กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 41 / Psalms 41

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การเอาใจใส่คนยากจน
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

41:1 ผู้ที่เอาใจใส่คนยากจนจะได้รับพร พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาให้พ้นในยามแห่งความยากลำบาก

Care of the Poor
To the chief musician, A psalm of David

41:1 Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.

41:2 พระเยโฮวาห์จะทรงพิทักษ์รักษาเขาไว้และทรงรักษาเขาไว้ให้มีชีวิต และเขาจะได้รับพระพรบนแผ่นดินโลก และพระองค์จะไม่ทรงมอบเขาไว้ให้แก่ความปรารถนาแห่งบรรดาศัตรูของเขา

41:2 The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies.

41:3 พระเยโฮวาห์จะทรงทำให้เขาแข็งแรงขึ้นบนที่นอนแห่งความอ่อนแรง ในความเจ็บป่วยของเขาพระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายหมดบนที่นอนของเขา

41:3 The LORD will strengthen him upon the bed of languishing: thou wilt make all his bed in his sickness.

การร้องทูลของดาวิด
41:4 ข้าพระองค์ได้ทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ ขอทรงรักษาจิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้หาย เพราะข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์”

David's Complaint
41:4 I said, LORD, be merciful unto me: heal my soul; for I have sinned against thee.

41:5 บรรดาศัตรูของข้าพระองค์กล่าวชั่วร้ายถึงข้าพระองค์ว่า “เมื่อไรเขาจะตายนะ และชื่อของเขาจะได้สูญไป”

41:5 Mine enemies speak evil of me, When shall he die, and his name perish?

41:6 และถ้าเขามาหาข้าพระองค์ เขาก็พูดเรื่องไร้สาระ ใจของเขารวบรวมความชั่วช้าไว้กับตัวมันเอง เมื่อเขาไปข้างนอก เขาก็บอกเล่าเรื่องนั้น

41:6 And if he come to see me, he speaketh vanity: his heart gathereth iniquity to itself; when he goeth abroad, he telleth it.

41:7 ทุกคนที่เกลียดชังข้าพระองค์ ก็ซุบซิบกันต่อสู้ข้าพระองค์ พวกเขาวางแผนต่อสู้ข้าพระองค์เพื่อทำอันตรายต่อข้าพระองค์

41:7 All that hate me whisper together against me: against me do they devise my hurt.

41:8 เขาทั้งหลายกล่าวว่า “โรคร้ายเกาะติดเขาแน่นแล้ว และบัดนี้เขานอนลงแล้ว เขาจะไม่ลุกขึ้นอีก”

41:8 An evil disease, say they, cleaveth fast unto him: and now that he lieth he shall rise up no more.

41:9 ใช่แล้ว เพื่อนสนิทของข้าพระองค์เอง ผู้ซึ่งข้าพระองค์เคยไว้วางใจ ผู้ซึ่งเคยรับประทานอาหารของข้าพระองค์นั้น ได้ยกส้นเท้าของเขาต่อสู้ข้าพระองค์

41:9 Yea, mine own familiar friend, in whom I trusted, which did eat of my bread, hath lifted up his heel against me.

ดาวิดพึ่งพระเจ้าสำหรับความช่วยเหลือ
41:10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ขอพระองค์ทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ และขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะสามารถสนองพวกเขา

He Flees to God for Help
41:10 But thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.

41:11 โดยข้อนี้ ข้าพระองค์จึงทราบว่า พระองค์โปรดปรานข้าพระองค์ เพราะศัตรูของข้าพระองค์ไม่มีชัยเหนือข้าพระองค์

41:11 By this I know that thou favourest me, because mine enemy doth not triumph over me.

41:12 และสำหรับข้าพระองค์ พระองค์ทรงค้ำชูข้าพระองค์ไว้ในความเที่ยงธรรมของข้าพระองค์ และทรงตั้งข้าพระองค์ไว้ต่อพระพักตร์พระองค์เป็นนิตย์

41:12 And as for me, thou upholdest me in mine integrity, and settest me before thy face for ever.

41:13 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นนิตย์ในอดีต และสืบไปเป็นนิตย์ เอเมนและเอเมน

41:13 Blessed be the LORD God of Israel from everlasting, and to everlasting. Amen, and Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope