กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 31

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ซาอูลสิ้นพระชนม์
31:1 เวลานั้นคนฟีลิสเตียก็ต่อสู้กับคนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็หนีไปต่อหน้าคนฟีลิสเตีย และล้มตายอยู่บนภูเขากิลโบอา
31:2 และคนฟีลิสเตียก็ไล่ติดตามซาอูลกับพวกราชโอรสของพระองค์ และคนฟีลิสเตียได้ฆ่าโยนาธาน อาบีนาดับ และมัลคีชูวาเหล่าราชโอรสของซาอูลเสีย
31:3 และการสู้รบอย่างดุเดือดก็ประชิดซาอูลเข้าไป และพวกนักธนูได้ยิงพระองค์ พวกเขาทำให้พระองค์บาดเจ็บสาหัส
31:4 แล้วซาอูลตรัสกับผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์ว่า “จงชักดาบของเจ้าออก และแทงเราให้ทะลุเถิด เกรงว่าคนที่มิได้เข้าสุหนัตเหล่านี้จะเข้ามาแทงเราทะลุ และย่ำยีเรา” แต่ผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์ไม่ยอมกระทำตาม เพราะเขากลัวมาก ฉะนั้นซาอูลจึงเอาดาบมาเล่มหนึ่งและล้มทับดาบนั้น
31:5 และเมื่อผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์เห็นว่าซาอูลสิ้นพระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบของเขาเองเหมือนกัน และตายพร้อมกับพระองค์
31:6 ดังนั้น ซาอูลก็สิ้นพระชนม์ และราชโอรสทั้งสามคนของพระองค์ และผู้ถือเครื่องอาวุธของพระองค์ และกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์ก็ตายเสียในวันเดียวกัน
31:7 และเมื่อคนอิสราเอลซึ่งอยู่หุบเขาฟากข้างโน้น และผู้ที่อยู่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างโน้นเห็นว่าคนอิสราเอลหนีไป และซาอูลกับพวกราชโอรสของพระองค์สิ้นชีพแล้ว เขาทั้งหลายก็ทิ้งนครต่าง ๆ เสียและหลบหนีไป และคนฟีลิสเตียได้ลงมาอาศัยอยู่ในนครเหล่านั้น
31:8 และต่อมาในวันรุ่งขึ้น เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเอาเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า พวกเขาก็พบพระศพของซาอูลและของราชโอรสทั้งสามคนของพระองค์อยู่บนภูเขากิลโบอา
31:9 และพวกเขาตัดพระเศียรของซาอูลออก และถอดเครื่องอาวุธของพระองค์ออก และส่งผู้สื่อสารออกไปทั่วแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย เพื่อประกาศข่าวนี้ในวิหารของรูปเคารพและในท่ามกลางประชาชนของพวกเขา
31:10 และเขาทั้งหลายเอาเครื่องอาวุธของพระองค์บรรจุไว้ในวิหารของพระอัชทาโรท และพวกเขามัดพระศพของพระองค์ไว้กับกำแพงเมืองเบธชาน
31:11 และเมื่อชาวเมืองยาเบชกิเลอาดได้ยินว่าคนฟีลิสเตียได้กระทำอย่างไรต่อซาอูล
31:12 ชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้น เดินทางตลอดคืนนั้น และปลดพระศพของซาอูลและศพของเหล่าราชโอรสของพระองค์ลงเสียจากกำแพงเมืองเบธชาน และมาที่เมืองยาเบช ถวายพระเพลิงแด่พระองค์กับเหล่าราชโอรสเสียที่นั่น
31:13 และเขาทั้งหลายได้เก็บอัฐิของพระองค์กับเหล่าราชโอรส และฝังอัฐินั้นไว้ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งในยาเบช และอดอาหารเจ็ดวัน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope