กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

กันดารวิถี 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

อิสราเอลเล่นชู้กับหญิงชาวโมอับและไหว้รูปเคารพ
25:1 และอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในเมืองชิทธิม และประชากรได้เริ่มเล่นชู้กับบุตรสาวทั้งหลายของคนโมอับ
25:2 และหญิงเหล่านี้ก็เชิญประชากรให้ไปยังที่มีการถวายบูชาต่อพระทั้งหลายของพวกนาง และประชากรได้รับประทานและกราบไหว้พระทั้งหลายของพวกนาง
25:3 และอิสราเอลก็ได้เข้าร่วมสัมพันธ์กับพระบาอัลเปโอร์ และพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่ออิสราเอล
25:4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงนำหัวหน้าทั้งหลายของประชากร และให้แขวนพวกเขาตากแดดไว้ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อว่าพระพิโรธอันเกรี้ยวกราดของพระเยโฮวาห์จะหันไปเสียจากอิสราเอล”
25:5 และโมเสสพูดกับพวกผู้พิพากษาของอิสราเอลว่า “ท่านทุกคนจงประหารบรรดาคนของท่านที่เข้าร่วมสัมพันธ์กับพระบาอัลเปโอร์เสีย”
25:6 และดูเถิด มีชายชนชาติอิสราเอลคนหนึ่ง พาหญิงคนมีเดียนคนหนึ่งเข้ามาในหมู่พี่น้องของเขาต่อสายตาของโมเสส และต่อสายตาของชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอลทั้งหมด ผู้ซึ่งกำลังร้องไห้อยู่ตรงหน้าประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
25:7 และเมื่อฟีเนหัสบุตรชายของเอเลอาซาร์ บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตเห็นดังนั้น เขาก็ลุกขึ้นไปจากท่ามกลางชุมนุมชน และถือทวนในมือของเขา
25:8 และเขาติดตามชายอิสราเอลคนนั้นเข้าไปในเต็นท์ และแทงทะลุเขาทั้งคู่ ทั้งชายอิสราเอลและหญิงคนนั้น ทะลุท้องของนาง ดังนั้นโรคระบาดนั้นก็ถูกยับยั้งไว้จากชนชาติอิสราเอล
25:9 และคนเหล่านั้นที่ตายด้วยโรคระบาดนั้น มีสองหมื่นสี่พันคน
25:10 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
25:11 “ฟีเนหัส บุตรชายของเอเลอาซาร์ บุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิต ได้หันความกริ้วของเราไปเสียจากชนชาติอิสราเอล ในการที่เขามีความกระตือรือร้นเพราะเห็นแก่เราในท่ามกลางพวกเขา เราจึงไม่ได้เผาผลาญชนชาติอิสราเอลเสียด้วยความหึงหวงของเรา
25:12 ดังนั้น จงกล่าวว่า ‘ดูเถิด เราให้พันธสัญญาแห่งสันติสุขของเราแก่เขา
25:13 และพันธสัญญานั้นจะเป็นของเขา และของเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขา คือเป็นพันธสัญญาแห่งตำแหน่งปุโรหิตเป็นนิตย์ เพราะเขามีความกระตือรือร้นเพื่อพระเจ้าของเขา และได้ทำการลบมลทินบาปให้ชนชาติอิสราเอล’”
25:14 บัดนี้ ชื่อของคนอิสราเอลที่ถูกฆ่านั้น คือคนที่ถูกฆ่าพร้อมกับหญิงชาวมีเดียนคนนั้น คือศิมรี บุตรชายของสาลู ผู้เป็นประมุขของครอบครัวที่เป็นหัวหน้าท่ามกลางเผ่าสิเมโอน
25:15 และชื่อของหญิงชาวมีเดียนที่ถูกฆ่า คือคสบี บุตรสาวของศูร์ ผู้เป็นหัวหน้าของประชาชน และครอบครัวที่เป็นผู้นำในมีเดียน
25:16 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
25:17 “จงก่อกวนคนมีเดียน และทำลายพวกเขา
25:18 เพราะเขาทั้งหลายก่อกวนพวกเจ้าด้วยอุบายทั้งหลายของพวกเขา ซึ่งเขาทั้งหลายได้ล่อลวงพวกเจ้าในเรื่องของเปโอร์ และในเรื่องของคสบี บุตรสาวของประมุขแห่งมีเดียน ผู้เป็นหญิงสาวของพวกเขา ผู้ที่ถูกฆ่าในวันที่บังเกิดโรคระบาดเพราะเห็นแก่เปโอร์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope