กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลได้รับการเจิมให้เป็นกษัตริย์
10:1 แล้วซามูเอลก็หยิบขวดน้ำมัน และเทน้ำมันนั้นลงบนศีรษะของซาอูล แล้วจุบท่าน และกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเจิมท่านไว้ให้เป็นเจ้านายเหนือมรดกของพระองค์แล้วมิใช่หรือ
10:2 ในวันนี้ เมื่อท่านแยกจากข้าพเจ้าไปแล้ว ท่านก็จะพบชายสองคนริมที่ฝังศพของราเชลในเขตแดนของเบนยามินที่เศลซาห์ และเขาทั้งสองจะพูดกับท่านว่า ‘ฝูงลาซึ่งท่านไปแสวงหานั้นได้พบแล้ว และดูเถิด บิดาของท่านเลิกเป็นห่วงเรื่องฝูงลาแล้ว และกังวลใจเรื่องของท่าน กล่าวว่า “เราจะทำอย่างไรเรื่องบุตรชายของเรา”’
10:3 แล้วท่านจงเดินต่อไปจากที่นั่น และท่านจะไปถึงที่ราบแห่งทาโบร์ และชายสามคนซึ่งกำลังขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าที่เบธเอลจะพบกับท่านที่นั่น คนหนึ่งอุ้มลูกแพะสามตัว และอีกคนหนึ่งถือขนมปังสามก้อน และอีกคนหนึ่งถือถุงน้ำองุ่นถุงหนึ่ง
10:4 และพวกเขาจะคำนับท่านและมอบขนมปังให้ท่านสองก้อน ซึ่งท่านจะรับจากมือของพวกเขา
10:5 หลังจากนั้น ท่านจะมาถึงภูเขาของพระเจ้า ซึ่งกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียอยู่ที่นั่น และต่อมา เมื่อท่านมาถึงนครนั้น ท่านจะพบผู้พยากรณ์กลุ่มหนึ่งกำลังลงมาจากสถานบูชาบนที่สูง ถือพิณใหญ่ รำมะนา ปี่ และพิณเขาคู่ นำหน้าพวกเขา และเขาทั้งหลายจะพยากรณ์

หมายสำคัญต่าง ๆ จากพระเจ้า
10:6 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะมาสถิตอยู่บนท่าน และท่านจะพยากรณ์ร่วมกับคนเหล่านั้น และจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกัน
10:7 และต่อมา เมื่อหมายสำคัญเหล่านี้เกิดแก่ท่านแล้ว ท่านจงกระทำสิ่งใดตามแต่ท่านมีโอกาสเถิด เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน
10:8 และท่านจงลงไปที่กิลกาลก่อนข้าพเจ้า และดูเถิด ข้าพเจ้าจะลงมาหาท่านเพื่อจะถวายบรรดาเครื่องเผาบูชา และเพื่อจะถวายสัตว์มากมายเป็นเครื่องสันติบูชา ท่านจงคอยอยู่ที่นั่นเจ็ดวันจนข้าพเจ้ามาหาท่าน และสำแดงแก่ท่านว่าท่านควรจะกระทำสิ่งใด”
10:9 และต่อมา เมื่อซาอูลหันหลังเพื่อจะไปจากซามูเอล พระเจ้าประทานจิตใจอีกอย่างหนึ่งแก่ท่าน และหมายสำคัญเหล่านี้ทั้งสิ้นก็เกิดขึ้นในวันนั้น
10:10 และเมื่อเขาทั้งสองมาถึงภูเขานั้น ดูเถิด ผู้พยากรณ์กลุ่มหนึ่งพบกับท่าน และพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาสถิตอยู่บนท่าน และท่านก็พยากรณ์อยู่ท่ามกลางพวกเขา
10:11 และต่อมา เมื่อคนทั้งหลายที่เคยรู้จักท่านอยู่ก่อนแล้วเห็นดังนั้น ดูเถิด ท่านพยากรณ์อยู่ท่ามกลางพวกผู้พยากรณ์ ดังนั้นประชากรเหล่านั้นก็พูดกันและกันว่า “อะไรเกิดขึ้นแก่บุตรชายของคีชหรือ ซาอูลอยู่ในจำพวกผู้พยากรณ์ด้วยหรือ”
10:12 และคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นตอบและพูดว่า “แต่บิดาของพวกเขาคือใคร” ฉะนั้นจึงเป็นคำภาษิตว่า “ซาอูลอยู่ในจำพวกผู้พยากรณ์ด้วยหรือ”
10:13 และเมื่อท่านพยากรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ท่านก็มายังสถานบูชาบนที่สูง
10:14 และลุงของซาอูลได้พูดกับซาอูลกับคนใช้ของท่านว่า “เจ้าไปไหนมา” และท่านพูดว่า “ไปแสวงหาฝูงลา และเมื่อเราทั้งสองเห็นว่าหาฝูงลานั้นไม่พบแล้ว พวกเราจึงไปหาซามูเอล”
10:15 และลุงของซาอูลกล่าวว่า “เราขอเจ้า จงเล่าให้เราฟังว่า ซามูเอลพูดอะไรแก่พวกเจ้าบ้าง”
10:16 และซาอูลพูดกับลุงของท่านว่า “ท่านบอกเราทั้งสองชัดเจนว่าได้พบฝูงลานั้นแล้ว” แต่เรื่องราวที่เกี่ยวกับราชอาณาจักร ซึ่งซามูเอลกล่าวถึงนั้น ท่านไม่ได้บอกลุงสิ่งใดเลย
10:17 และซามูเอลได้เรียกประชากรมารวมกันต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่มิสเปห์
10:18 และกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘เราได้นำคนอิสราเอลขึ้นมาจากอียิปต์ และได้ช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมือของคนอียิปต์ และจากมือของราชอาณาจักรทั้งหลาย และของคนเหล่านั้นที่กดขี่ข่มเหงพวกเจ้า’
10:19 และในวันนี้ ท่านทั้งหลายได้ปฏิเสธพระเจ้าของพวกท่าน ผู้ซึ่งได้ทรงช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ยากและความยากลำบากของพวกท่าน และท่านทั้งหลายได้กล่าวต่อพระองค์ว่า ‘ไม่ใช่เช่นนั้น แต่ขอตั้งกษัตริย์ไว้เหนือพวกเรา’ เพราะฉะนั้นบัดนี้ ท่านทั้งหลายจงเข้าเฝ้าต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ตามเผ่าต่าง ๆ ของพวกท่าน และตามจำนวนคนที่นับเป็นพัน ๆ ของพวกท่าน”
10:20 และเมื่อซามูเอลนำเผ่าทั้งหลายของคนอิสราเอลเข้ามาใกล้แล้ว การจับสลากได้ตกอยู่กับเผ่าเบนยามิน
10:21 เมื่อท่านนำเผ่าเบนยามินเข้ามาใกล้ตามครอบครัวต่าง ๆ ของพวกเขาแล้ว การจับสลากได้ตกอยู่กับครอบครัวของมัตรี และการจับสลากได้ตกอยู่กับซาอูลบุตรชายของคีช แต่เมื่อพวกเขาแสวงหาท่านแล้ว ก็หาท่านไม่พบ
10:22 เพราะฉะนั้น เขาทั้งหลายได้ทูลถามพระเยโฮวาห์ต่ออีกว่า “ชายคนนั้นมาที่นี่แล้วหรือยัง” และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบว่า “ดูเถิด เขาซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางกองสัมภาระ”
10:23 และเขาทั้งหลายได้วิ่งไปแล้วพาท่านมาจากที่นั่น และเมื่อท่านยืนอยู่ท่ามกลางประชากร ตั้งแต่บ่าของท่านขึ้นไป ท่านก็สูงกว่าประชากรทุกคน
10:24 และซามูเอลได้กล่าวแก่ประชากรทั้งสิ้นว่า “ท่านทั้งหลายเห็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกสรรไว้แล้วหรือว่า ในท่ามกลางประชากรทั้งสิ้นไม่มีใครเหมือนอย่างท่าน” และประชากรทั้งปวงได้โห่ร้องเสียงดัง และพูดว่า “ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองกษัตริย์เถิด”
10:25 แล้วซามูเอลได้แจ้งให้ประชากรทราบถึงวิธีการของราชอาณาจักร และได้บันทึกไว้ในหนังสือ และวางไว้ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และซามูเอลก็ให้บรรดาประชากรกลับไป คือให้ทุกคนไปยังบ้านของตน
10:26 และซาอูลก็กลับไปยังบ้านที่กิเบอาห์ด้วย และมีกลุ่มพวกผู้ชายซึ่งพระเจ้าทรงดลใจของพวกเขาได้ไปกับท่าน
10:27 แต่คนที่เป็นลูกแห่งเบลีอัลพูดกันว่า “ชายคนนี้จะช่วยเราทั้งหลายให้พ้นได้อย่างไร” และเขาทั้งหลายก็ดูหมิ่นท่าน และไม่นำเครื่องบรรณาการมาถวายให้ท่าน แต่ท่านก็นิ่งเสีย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope