กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของโยนาธาน
14:1 ต่อมาวันหนึ่ง โยนาธานราชโอรสของซาอูลกล่าวกับคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านว่า “มาเถิด ให้เราทั้งสองข้ามไปยังกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตีย ที่อยู่อีกฟากหนึ่ง” แต่ท่านหาได้ทูลพระบิดาของตนให้ทราบไม่
14:2 และซาอูลทรงพักอยู่นอกเมืองกิเบอาห์ใต้ต้นทับทิม ซึ่งอยู่ที่ตำบลมิโกรน และกองทหารซึ่งอยู่ด้วยกันกับพระองค์มีประมาณหกร้อยคน
14:3 และอาหิยาห์บุตรชายของอาหิทูบพี่ชายของอีคาโบด บุตรชายของฟีเนหัสผู้เป็นบุตรชายของเอลีผู้เป็นปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ที่เมืองชีโลห์ เขาสวมเอโฟดอยู่ และกองทหารไม่ทราบว่าโยนาธานได้ไปแล้ว
14:4 และระหว่างทางข้ามเขา ที่โยนาธานกำลังหาช่องที่จะข้ามไปยังกองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียนั้น มียอดหินแหลมอยู่ฟากทางข้างนี้ และมียอดหินแหลมอยู่ฟากทางข้างโน้น และชื่อของยอดหนึ่งคือ โบเซส และชื่อของอีกยอดหนึ่งคือ เสเนห์
14:5 หินแหลมยอดหนึ่งโผล่ขึ้นทางทิศเหนือด้านหน้าเมืองมิคมาช และอีกยอดหนึ่งโผล่ขึ้นทางทิศใต้ด้านหน้าเมืองกิเบอาห์
14:6 และโยนาธานกล่าวกับคนหนุ่มที่ถือเครื่องอาวุธของท่านว่า “มาเถิด ให้เราทั้งสองข้ามไปยังกองทหารรักษาการณ์ของคนเหล่านั้นที่มิได้เข้าสุหนัต บางทีพระเยโฮวาห์จะทรงประกอบกิจเพื่อพวกเรา เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางพระเยโฮวาห์ได้ในการที่จะทรงช่วยให้รอดพ้นไม่ว่าโดยคนมากหรือน้อย”
14:7 และผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านพูดกับท่านว่า “จงกระทำทุกสิ่งที่อยู่ในจิตใจของท่าน ท่านจงหันไปตามแต่จิตใจของท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าอยู่กับท่านแล้ว”
14:8 แล้วโยนาธานกล่าวว่า “ดูเถิด เราทั้งสองจะข้ามไปหาคนเหล่านั้น และพวกเราจะเปิดเผยตัวของเราให้พวกเขาเห็น
14:9 ถ้าพวกเขาพูดกับเราดังนี้ว่า ‘จงคอยอยู่จนกว่าพวกเราจะมาหาพวกเจ้า’ แล้วพวกเราจะยืนอยู่เฉย ๆ ในที่ของเรา และจะไม่ขึ้นไปหาพวกเขา
14:10 แต่ถ้าพวกเขาพูดดังนี้ว่า ‘จงขึ้นมาหาพวกเราเถิด’ แล้วพวกเราจึงจะขึ้นไป ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของพวกเราแล้ว และสิ่งนี้จะเป็นสัญญาณแก่เราทั้งสอง”
14:11 และเขาทั้งสองได้เปิดเผยตัวให้กองทหารรักษาการณ์ของคนฟีลิสเตียเห็น และคนฟีลิสเตียพูดว่า “ดูเถิด พวกฮีบรูออกมาจากรูที่พวกเขาซ่อนตัวแล้ว”
14:12 และพลทหารที่อยู่ในกองทหารรักษาการณ์ได้ตอบโยนาธานและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่าน และกล่าวว่า “จงขึ้นมาหาพวกเราเถิด แล้วเราทั้งหลายจะแจ้งให้เจ้าทั้งสองทราบสักเรื่องหนึ่ง” และโยนาธานพูดกับผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านว่า “จงตามเราขึ้นมา ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของคนอิสราเอลแล้ว”
14:13 และโยนาธานก็ปีนขึ้นไปและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านก็ตามท่านไป และเขาทั้งหลายก็ล้มตายต่อหน้าโยนาธาน และผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านก็ฆ่าเขาทั้งหลายตามหลังท่านไป
14:14 และการฆ่าฟันครั้งแรกที่โยนาธานและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านได้กระทำนั้น มีประมาณยี่สิบคน ในบริเวณพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่ซึ่งวัวตัวผู้คู่หนึ่งจะไถได้
14:15 และบังเกิดอาการกลัวตัวสั่นในค่าย ในทุ่งนาและในท่ามกลางประชากรทั้งหมด ตลอดทั้งกองทหารรักษาการณ์และกองปล้นนั้น พวกเขาก็กลัวตัวสั่นด้วย และแผ่นดินก็ไหว ดังนั้นได้เกิดอาการกลัวตัวสั่นมากยิ่งนัก
14:16 และพวกทหารยามของซาอูลที่อยู่ ณ เมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามินก็เฝ้ามองดูอยู่ และดูเถิด คนมากมายก็ค่อย ๆ หายไป และเขาทั้งหลายได้ต่อยตีกันไปมา
14:17 แล้วซาอูลได้ตรัสกับกองทหารที่อยู่กับพระองค์ว่า “บัดนี้จงนับดูว่าผู้ใดได้ไปจากพวกเราบ้าง” และเมื่อเขาทั้งหลายได้นับดูแล้ว ดูเถิด โยนาธานและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านไม่อยู่ที่นั่น
14:18 และซาอูลตรัสกับอาหิยาห์ว่า “จงนำหีบของพระเจ้ามาที่นี่” ด้วยว่าคราวนั้นหีบของพระเจ้าอยู่กับชนชาติอิสราเอล
14:19 และต่อมา ขณะเมื่อซาอูลตรัสกับปุโรหิต เสียงโกลาหลในค่ายของคนฟีลิสเตียก็ดังขึ้นเรื่อย ๆ และซาอูลได้ตรัสกับปุโรหิตว่า “ยั้งมือของท่านไว้ก่อน”
14:20 และซาอูลกับบรรดากองทหารที่อยู่กับพระองค์ก็รวมเข้าด้วยกัน และเขาทั้งหลายได้มาถึงสนามรบ และดูเถิด ทุกคนกำลังใช้ดาบต่อสู้กับเพื่อนของตน และมีความสับสนอลหม่านยิ่งนัก
14:21 ยิ่งกว่านั้น คนฮีบรูซึ่งเคยอยู่กับคนฟีลิสเตียก่อนเวลานั้น ซึ่งได้ขึ้นไปอยู่กับพวกเขาในค่ายจากชนบทรอบ ๆ คือเขาเหล่านั้นได้กลับมาเข้ารวมกับคนอิสราเอลผู้อยู่ฝ่ายซาอูลและโยนาธาน
14:22 เช่นเดียวกัน คนอิสราเอลทุกคนที่ซ่อนตัวอยู่ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม เมื่อพวกเขาได้ยินว่าคนฟีลิสเตียหนีไปแล้ว แม้แต่คนเหล่านี้ก็ได้ไล่ติดตามพวกเขาไปทำศึกสงครามด้วย
14:23 ดังนั้น พระเยโฮวาห์ทรงช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นในวันนั้น และการสู้รบก็ผ่านเลยเมืองเบธาเวนไป
14:24 และคนอิสราเอลต้องทุกข์ลำบากในวันนั้น ด้วยว่าซาอูลได้ให้กองทหารสาบานไว้ว่า “ถ้าผู้ใดรับประทานอาหารก่อนถึงเวลาเย็น เพื่อเราจะแก้แค้นพวกศัตรูของเรา จงให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง” ดังนั้นกองทหารจึงไม่รับประทานอาหารเลย
14:25 และชาวแผ่นดินทั้งสิ้นก็เข้ามาในป่า และมีน้ำผึ้งอยู่ตามพื้นดิน
14:26 และเมื่อกองทหารเข้าไปในป่านั้น ดูเถิด น้ำผึ้งก็กำลังย้อยหยดอยู่ แต่ไม่มีคนใดเอามือเอื้อมใส่ปากของตน เพราะพวกเขากลัวคำสาบานนั้น
14:27 แต่โยนาธานไม่ได้ยินเมื่อพระราชบิดาของท่านให้กองทหารกล่าวคำสาบาน ดังนั้นท่านได้เอาปลายไม้ที่อยู่ในมือของท่านแหย่เข้าไปในรังผึ้ง และเอามือจับใส่ปากของท่าน และตาของท่านก็สว่างขึ้น
14:28 ดังนั้น มีคนหนึ่งในกองทหารโต้ตอบและกล่าวว่า “พระราชบิดาของท่านบังคับให้กองทหารสาบานว่า ‘ผู้ใดที่รับประทานอาหารในวันนี้ จงให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง’” และกองทหารก็อ่อนเปลี้ย
14:29 แล้วโยนาธานกล่าวว่า “บิดาของข้าพเจ้ากระทำให้ชาวแผ่นดินลำบาก ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาดูว่า ตาของข้าพเจ้าสว่างเพียงไร เพราะข้าพเจ้าได้รับประทานน้ำผึ้งนี้เพียงเล็กน้อย
14:30 ถ้าวันนี้กองทหารได้กินของที่ริบมาจากพวกศัตรูของเขาทั้งหลายอย่างอิ่มหนำ ซึ่งพวกเขาได้พบนั้น จะดีกว่านี้สักเท่าใด เพราะเวลานี้การฆ่าฟันคนฟีลิสเตียก็จะมากยิ่งกว่านี้มิใช่หรือ”
14:31 และในวันนั้นเขาทั้งหลายได้ฆ่าฟันคนฟีลิสเตียตั้งแต่เมืองมิคมาชถึงเมืองอัยยาโลน และกองทหารก็อ่อนเปลี้ยนัก
14:32 และกองทหารก็วิ่งเข้าหาของที่ริบได้ และเอาแกะ วัวตัวผู้กับลูกวัวมาและฆ่าเสียที่พื้นดินนั้น และกองทหารได้กินเนื้อพร้อมกับเลือด
14:33 แล้วพวกเขาก็ไปทูลซาอูลว่า “ดูเถิด กองทหารกำลังทำบาปต่อพระเยโฮวาห์ โดยเขาทั้งหลายได้รับประทานพร้อมกับเลือด” และซาอูลตรัสว่า “พวกเจ้าได้ละเมิดแล้ว วันนี้จงกลิ้งก้อนหินใหญ่มาให้เรา”
14:34 และซาอูลตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงกระจายกันไปท่ามกลางกองทหารและพูดกับพวกเขาว่า ‘ให้ทุกคนนำวัวตัวผู้และแกะของตนมา และฆ่ามันเสียที่นี่และรับประทาน และอย่ากระทำบาปต่อพระเยโฮวาห์โดยการรับประทานพร้อมกับเลือด’” และคืนนั้นทุกคนก็นำวัวตัวผู้ของตนมาและฆ่ามันเสียที่นั่น
14:35 และซาอูลก็สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ นั่นเป็นแท่นบูชาแท่นแรกซึ่งพระองค์สร้างถวายแด่พระเยโฮวาห์
14:36 และซาอูลตรัสว่า “ให้เราทั้งหลายลงไปไล่ตามคนฟีลิสเตียเวลากลางคืน และริบข้าวของของพวกเขาเสียจนถึงรุ่งเช้า และอย่าให้พวกเราเหลือพวกเขาไว้สักคนเดียวเลย” และเขาทั้งหลายทูลว่า “จงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบทุกประการเถิด” แล้วปุโรหิตกล่าวว่า “ขอให้เราทั้งหลายมาเข้าเฝ้าพระเจ้าที่นี่เถิด”
14:37 และซาอูลก็ทูลถามพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์ควรจะลงไปไล่ตามคนฟีลิสเตียหรือไม่ พระองค์จะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของคนอิสราเอลหรือ” แต่ในวันนั้นพระองค์มิได้ทรงตอบซาอูล
14:38 และซาอูลตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงเข้ามาที่นี่เถิด บรรดาพวกผู้ใหญ่ของประชากรจงทราบและเห็นว่าบาปนี้ได้เกิดขึ้นอย่างไรในวันนี้
14:39 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงช่วยอิสราเอลให้รอดพ้น ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ถึงแม้ว่าความผิดนั้นอยู่ที่โยนาธานบุตรชายของเรา เขาก็จะต้องตายเป็นแน่ฉันนั้น” แต่ไม่มีชายสักคนหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางกองทหารทั้งหมดนั้นตอบพระองค์
14:40 แล้วพระองค์ตรัสกับคนอิสราเอลทั้งปวงว่า “ท่านทั้งหลายจงอยู่ฝ่ายหนึ่ง และเรากับโยนาธานบุตรชายของเราจะอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง” และกองทหารทูลซาอูลว่า “ขอจงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด”
14:41 ดังนั้น ซาอูลได้ทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงสำแดงฝ่ายถูก” และฝ่ายซาอูลและโยนาธานจับได้สลาก แต่ฝ่ายกองทหารรอดพ้นไป
14:42 และซาอูลตรัสว่า “จงจับสลากระหว่างเรากับโยนาธานบุตรชายของเรา” และโยนาธานจับได้สลาก
14:43 แล้วซาอูลตรัสกับโยนาธานว่า “เจ้าได้กระทำอะไร จงบอกเราเถิด” และโยนาธานก็บอกพระองค์และทูลว่า “ข้าพระองค์ได้ชิมน้ำผึ้งที่ติดปลายไม้เท้าซึ่งอยู่ในมือของข้าพระองค์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และดูเถิด ข้าพระองค์สมควรตาย”
14:44 และซาอูลตรัสตอบว่า “ขอพระเจ้าทรงกระทำอย่างนั้นเถิดและให้หนักยิ่งกว่าด้วย โยนาธานเอ๋ย ด้วยว่าเจ้าจะต้องถึงแก่ความตายเป็นแน่”
14:45 และกองทหารได้ทูลซาอูลว่า “โยนาธาน ผู้ซึ่งได้กระทำให้มีความรอดพ้นอันใหญ่ยิ่งนี้ในอิสราเอล ควรจะถึงแก่ความตายหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด เส้นผมของท่านสักเส้นหนึ่งจะไม่ตกถึงดินฉันนั้น เพราะในวันนี้ท่านได้กระทำศึกด้วยกันกับพระเจ้า” ดังนั้นกองทหารได้ไถ่โยนาธานไว้ เพื่อท่านไม่ถึงแก่ความตาย
14:46 แล้วซาอูลก็เลิกติดตามคนฟีลิสเตีย และคนฟีลิสเตียก็กลับไปยังสถานที่ของตน
14:47 ดังนั้น ซาอูลได้รับตำแหน่งกษัตริย์เหนืออิสราเอล และได้ต่อสู้กับบรรดาศัตรูของพระองค์ทุกด้าน ต่อสู้กับโมอับ ต่อสู้กับคนอัมโมน ต่อสู้กับเอโดม ต่อสู้กับบรรดากษัตริย์แห่งโศบาห์ และต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย และไม่ว่าพระองค์จะหันไปทางไหน พระองค์ก็ทรงกระทำให้เขาทั้งหลายพ่ายแพ้ไป
14:48 และพระองค์ทรงรวบรวมกองทัพ และโจมตีคนอามาเลข และทรงช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้นจากมือของบรรดาผู้ที่เข้าปล้นพวกเขา
14:49 ฝ่ายโอรสของซาอูล คือโยนาธาน อิชวี และมัลคีชูวา และชื่อธิดาทั้งสองของพระองค์ คนเกิดก่อนชื่อ เมราบ และน้องสาวชื่อ มีคาล
14:50 และชื่อมเหสีของซาอูลคือ อาหิโนอัม บุตรสาวของอาหิมาอัส และชื่อแม่ทัพของพระองค์คือ อับเนอร์ บุตรชายของเนอร์ ลุงของซาอูล
14:51 และคีชเป็นบิดาของซาอูล และเนอร์ผู้เป็นบิดาของอับเนอร์ เป็นบุตรชายของอาบีเอล
14:52 และตลอดรัชกาลของซาอูลมีการทำสงครามอย่างรุนแรงกับคนฟีลิสเตียอยู่เสมอ และเมื่อซาอูลทรงเห็นคนแข็งแรงหรือชายกล้าหาญคนใด พระองค์ก็ทรงนำคนนั้นมารับใช้พระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope