กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ฮันนาห์อธิษฐานขอบุตรชายต่อพระเยโฮวาห์
1:1 ต่อไปนี้ มีชายคนหนึ่งเป็นชาวรามาธาอิมโซฟิม แห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิม และชื่อของท่านคือ เอลคานาห์ บุตรชายของเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายของเอลีฮู ผู้เป็นบุตรชายของโทหุ ผู้เป็นบุตรชายของศูฟ เป็นคนเอฟราอิม
1:2 และท่านมีภรรยาสองคน ชื่อของคนหนึ่งคือ ฮันนาห์ และชื่อของอีกคนหนึ่งคือ เปนินนาห์ และเปนินนาห์มีบุตร แต่ฮันนาห์ไม่มีบุตร
1:3 และชายคนนี้เคยขึ้นไปจากนครของตนทุกปี เพื่อไปนมัสการและถวายเครื่องสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาที่เมืองชีโลห์ และบุตรชายสองคนของเอลีคือ โฮฟนีและฟีเนหัส ผู้เป็นปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ ก็อยู่ที่นั่น
1:4 และเมื่อถึงเวลาที่เอลคานาห์จะถวายเครื่องสัตวบูชา ท่านก็ได้แบ่งส่วนให้แก่เปนินนาห์ภรรยาของท่านและแก่บุตรชายบุตรสาวทุกคนของนาง
1:5 แต่ท่านแบ่งส่วนที่ดีที่สุดให้แก่ฮันนาห์ เพราะท่านรักฮันนาห์ แต่พระเยโฮวาห์ได้ทรงปิดครรภ์ของนางเสีย
1:6 และคู่แข่งของนางก็ยั่วเย้านางอย่างรุนแรง เพื่อกระทำให้นางทุกข์ใจ เพราะเหตุที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงปิดครรภ์ของนางเสีย
1:7 และตามที่ท่านเคยกระทำปีแล้วปีเล่า เมื่อนางขึ้นไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ คู่แข่งของนางก็ยั่วเย้านาง เพราะฉะนั้นนางจึงร้องไห้และไม่รับประทานสิ่งใดเลย
1:8 แล้วเอลคานาห์สามีของนางพูดกับนางว่า “ฮันนาห์ เธอร้องไห้ทำไม และเหตุใดเธอจึงไม่รับประทานอะไร และทำไมจิตใจของเธอจึงโศกเศร้า สำหรับเธอเราไม่ดีกว่าบุตรชายสิบคนหรือ”
1:9 ดังนั้น หลังจากที่พวกเขาได้รับประทานที่เมืองชีโลห์และหลังจากที่พวกเขาได้ดื่มแล้ว ฮันนาห์ก็ลุกขึ้น ในสมัยนั้นเอลีผู้เป็นปุโรหิตได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ที่อยู่ข้างเสาประตูพระวิหารของพระเยโฮวาห์

ฮันนาห์ปฏิญาณจะถวายบุตรชายแด่พระเยโฮวาห์
1:10 และนางเป็นทุกข์ร้อนใจมาก และได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์และร้องไห้คร่ำครวญ
1:11 และนางได้ปฏิญาณไว้ และกล่าวว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์อย่างแท้จริงแล้ว และระลึกถึงข้าพระองค์ และไม่ลืมหญิงผู้รับใช้ของพระองค์ แต่จะประทานบุตรชายแก่หญิงผู้รับใช้ของพระองค์สักคนหนึ่งแล้ว ดังนั้นข้าพระองค์จะถวายเขาไว้แด่พระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของเขา และมีดโกนจะไม่แตะต้องศีรษะของเขาเลย”
1:12 และต่อมา ขณะเมื่อนางยังอธิษฐานต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์อยู่นั้น เอลีก็สังเกตดูปากของนาง
1:13 สำหรับฮันนาห์นั้น นางพูดแต่ในใจของนาง ริมฝีปากของนางมุบมิบเท่านั้น แต่ไม่ได้ยินเสียงของนาง ฉะนั้นเอลีจึงคิดว่านางมึนเมา
1:14 และเอลีได้พูดกับนางว่า “เจ้าจะเมาไปนานสักเท่าใด เจ้าจงทิ้งเหล้าองุ่นของเจ้าเสียเถิด”
1:15 แล้วฮันนาห์ตอบและกล่าวว่า “มิใช่เช่นนั้น เจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นหญิงที่มีใจเป็นทุกข์โศกเศร้า ข้าพเจ้ามิได้ดื่มเหล้าองุ่นหรือสุรา แต่ข้าพเจ้าระบายความในจิตใจของข้าพเจ้าออกต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
1:16 ขออย่าถือว่าหญิงผู้รับใช้ของท่านเป็นลูกของเบลีอัล เพราะที่ข้าพเจ้าพูดมากนั้นก็พูดด้วยความกระวนกระวายและความโศกเศร้ามาก”
1:17 แล้วเอลีตอบและพูดว่า “จงกลับไปเป็นสุขเถิด และขอพระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงโปรดประทานตามการร้องขอของเจ้า ตามที่เจ้าได้อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์นั้น”
1:18 และนางกล่าวว่า “ขอให้หญิงผู้รับใช้ของท่านได้รับความกรุณาในสายตาของท่านเถิด” แล้วหญิงนั้นก็ไปตามทางของนางและรับประทาน และสีหน้าของนางก็ไม่เศร้าหมองอีกต่อไป
1:19 และเขาทั้งหลายก็ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และนมัสการต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และกลับไปยังบ้านของพวกเขาที่รามาห์ และเอลคานาห์ก็ร่วมรู้กับฮันนาห์ภรรยาของตน และพระเยโฮวาห์ทรงระลึกถึงนาง

การกำเนิดของซามูเอล
1:20 แล้วต่อมา หลังจากที่ฮันนาห์ได้ตั้งครรภ์แล้ว เมื่อถึงเวลากำหนด นางก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเรียกชื่อของทารกนั้นว่า ซามูเอล กล่าวว่า “เพราะเหตุว่าข้าพเจ้าทูลขอทารกคนนี้มาจากพระเยโฮวาห์”
1:21 ส่วนชายคนนั้นคือ เอลคานาห์ และทุกคนในครอบครัวของท่าน ได้ขึ้นไปถวายเครื่องสัตวบูชาประจำปีแด่พระเยโฮวาห์ และทำตามคำปฏิญาณของท่าน
1:22 แต่ฮันนาห์มิได้ขึ้นไป เพราะนางได้พูดกับสามีของนางว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ขึ้นไปจนกว่าทารกนี้หย่านมแล้ว และตอนนั้นข้าพเจ้าจะพาเขาขึ้นไป เพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดไป”
1:23 และเอลคานาห์สามีของนางพูดกับนางว่า “จงทำตามที่เธอเห็นชอบเถิด รออยู่จนกว่าเธอจะให้เขาหย่านม ขอเพียงพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้พระดำรัสของพระองค์สำเร็จเถิด” ดังนั้นนางก็คอยอยู่และให้บุตรชายของนางกินนมจนกว่านางจะให้เขาหย่านม

ฮันนาห์พาซามูเอลมาถวายแด่พระเยโฮวาห์
1:24 และเมื่อนางให้เขาหย่านมแล้ว นางก็พาเขาขึ้นไปพร้อมกับนาง พร้อมด้วยวัวตัวผู้สามตัว แป้งหนึ่งเอฟาห์ และถุงหนังน้ำองุ่นหนึ่งถุง และนางก็นำเขามาที่พระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ที่เมืองชีโลห์ และเด็กนั้นก็ยังเล็กอยู่
1:25 และเขาทั้งหลายก็ฆ่าวัวตัวผู้หนึ่งตัว และนำเด็กนั้นมาหาเอลี
1:26 และนางกล่าวว่า “โอ เจ้านายของข้าพเจ้า ท่านมีชีวิตอยู่แน่ฉันใด เจ้านายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ที่นี่ต่อหน้าท่าน และอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
1:27 ข้าพเจ้าอธิษฐานขอเด็กคนนี้ และพระเยโฮวาห์ทรงโปรดประทานตามการร้องขอของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์
1:28 เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ยืมเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ด้วย ตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ จะให้ยืมเขาไว้แด่พระเยโฮวาห์” และเขาก็นมัสการพระเยโฮวาห์ที่นั่น

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope