กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คนฟีลิสเตียยึดหีบพันธสัญญา
4:1 และถ้อยคำของซามูเอลมาถึงคนอิสราเอลทั้งปวง ครั้งนั้นคนอิสราเอลได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับคนฟีลิสเตีย และได้ตั้งเต็นท์อยู่ข้างเอเบนเอเซอร์ และคนฟีลิสเตียตั้งเต็นท์อยู่ในอาเฟก
4:2 และคนฟีลิสเตียได้วางกำลังพลเรียงรายต่อสู้กับอิสราเอล และเมื่อเขาทั้งสองฝ่ายสู้รบกัน อิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟีลิสเตีย และพวกเขาได้ฆ่าพวกทหารในสนามรบเสียประมาณสี่พันคน
4:3 และเมื่อกองทัพกลับมาสู่ค่าย พวกผู้อาวุโสของอิสราเอลได้กล่าวว่า “ทำไมวันนี้พระเยโฮวาห์จึงทรงให้พวกเราพ่ายแพ้ต่อหน้าคนฟีลิสเตีย ขอเราทั้งหลายไปนำหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์จากเมืองชีโลห์มาให้พวกเราเถิด เพื่อว่าเมื่อหีบนั้นมาอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายแล้ว หีบนั้นจะช่วยพวกเราให้พ้นจากมือศัตรูของเราทั้งหลาย”
4:4 ดังนั้น กองทัพจึงส่งคนไปยังเมืองชีโลห์ เพื่อคนเหล่านั้นจะอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ประทับระหว่างพวกเครูบมาจากที่นั่น และบุตรชายทั้งสองของเอลี คือโฮฟนีและฟีเนหัส ก็อยู่กับหีบพันธสัญญาของพระเจ้าที่นั่น
4:5 และเมื่อหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์เข้ามาในค่ายแล้ว คนอิสราเอลทั้งสิ้นก็โห่ร้องด้วยเสียงอันดังสนั่นจนแผ่นดินกึกก้องไปด้วยเสียงดังอีกครั้ง
4:6 และเมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินเสียงโห่ร้องนั้น เขาทั้งหลายจึงกล่าวว่า “เสียงโห่ร้องอึกทึกครึกโครมในค่ายของคนฮีบรูนั้นหมายความว่าอย่างไร” และพวกเขาก็ทราบว่าหีบของพระเยโฮวาห์ได้เข้ามาในค่ายแล้ว
4:7 และคนฟีลิสเตียก็หวาดกลัวเพราะเขาทั้งหลายพูดว่า “พระเจ้าได้เสด็จเข้ามาในค่ายแล้ว” และพวกเขาพูดว่า “วิบัติแก่เราทั้งหลาย เพราะแต่ก่อนไม่เคยเกิดเรื่องอย่างนี้เลย
4:8 วิบัติแก่เราทั้งหลาย ใครจะช่วยพวกเราให้พ้นจากพระหัตถ์ของบรรดาพระอันทรงฤทธานุภาพนี้ได้ พระเหล่านี้เป็นผู้ที่สังหารชาวอียิปต์ด้วยบรรดาภัยพิบัติในถิ่นทุรกันดาร
4:9 โอ ท่านทั้งหลายผู้เป็นคนฟีลิสเตียเอ๋ย จงกล้าหาญเถิด และจงกระทำตัวเป็นลูกผู้ชาย เพื่อว่าพวกท่านจะไม่เป็นทาสของคนฮีบรูเหมือนอย่างที่พวกเขาเคยเป็นทาสของท่านทั้งหลาย จงกระทำตัวให้เป็นลูกผู้ชายและเข้าประจัญบาน”
4:10 คนฟีลิสเตียจึงสู้รบและคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ และเขาทั้งหลายทุกคนก็หนีไปยังเต็นท์ของตน และมีการฆ่าฟันกันมากมาย เพราะทหารราบของอิสราเอลตายเสียสามหมื่นคน
4:11 หีบของพระเจ้าก็ถูกยึดไป และบุตรชายทั้งสองของเอลี คือโฮฟนีและฟีเนหัส ก็ถูกฆ่าตาย
4:12 และชายคนเบนยามินคนหนึ่งวิ่งไปจากแนวรบ และมาถึงเมืองชีโลห์ในวันเดียวกัน เสื้อผ้าของเขาขาดและดินก็อยู่บนศีรษะของเขา
4:13 และเมื่อเขามาถึง ดูเถิด เอลีนั่งคอยเฝ้าอยู่บนที่นั่งข้างถนน เพราะจิตใจของท่านกลัวจนตัวสั่นเรื่องหีบของพระเจ้า เมื่อชายคนนั้นเข้ามาในนครและบอกข่าว ชาวเมืองทั้งสิ้นก็กรีดร้องขึ้น
4:14 และเมื่อเอลีได้ยินเสียงกรีดร้องนั้น ท่านก็พูดว่า “เสียงโกลาหลนี้หมายความว่าอย่างไร” และชายคนนั้นก็รีบเข้ามาบอกเอลี
4:15 ตอนนั้น เอลีมีอายุเก้าสิบแปดปี และตาของท่านก็มืดมัว จนท่านมองอะไรไม่เห็น
4:16 และชายคนนั้นพูดกับเอลีว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนที่มาจากแนวรบ และวันนี้ข้าพเจ้าหนีมาจากแนวรบ” และท่านพูดว่า “บุตรชายของเราเอ๋ย มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง”
4:17 ผู้สื่อสารนั้นตอบและกล่าวว่า “คนอิสราเอลได้หนีไปต่อหน้าคนฟีลิสเตียแล้ว และมีการฆ่าฟันกันมากมายท่ามกลางกองทัพ บุตรชายทั้งสองของท่าน คือโฮฟนีและฟีเนหัส ก็ตายด้วย และหีบของพระเจ้าถูกยึดไปเสีย”
4:18 และต่อมา ครั้นเมื่อเขากล่าวถึงหีบของพระเจ้า ท่านก็หงายหลังจากที่นั่งที่อยู่ข้างประตู คอของท่านก็หักและท่านสิ้นชีวิต เพราะท่านเป็นคนชรามากและตัวก็หนัก และท่านได้วินิจฉัยคนอิสราเอลอยู่สี่สิบปี
4:19 และบุตรสะใภ้ของท่าน คือภรรยาของฟีเนหัสตั้งครรภ์ใกล้จะคลอดบุตร และเมื่อนางได้ยินข่าวว่า หีบของพระเจ้าถูกยึดไปเสีย และพ่อสามีของนางและสามีของนางก็สิ้นชีวิต นางก็โน้มตัวลงและคลอดบุตร เพราะความเจ็บปวดเกิดขึ้นแก่นางแล้ว
4:20 และช่วงเวลาที่นางกำลังจะสิ้นชีวิตนั้น พวกผู้หญิงที่เฝ้านางอยู่ได้พูดกับนางว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเจ้าได้คลอดบุตรชายคนหนึ่ง” แต่นางไม่ตอบ ทั้งนางไม่เอาใจใส่เลย
4:21 และนางตั้งชื่อบุตรนั้นว่า อีคาโบด กล่าวว่า “สง่าราศีพรากไปจากอิสราเอลแล้ว” เพราะหีบของพระเจ้าถูกยึดไป และเพราะเรื่องพ่อสามีของนางและสามีของนางนั้น
4:22 และนางกล่าวว่า “สง่าราศีพรากไปจากอิสราเอลแล้ว” เพราะหีบของพระเจ้าถูกยึดไป

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope