กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอีกครั้ง
19:1 และซาอูลตรัสกับโยนาธานราชบุตรของพระองค์และกับบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ว่า ให้เขาทั้งหลายฆ่าดาวิดเสีย
19:2 แต่โยนาธานราชบุตรของซาอูลพอใจในดาวิดมาก และโยนาธานได้บอกดาวิดว่า “ซาอูลเสด็จพ่อของข้าพเจ้าหาช่องจะฆ่าท่านเสีย เพราะฉะนั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอจงระวังตัวให้ดีจนถึงพรุ่งนี้เช้า และจงอยู่ในที่ลับซ่อนตัวไว้
19:3 และข้าพเจ้าจะออกไปยืนอยู่ข้าง ๆ เสด็จพ่อของข้าพเจ้าในทุ่งนาที่ท่านอยู่ และข้าพเจ้าจะกราบทูลเสด็จพ่อของข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของท่าน และข้าพเจ้ารู้เรื่องสิ่งใด ข้าพเจ้าจะบอกท่านให้ทราบสิ่งนั้น”
19:4 และโยนาธานกล่าวชมดาวิดให้ซาอูลราชบิดาของท่านฟัง และทูลพระองค์ว่า “ขอกษัตริย์อย่าทรงกระทำความผิดบาปต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เลย เพราะว่าเขาหาได้กระทำความผิดบาปสิ่งใดต่อพระองค์ไม่ และเพราะว่าการงานของเขาก็เป็นงานปฏิบัติพระองค์อย่างดี
19:5 เพราะเขาเสี่ยงชีวิตของตน และประหารคนฟีลิสเตียคนนั้น และพระเยโฮวาห์ทรงให้มีการช่วยให้รอดพ้นอย่างใหญ่หลวงเพื่ออิสราเอลทั้งปวง พระองค์ทรงเห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดี ดังนั้นไฉนพระองค์จะกระทำความผิดบาปต่อโลหิตที่ไร้ความผิด ด้วยการฆ่าดาวิดเสียอย่างปราศจากเหตุผล”
19:6 และซาอูลทรงสดับฟังเสียงของโยนาธาน และซาอูลได้ปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ดาวิดจะไม่ถูกประหารชีวิตฉันนั้น”
19:7 และโยนาธานก็เรียกดาวิด และโยนาธานแจ้งให้เขาทราบถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น และโยนาธานนำดาวิดมาเข้าเฝ้าซาอูล และเขาได้อยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์อย่างแต่ก่อน
19:8 และมีสงครามเกิดขึ้นอีก ดาวิดได้ออกไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และได้ฆ่าฟันพวกเขาเสียเป็นอันมาก และเขาทั้งหลายได้วิ่งหนีไปเสียจากเขา
19:9 และวิญญาณชั่วร้ายจากพระเยโฮวาห์ก็มาเข้าครอบงำซาอูล ขณะเมื่อพระองค์ประทับอยู่ในพระราชวังของพระองค์ ทรงถือหอกไว้ในมือของพระองค์ และดาวิดกำลังดีดพิณถวายด้วยมือของเขา
19:10 และซาอูลทรงพุ่งหอกหมายปักดาวิดให้ติดผนัง แต่เขาก็หลบหนีจากพระพักตร์ของซาอูลไป และซาอูลได้ทรงพุ่งหอกติดผนัง และดาวิดก็หลบหนีรอดไปได้ในคืนนั้น
19:11 ซาอูลทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปที่บ้านของดาวิดด้วย เพื่อเฝ้าดูเขาและเพื่อจะฆ่าเขาเสียในเวลาเช้า และมีคาลภรรยาของดาวิดบอกเขาว่า “คืนนี้ถ้าท่านไม่ช่วยชีวิตของตนให้รอด พรุ่งนี้ท่านจะถูกฆ่าตาย”
19:12 ดังนั้น มีคาลได้หย่อนดาวิดลงทางหน้าต่าง และเขาก็หนีรอดไปได้
19:13 และมีคาลได้นำรูปเคารพมาวางไว้บนเตียงนอน และวางหมอนขนแพะหนุนศีรษะ และเอาผ้าห่มคลุมไว้
19:14 และเมื่อซาอูลส่งพวกผู้สื่อสารไปจับดาวิด มีคาลพูดว่า “ท่านไม่สบาย”
19:15 และซาอูลส่งพวกผู้สื่อสารไปดูดาวิดอีก ตรัสว่า “จงนำเขามาหาเราทั้งเตียง เพื่อเราจะได้ฆ่าเขาเสีย”
19:16 และเมื่อพวกผู้สื่อสารเข้ามา ดูเถิด มีรูปเคารพอยู่บนเตียง พร้อมกับหมอนขนแพะหนุนศีรษะ
19:17 และซาอูลตรัสกับมีคาลว่า “ไฉนเจ้าจึงหลอกลวงเราเช่นนี้ และปล่อยศัตรูของเราไปเสียเพื่อให้เขารอดไปได้” และมีคาลทูลตอบซาอูลว่า “เขาพูดกับหม่อมฉันว่า ‘ปล่อยให้เราไปเถิด จะให้เราฆ่าเจ้าทำไมเล่า’”

ดาวิดหนีพ้นจากซาอูลอย่างอัศจรรย์
19:18 ดังนั้น ดาวิดก็หนีรอดไป และมาหาซามูเอลที่เมืองรามาห์ และเล่าทุกเรื่องที่ซาอูลได้กระทำแก่เขาให้ซามูเอลฟัง และเขากับซามูเอลได้ไปอาศัยอยู่ที่นาโยท
19:19 และมีคนไปทูลซาอูลว่า “ดูเถิด ดาวิดอยู่ที่นาโยทในเมืองรามาห์”
19:20 และซาอูลได้ส่งพวกผู้สื่อสารไปจับดาวิด และเมื่อพวกเขาไปเห็นพวกผู้พยากรณ์กำลังพยากรณ์อยู่ และซามูเอลยืนเป็นหัวหน้าเหนือเขาทั้งหลาย พระวิญญาณของพระเจ้าก็มาสถิตอยู่บนพวกผู้สื่อสารของซาอูล และเขาทั้งหลายก็พยากรณ์ด้วย
19:21 และเมื่อมีคนไปทูลซาอูล พระองค์ได้ส่งพวกผู้สื่อสารคนอื่น ๆ ไป และคนเหล่านั้นก็พยากรณ์เช่นกัน และซาอูลส่งพวกผู้สื่อสารไปอีกเป็นครั้งที่สาม และเขาทั้งหลายก็พยากรณ์ด้วย
19:22 ดังนั้น ซาอูลได้เสด็จไปที่เมืองรามาห์ด้วย และมาถึงบ่อน้ำใหญ่ในเมืองเสคู พระองค์ตรัสถามว่า “ซามูเอลกับดาวิดอยู่ที่ไหน” มีคนหนึ่งทูลว่า “ดูเถิด เขาทั้งสองอยู่ที่นาโยทในเมืองรามาห์”
19:23 และพระองค์ได้เสด็จไปที่นั่น ที่นาโยทในเมืองรามาห์ และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่บนพระองค์ด้วย และพระองค์ทรงดำเนินไปพร้อมกับพยากรณ์ไป จนพระองค์เสด็จมาถึงนาโยทในเมืองรามาห์
19:24 และพระองค์ทรงถอดฉลองพระองค์ออกด้วย และทรงพยากรณ์ต่อหน้าซามูเอลเช่นเดียวกัน และบรรทมเปลือยกายอยู่ตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืน ดังนั้นเขาทั้งหลายได้พูดกันว่า “ซาอูลอยู่ในพวกผู้พยากรณ์ด้วยหรือ”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope