กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โยบ 41 / Job 41

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

พระเจ้าทรงแสดงฤทธิ์อำนาจในตัวเลวีอาธาน
41:1 “เจ้าจะลากเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ดได้หรือ หรือจะเอาเชือกกดลิ้นของมันลงได้

God's Power in the Leviathan
41:1 Canst thou draw out leviathan with an hook? or his tongue with a cord which thou lettest down?

41:2 เจ้าเอาเชือกสนตะพายมันได้หรือ หรือเอาหนามเจาะคางมันได้

41:2 Canst thou put an hook into his nose? or bore his jaw through with a thorn?

41:3 มันจะวิงวอนต่อเจ้าเป็นอันมากหรือ มันจะพูดด้วยคำอ่อนหวานกับเจ้าหรือ

41:3 Will he make many supplications unto thee? will he speak soft words unto thee?

41:4 มันจะทำพันธสัญญากับเจ้า เพื่อเจ้าจะรับมันเป็นบ่าวตลอดไปหรือ

41:4 Will he make a covenant with thee? wilt thou take him for a servant for ever?

41:5 เจ้าจะเล่นกับมันเหมือนนก หรือเจ้าจะผูกมันไว้ให้สาว ๆ ของเจ้าเล่นหรือ

41:5 Wilt thou play with him as with a bird? or wilt thou bind him for thy maidens?

41:6 เพื่อนฝูงจะมาจับและกินมันได้หรือ เขาทั้งหลายจะแบ่งกันท่ามกลางพวกพ่อค้าหรือ

41:6 Shall the companions make a banquet of him? shall they part him among the merchants?

41:7 เจ้าเอาฉมวกปักหนังของมัน หรือเอาหลาวแทงหัวของมันได้หรือ

41:7 Canst thou fill his skin with barbed irons? or his head with fish spears?

41:8 ลงมือจับมันดู เมื่อคิดถึงการต่อสู้กับมันแล้ว เจ้าจะไม่คิดทำอีก

41:8 Lay thine hand upon him, remember the battle, do no more.

41:9 ดูเถิด ความหวังของคนที่อาจสู้มันนั้นก็เป็นของเปล่า เมื่อเห็นมันเข้าเท่านั้น จะไม่ล้มลงหรือ

41:9 Behold, the hope of him is in vain: shall not one be cast down even at the sight of him?

41:10 ไม่มีใครดุพอที่จะไปยั่วเย้ามัน แล้วใครเล่าจะยืนมั่นต่อเราได้

41:10 None is so fierce that dare stir him up: who then is able to stand before me?

41:11 ใครเล่าที่จะขัดขวางเรา ซึ่งเราจะต้องตอบสนองเขา สิ่งใด ๆ ที่อยู่ใต้ฟ้าสวรรค์ทั้งสิ้นก็เป็นของเรา

41:11 Who hath prevented me, that I should repay him? whatsoever is under the whole heaven is mine.

41:12 เราจะไม่งดพูดถึงอวัยวะต่าง ๆ ของมัน หรือกำลังอันแข็งกล้าของมัน หรือโครงร่างอันดีของมัน

41:12 I will not conceal his parts, nor his power, nor his comely proportion.

41:13 ใครจะถลกเสื้อชั้นนอกของมันออกได้ ใครจะแทงเข้าไปในเสื้อเกราะสองชั้นของมันได้

41:13 Who can discover the face of his garment? or who can come to him with his double bridle?

41:14 ใครจะเปิดประตูหน้าของมันได้ ฟันของมันนั้นน่าสยดสยองโดยรอบ

41:14 Who can open the doors of his face? his teeth are terrible round about.

41:15 เกล็ดของมันอยู่อย่างทะนง แนบตัวมันสนิทเหมือนอย่างตราผนึก

41:15 His scales are his pride, shut up together as with a close seal.

41:16 มันอยู่ชิดกันมาก ไม่มีลมผ่านเข้าไปได้

41:16 One is so near to another, that no air can come between them.

41:17 เกล็ดเหล่านั้นต่อซึ่งกันและกัน มันเกาะติดหมด และแยกจากกันไม่ได้

41:17 They are joined one to another, they stick together, that they cannot be sundered.

41:18 การจามของมันปล่อยแสงสว่างออกมา ตาของมันเหมือนอย่างแสงอรุณรุ่งเช้า

41:18 By his neesings a light doth shine, and his eyes are like the eyelids of the morning.

41:19 คบเพลิงออกมาจากปากของมัน ประกายไฟกระโดดออกมา

41:19 Out of his mouth go burning lamps, and sparks of fire leap out.

41:20 ควันออกมาทางรูจมูกของมันอย่างกับมาจากหม้อหรือหม้อขนาดใหญ่ที่เดือดพล่าน

41:20 Out of his nostrils goeth smoke, as out of a seething pot or caldron.

41:21 ลมหายใจของมันจุดถ่านลุก เปลวเพลิงออกมาจากปากของมัน

41:21 His breath kindleth coals, and a flame goeth out of his mouth.

41:22 กำลังอยู่ในลำคอของมัน และความสยดสยองเต้นอยู่ข้างหน้ามัน

41:22 In his neck remaineth strength, and sorrow is turned into joy before him.

41:23 หลืบเนื้อของมันเกาะติดกัน หล่อติดกันแน่น ทำอะไรมันไม่ได้

41:23 The flakes of his flesh are joined together: they are firm in themselves; they cannot be moved.

41:24 หัวใจของมันแข็งอย่างกับหิน เออ แข็งเหมือนอย่างแท่นหินโม่

41:24 His heart is as firm as a stone; yea, as hard as a piece of the nether millstone.

41:25 เมื่อมันลอยขึ้นมา ผู้มีอานุภาพก็กลัวมัน พอมันแว้ง เขาทั้งหลายก็มีใจฝ่อเสียแล้ว

41:25 When he raiseth up himself, the mighty are afraid: by reason of breakings they purify themselves.

41:26 ถึงคนใดเอาดาบลองแทงมัน ก็ต่อต้านมันไม่ได้ ไม่ว่าหอก หรือแหลน หรือหอกซัด

41:26 The sword of him that layeth at him cannot hold: the spear, the dart, nor the habergeon.

41:27 มันนับเหล็กว่าเป็นฟาง และทองเหลืองว่าเป็นไม้ผุ

41:27 He esteemeth iron as straw, and brass as rotten wood.

41:28 ลูกธนูทำให้มันหนีไปไม่ได้ หินลูกสลิงก็กลายเป็นตอข้าว

41:28 The arrow cannot make him flee: slingstones are turned with him into stubble.

41:29 ไม้กระบองก็นับเป็นตอข้าวด้วย มันหัวเราะเยาะการซัดหอก

41:29 Darts are counted as stubble: he laugheth at the shaking of a spear.

41:30 เบื้องล่างของมันคมอย่างกับเศษหม้อแตก มันเหยียดตัวออกบนเลนเหมือนแหลมคม

41:30 Sharp stones are under him: he spreadeth sharp pointed things upon the mire.

41:31 มันทำให้น้ำลึกเดือดเหมือนหม้อ มันทำให้ทะเลเหมือนหม้อน้ำมันทา

41:31 He maketh the deep to boil like a pot: he maketh the sea like a pot of ointment.

41:32 มันละทางแวบวาบไว้ข้างหลัง ทำให้ใคร ๆ คิดว่ามหาสมุทรผมหงอก

41:32 He maketh a path to shine after him; one would think the deep to be hoary.

41:33 บนแผ่นดินโลก ไม่มีอะไรเหมือนมัน เป็นสิ่งที่ถูกสร้างไม่ให้รู้จักความกลัว

41:33 Upon earth there is not his like, who is made without fear.

41:34 มันเห็นทุกสิ่งที่อยู่สูง มันเป็นกษัตริย์เหนือลูกทั้งหลายของสัตว์ที่สง่างาม”

41:34 He beholdeth all high things: he is a king over all the children of pride.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope