กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

วัวตัวเมียสีแดงกับขี้เถ้า
19:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
19:2 “นี่เป็นกฎแห่งพระราชบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาว่า จงพูดกับชนชาติอิสราเอลให้พวกเขานำวัวสาวสีแดงหนึ่งตัว ที่ไม่มีจุดด่างพร้อย ซึ่งปราศจากตำหนิ และที่ยังไม่เคยเข้าเทียมแอก
19:3 และเจ้าทั้งหลายจงให้วัวตัวนั้นแก่เอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิต เพื่อให้เขาเอาวัวตัวนั้นไปข้างนอกค่าย และจงให้มีคนฆ่าวัวนั้นเสียต่อหน้าเขา
19:4 และเอเลอาซาร์ผู้เป็นปุโรหิตจงเอานิ้วมือของตนจุ่มเลือดวัวตัวนั้น และประพรมเลือดของวัวนั้นตรงหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมชนเจ็ดครั้ง
19:5 และจงให้มีคนเผาวัวสาวนั้นเสียต่อหน้าต่อตาของเขา คือเขาจะต้องเผาหนัง เนื้อ และเลือด กับมูลของมันเสีย
19:6 และปุโรหิตจงเอาไม้สนซีดาร์ ต้นหุสบกับด้ายสีแดง โยนสิ่งเหล่านี้เข้าไปในท่ามกลางไฟที่เผาวัวสาวนั้น
19:7 แล้วปุโรหิตจงซักเสื้อผ้าของตน และเขาจงชำระร่างกายของตนเสียในน้ำ และภายหลังเขาจึงเข้าไปในค่าย และปุโรหิตนั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
19:8 และคนที่เผาวัวตัวเมียนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนในน้ำ และชำระร่างกายของตนเสียด้วยน้ำ และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
19:9 และจงให้ชายคนที่สะอาดเก็บขี้เถ้าของวัวสาวนั้น และนำขี้เถ้านั้นไปไว้ข้างนอกค่ายในสถานที่ที่สะอาด และจงให้เก็บขี้เถ้านั้นไว้ทำเป็นน้ำแห่งการแยกตั้งไว้สำหรับที่ชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล เพื่อเป็นการชำระล้างบาปออกเสีย
19:10 และคนที่เก็บขี้เถ้าของวัวสาวนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตน และจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น และจะเป็นอย่างนี้แก่ชนชาติอิสราเอล และแก่คนต่างชาติผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์
19:11 คนที่แตะต้องศพของผู้ใดก็ตามจะต้องเป็นมลทินอยู่เจ็ดวัน
19:12 ในวันที่สามเขาจะต้องชำระตนให้บริสุทธิ์ด้วยน้ำนั้น และในวันที่เจ็ดเขาจะสะอาด แต่ถ้าเขาไม่ชำระตนเองให้บริสุทธิ์ในวันที่สาม ดังนั้นในวันที่เจ็ดเขาจะสะอาดไม่ได้
19:13 ผู้ใดก็ตามแตะต้องศพของคนใด ๆ ที่ตายแล้ว และไม่ได้ชำระตนให้บริสุทธิ์ ก็กระทำให้พลับพลาของพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน และผู้นั้นจะต้องถูกตัดขาดจากอิสราเอล เพราะน้ำแห่งการแยกตั้งไว้ไม่ได้ประพรมบนตัวเขา เขาจะเป็นมลทิน ความเป็นมลทินของเขายังอยู่บนเขา
19:14 นี่เป็นพระราชบัญญัติเมื่อมีคนตายในเต็นท์ ทุกคนที่เข้ามาในเต็นท์ และสารพัดที่อยู่ในเต็นท์ จะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน
19:15 และภาชนะใด ๆ ที่เปิดไว้ ซึ่งไม่มีฝาปิดภาชนะนั้น ก็เป็นมลทิน
19:16 และผู้ใดก็ตามที่แตะต้องคนที่ถูกดาบตายในท้องทุ่ง หรือแตะต้องศพ หรือกระดูกของคนตาย หรือหลุมฝังศพ จะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน
19:17 สำหรับคนที่เป็นมลทินนั้น เขาทั้งหลายจงเอาขี้เถ้าจากการเผาวัวสาวเพื่อการชำระล้างบาปออกเสีย และจงเอาน้ำที่ไหลใส่เข้าไปในภาชนะ
19:18 และจงให้คนที่สะอาดเอากิ่งหุสบจุ่มลงในน้ำนั้น และประพรมน้ำนั้นบนเต็นท์และบนภาชนะทั้งสิ้น และบนทุกคนที่อยู่ที่นั่น และบนคนที่แตะต้องกระดูกนั้น หรือคนถูกฆ่า หรือคนตาย หรือหลุมฝังศพ
19:19 และจงให้คนที่สะอาดประพรมคนที่เป็นมลทินในวันที่สามและในวันที่เจ็ด และในวันที่เจ็ดเขาจงชำระตนให้บริสุทธิ์ และซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ พอถึงเวลาเย็นเขาก็จะสะอาด
19:20 แต่คนที่เป็นมลทินและจะไม่ชำระตัวให้บริสุทธิ์ คนนั้นจะต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชุมนุมชน เพราะเขาได้กระทำให้สถานบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน คือน้ำแห่งการแยกตั้งไว้ไม่ได้ประพรมบนตัวเขา เขาจึงเป็นมลทิน
19:21 และจงให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แก่พวกเขา คือคนที่ประพรมน้ำแห่งการแยกตั้งไว้จะต้องซักเสื้อผ้าของตน และคนที่แตะต้องน้ำแห่งการแยกตั้งไว้จะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น
19:22 และสิ่งใดก็ตามซึ่งคนที่เป็นมลทินแตะต้อง สิ่งนั้นจะเป็นมลทิน และคนที่แตะต้องสิ่งนั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope