กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ดาวิดหนีไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินคนฟีลิสเตีย
27:1 และดาวิดพูดในใจของท่านว่า “สักวันหนึ่งข้าคงจะพินาศด้วยมือของซาอูล สำหรับข้าไม่มีสิ่งใดดีกว่าที่จะหลบหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินของคนฟีลิสเตีย และซาอูลจะหมดหวังเรื่องข้าเพื่อจะแสวงหาข้าอีกต่อไปในพรมแดนของอิสราเอล ดังนั้นข้าจึงจะรอดพ้นจากมือของพระองค์ได้”
27:2 และดาวิดได้ลุกขึ้น ท่านยกข้ามไปพร้อมกับกองทหารที่อยู่กับท่านหกร้อยคน ไปหาอาคีชบุตรชายของมาโอค กษัตริย์แห่งเมืองกัท
27:3 และดาวิดได้อาศัยอยู่กับอาคีชที่เมืองกัท คือตัวท่านและกองทหารของท่าน ทุกคนอยู่กับครัวเรือนของตน ทั้งดาวิดพร้อมกับภรรยาสองคนของท่าน คืออาหิโนอัมชาวยิสเรเอล และอาบีกายิลชาวคารเมลภรรยาของนาบาล
27:4 และมีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดได้หนีไปยังเมืองกัท และพระองค์ไม่ได้แสวงหาท่านอีกต่อไป
27:5 และดาวิดได้ทูลอาคีชว่า “บัดนี้ ถ้าข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงโปรดให้พวกเขามอบสถานที่ใด ๆ ในเมืองที่อยู่ในชนบทแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้อาศัยอยู่ที่นั่น ด้วยว่า ไฉนผู้รับใช้ของพระองค์จะอาศัยอยู่ในราชธานีกับพระองค์เล่า”
27:6 แล้วในวันนั้นอาคีชได้มอบเมืองศิกลากให้แก่ท่าน ดังนั้นเมืองศิกลากจึงเป็นเมืองขึ้นแก่กษัตริย์แห่งยูดาห์จนถึงทุกวันนี้
27:7 และระยะเวลาที่ดาวิดอาศัยอยู่ในแผ่นดินของคนฟีลิสเตียนั้นเป็นเวลาหนึ่งปีกับสี่เดือน
27:8 และดาวิดกับพวกทหารของท่านก็ขึ้นไป บุกเข้าปล้นชาวเมืองเกชูร์ คนเกซไรต์และคนอามาเลข เพราะประชาชาติเหล่านี้เป็นชาวแผ่นดินนั้นตั้งแต่สมัยโบราณ ไกลไปจนถึงเมืองชูร์ คือถึงแผ่นดินแห่งอียิปต์
27:9 และดาวิดได้โจมตีแผ่นดินนั้น และไม่ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง ได้ริบเอาแกะ วัวตัวผู้ ลา อูฐ และเสื้อผ้า แล้วหันกลับ และได้มายังอาคีช
27:10 และอาคีชตรัสว่า “วันนี้ท่านทั้งหลายไปปล้นทางไหนบ้าง” และดาวิดทูลว่า “ปล้นถิ่นใต้ของแผ่นดินยูดาห์ ปล้นถิ่นใต้ของคนเยราเมเอล และปล้นถิ่นใต้ของคนเคไนต์”
27:11 และดาวิดไม่ได้ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง ที่จะนำข่าวมาที่เมืองกัท โดยพูดว่า “เกรงว่าเขาทั้งหลายจะบอกเรื่องของพวกเราว่า ‘ดาวิดได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ และวิธีการของท่านจะเป็นเช่นนี้ตลอดเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ในแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย’”
27:12 และอาคีชเชื่อดาวิด โดยตรัสว่า “เขาได้กระทำให้อิสราเอลชนชาติของเขาเกลียดชังเขาอย่างที่สุด เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นผู้รับใช้ของเราตลอดไป”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope