กลับหน้าแรก / Main Menu

 

เพลงสดุดี 104 / Psalms 104

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

การตรึกตรองถึงสง่าราศีของพระเจ้า
104:1 จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงใหญ่ยิ่งนัก พระองค์ทรงเกียรติและความรุ่งโรจน์เป็นฉลองพระองค์

Meditation on God's Glory
104:1 Bless the LORD, O my soul. O LORD my God, thou art very great; thou art clothed with honour and majesty.

104:2 ผู้ทรงคลุมพระองค์เองด้วยความสว่างเหมือนเป็นฉลองพระองค์ ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ทั้งหลายออกเหมือนอย่างม่าน

104:2 Who coverest thyself with light as with a garment: who stretchest out the heavens like a curtain:

104:3 ผู้ทรงวางบรรดาคานของที่ประทับทั้งหลายของพระองค์ไว้ในน้ำ ผู้ทรงกระทำให้บรรดาเมฆเป็นราชรถของพระองค์ ผู้ดำเนินไปบนปีกของลม

104:3 Who layeth the beams of his chambers in the waters: who maketh the clouds his chariot: who walketh upon the wings of the wind:

104:4 ผู้ทรงกระทำให้พวกทูตสวรรค์ของพระองค์เป็นบรรดาวิญญาณ ผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์เป็นเปลวเพลิง

104:4 Who maketh his angels spirits; his ministers a flaming fire:

104:5 ผู้ได้ทรงวางรากฐานทั้งหลายของแผ่นดินโลก เพื่อที่มันจะไม่ถูกโยกย้ายเป็นนิตย์

104:5 Who laid the foundations of the earth, that it should not be removed for ever.

104:6 พระองค์ได้ทรงคลุมแผ่นดินโลกนั้นไว้ด้วยน้ำลึกอย่างกับเครื่องนุ่งห่ม น้ำทั้งหลายยืนอยู่เหนือบรรดาภูเขา

104:6 Thou coveredst it with the deep as with a garment: the waters stood above the mountains.

104:7 เมื่อพระองค์ทรงขนาบ พวกมันก็หนีไป เมื่อได้ยินเสียงแห่งฟ้าร้องของพระองค์ พวกมันก็รีบหนีไป

104:7 At thy rebuke they fled; at the voice of thy thunder they hasted away.

104:8 น้ำเหล่านั้นขึ้นไปยังบรรดาภูเขา น้ำเหล่านั้นไหลลงไปยังหุบเขาทั้งหลาย จนถึงสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้ให้น้ำเหล่านั้น

104:8 They go up by the mountains; they go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them.

104:9 พระองค์ทรงวางขอบเขตเพื่อไม่ให้น้ำเหล่านั้นข้ามไป เพื่อน้ำเหล่านั้นจะไม่หันมาคลุมแผ่นดินโลกอีก

104:9 Thou hast set a bound that they may not pass over; that they turn not again to cover the earth.

104:10 พระองค์ทรงกระทำให้น้ำพุพลุ่งขึ้นมาในบรรดาหุบเขา ซึ่งไหลไประหว่างเนินเขาทั้งหลาย

104:10 He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills.

104:11 น้ำเหล่านั้นให้สัตว์ป่าทุกตัวแห่งท้องทุ่งได้ดื่ม ลาป่าทั้งหลายดับความกระหายของพวกมัน

104:11 They give drink to every beast of the field: the wild asses quench their thirst.

104:12 โดยน้ำเหล่านั้นบรรดานกในอากาศจะมีที่อยู่อาศัยของพวกมัน ซึ่งร้องอยู่ท่ามกลางกิ่งไม้ทั้งหลาย

104:12 By them shall the fowls of the heaven have their habitation, which sing among the branches.

104:13 พระองค์ทรงรดบรรดาเนินเขาจากที่ประทับทั้งหลายของพระองค์ แผ่นดินโลกก็อิ่มหนำด้วยผลแห่งบรรดาพระราชกิจของพระองค์

104:13 He watereth the hills from his chambers: the earth is satisfied with the fruit of thy works.

104:14 พระองค์ทรงกระทำให้หญ้างอกขึ้นมาสำหรับสัตว์เลี้ยง และผักสำหรับการปรนนิบัติของมนุษย์ เพื่อเขาจะทำให้เกิดอาหารจากแผ่นดิน

104:14 He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man: that he may bring forth food out of the earth;

104:15 และน้ำองุ่นซึ่งทำให้ใจของมนุษย์ยินดี และน้ำมันเพื่อทำให้หน้าของเขาทอแสง และขนมปังซึ่งเสริมกำลังใจมนุษย์

104:15 And wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart.

104:16 บรรดาต้นไม้ของพระเยโฮวาห์เปี่ยมด้วยน้ำเลี้ยง บรรดาต้นสนซีดาร์แห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้

104:16 The trees of the LORD are full of sap; the cedars of Lebanon, which he hath planted;

104:17 ที่ซึ่งบรรดานกสร้างรังทั้งหลายของพวกมัน สำหรับนกกระสาดำนั้น บรรดาต้นสนสามใบเป็นบ้านของมัน

104:17 Where the birds make their nests: as for the stork, the fir trees are her house.

104:18 บรรดาเนินเขาสูงนั้นเป็นที่ลี้ภัยสำหรับแพะป่าทั้งหลาย และบรรดาโขดหินสำหรับเหล่ากระจงผา

104:18 The high hills are a refuge for the wild goats; and the rocks for the conies.

104:19 พระองค์ทรงกำหนดดวงจันทร์ไว้สำหรับฤดูกาลต่าง ๆ ดวงอาทิตย์รู้จักเวลาตกของมัน

104:19 He appointed the moon for seasons: the sun knoweth his going down.

104:20 พระองค์ทรงกระทำให้เกิดความมืดและมันก็เป็นกลางคืน ซึ่งในเวลานั้นบรรดาสัตว์แห่งป่าไม้คลานออกมา

104:20 Thou makest darkness, and it is night: wherein all the beasts of the forest do creep forth.

104:21 สิงโตหนุ่มคำรามหาเหยื่อของพวกมัน และแสวงหาอาหารของพวกมันจากพระเจ้า

104:21 The young lions roar after their prey, and seek their meat from God.

104:22 ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว พวกมันก็รวมตัวกันและพวกมันไปนอนอยู่ในถ้ำต่าง ๆ ของพวกมัน

104:22 The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens.

104:23 มนุษย์ก็ออกไปทำงานของเขา และไปทำภารกิจของเขาจนถึงเวลาเย็น

104:23 Man goeth forth unto his work and to his labour until the evening.

104:24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดาพระราชกิจของพระองค์อเนกอนันต์จริง ๆ พระองค์ทรงสร้างพระราชกิจเหล่านั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญา แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยบรรดาทรัพย์สมบัติของพระองค์

104:24 O LORD, how manifold are thy works! in wisdom hast thou made them all: the earth is full of thy riches.

104:25 ทะเลนี้ซึ่งใหญ่และกว้างก็เป็นดังนี้ ซึ่งในนั้นมีบรรดาสิ่งเคลื่อนไหวนับไม่ถ้วน ทั้งบรรดาสัตว์เล็กและใหญ่

104:25 So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts.

104:26 กำปั่นทั้งหลายก็แล่นออกไป เลวีอาธานนั้นก็อยู่ที่นั่น ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้เล่นในนั้น

104:26 There go the ships: there is that leviathan, whom thou hast made to play therein.

104:27 สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นรอคอยพระองค์ เพื่อพระองค์จะประทานอาหารแก่พวกมันตามเวลา

104:27 These wait all upon thee; that thou mayest give them their meat in due season.

104:28 สิ่งที่พระองค์ประทานให้พวกมัน พวกมันก็เก็บรวบรวมไว้ พระองค์ทรงเปิดพระหัตถ์ของพระองค์ พวกมันก็อิ่มหนำด้วยของดี

104:28 That thou givest them they gather: thou openest thine hand, they are filled with good.

104:29 พระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์พระองค์เสีย มันทั้งหลายก็ทุกข์ใจ พระองค์ทรงเอาลมหายใจของพวกมันไปเสีย พวกมันก็ตาย และกลับไปสู่ผงคลีดินของพวกมัน

104:29 Thou hidest thy face, they are troubled: thou takest away their breath, they die, and return to their dust.

104:30 พระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไป พวกมันก็ถูกเนรมิตสร้างขึ้น และพระองค์ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของแผ่นดินโลกเสียใหม่

104:30 Thou sendest forth thy spirit, they are created: and thou renewest the face of the earth.

104:31 สง่าราศีของพระเยโฮวาห์จะดำรงอยู่เป็นนิตย์ พระเยโฮวาห์จะทรงเปรมปรีดิ์ในบรรดาพระราชกิจของพระองค์

104:31 The glory of the LORD shall endure for ever: the LORD shall rejoice in his works.

104:32 พระองค์ทอดพระเนตรแผ่นดินโลก และมันก็สั่นสะท้าน พระองค์ทรงแตะต้องเนินเขาทั้งหลาย และพวกมันก็มีควันขึ้นมา

104:32 He looketh on the earth, and it trembleth: he toucheth the hills, and they smoke.

104:33 ข้าจะร้องเพลงถวายแด่พระเยโฮวาห์ตราบใดที่ข้ามีชีวิตอยู่ ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้าของข้า ขณะที่ข้ายังเป็นอยู่

104:33 I will sing unto the LORD as long as I live: I will sing praise to my God while I have my being.

104:34 การตรึกตรองของข้าเรื่องพระองค์จะเป็นสิ่งอ่อนหวาน ข้าจะชื่นชมยินดีในพระเยโฮวาห์

104:34 My meditation of him shall be sweet: I will be glad in the LORD.

104:35 ขอให้คนบาปทั้งหลายถูกผลาญออกไปเสียจากแผ่นดินโลก และขออย่าให้คนชั่วเป็นอยู่อีกต่อไป ท่านจงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย ท่านทั้งหลายจงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

104:35 Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the LORD, O my soul. Praise ye the LORD.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope