานนั้น ทั้งอย่าให้หญิงคนหนึ่งคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน นั่นเป็นเรื่องกามวิปริต
18:24 เจ้าทั้งหลายอย่าทำให้ตัวเจ้าเป็นมลทินกับสิ่งใด ๆ เหล่านี้เลย เพราะว่าบรรดาประชาชาติที่เราได้ไล่ไปเสียต่อหน้าพวกเจ้านั้น ก็ทำให้ตัวเป็นมลทินกับบรรดาสิ่งเหล่านี้เอง
18:25 และแผ่นดินนั้นก็เป็นมลทิน ฉะนั้นเราจึงต้องลงโทษความชั่วช้าบนแผ่นดินนั้น และแผ่นดินนั้นก็สำรอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย
18:26 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ทั้งหลายของเราและคำตัดสินต่าง ๆ ของเรา และอย่าทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนใด ๆ เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้หนึ่งผู้ใดในชนชาติของเจ้าเองหรือคนต่างชาติใด ๆ ที่อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเจ้า
18:27 (เพราะว่าประชาชนในแผ่นดินผู้อยู่ก่อนพวกเจ้าได้กระทำบรรดาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ และแผ่นดินจึงเป็นมลทิน)
18:28 เพราะว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายทำให้แผ่นดินเป็นมลทิน แผ่นดินก็จะสำรอกเจ้าทั้งหลายออก เหมือนที่แผ่นดินได้สำรอกบรรดาประชาชาติที่อยู่ก่อนพวกเจ้าออกไปนั้น
18:29 เพราะว่าผู้ใดก็ตามที่ทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนใด ๆ เหล่านี้ บรรดาผู้ทำสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของตน
18:30 เหตุฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจะต้องรักษากฎของเรา เพื่อว่าพวกเจ้าจะไม่กระทำตามธรรมเนียมอันน่าสะอิดสะเอียนใด ๆ เหล่านี้ ซึ่งได้ประพฤติกันมาก่อนเจ้าทั้งหลาย และเพื่อว่าพวกเจ้าจะไม่ทำตัวเจ้าทั้งหลายให้เป็นมลทินด้วยสิ่งเหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope