กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 46 / Psalms 46

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

“พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของพวกเรา”
ถึงหัวหน้านักร้อง ของคณะโคราห์ บทเพลงตามทำนองอาลาโมท

46:1 พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในความยากลำบาก

“God is Our Refuge and Strength”
To the chief musician for the sons of Korah, A song upon Alamoth

46:1 God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

46:2 ฉะนั้นพวกเราจะไม่กลัว ถึงแม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไป และถึงแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะถูกขนลงไปในท่ามกลางทะเล

46:2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea;

46:3 ถึงแม้ว่าน้ำทั้งหลายแห่งทะเลคำรนและฟองฟู ถึงแม้ว่าภูเขาทั้งหลายสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น เซลาห์

46:3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah.

46:4 มีแม่น้ำสายหนึ่ง ซึ่งลำธารทั้งหลายของมันจะกระทำให้พระมหานครของพระเจ้ายินดี คือสถานที่บริสุทธิ์แห่งบรรดาพลับพลาขององค์ผู้สูงสุด

46:4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the most High.

46:5 พระเจ้าทรงสถิตอยู่ท่ามกลางพระมหานครนั้น เธอจะไม่ถูกยกออกไป พระเจ้าจะทรงช่วยเธอไว้ และอย่างทันท่วงที

46:5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.

46:6 บรรดาประชาชาติได้เดือดดาล ราชอาณาจักรทั้งหลายถูกเคลื่อนย้ายไป พระองค์ได้ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ แผ่นดินโลกจึงละลายไปเสียแล้ว

46:6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.

46:7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตอยู่กับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาห์

46:7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.

46:8 มาเถิด มาดูบรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ว่า พระองค์ได้ทรงกระทำให้เกิดการรกร้างอะไรบ้างในแผ่นดินโลก

46:8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.

46:9 พระองค์ทรงให้บรรดาสงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสียเป็นท่อน ๆ พระองค์ทรงเผารถม้าศึกเสียด้วยไฟ

46:9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.

46:10 “จงนิ่งเสีย และรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้า เราจะเป็นที่ยกย่องในท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก”

46:10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.

46:11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตอยู่กับเราทั้งหลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาห์

46:11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope