กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 26

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

อีกครั้งหนึ่งดาวิดปฏิเสธไม่ยอมฆ่าซาอูล
26:1 และชาวศิฟมาหาซาอูลที่เมืองกิเบอาห์ทูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาแห่งฮาคีลาห์ ซึ่งอยู่ตรงหน้าเยชิโมนมิใช่หรือ”
26:2 ดังนั้น ซาอูลได้ลุกขึ้นและลงไปที่ถิ่นทุรกันดารแห่งศิฟ มีชายอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วสามพันคนอยู่กับพระองค์ เพื่อแสวงหาดาวิดในถิ่นทุรกันดารแห่งศิฟ
26:3 และซาอูลตั้งเต็นท์อยู่ที่เนินเขาแห่งฮาคีลาห์ ซึ่งอยู่ริมถนนตรงหน้าเยชิโมน แต่ดาวิดยังคงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และท่านเห็นแล้วว่าซาอูลเสด็จมาหาท่านในถิ่นทุรกันดาร
26:4 ดังนั้น ดาวิดจึงส่งพวกผู้สอดแนมออกไป และเข้าใจแล้วว่าซาอูลได้ยกมาอย่างแน่นอน
26:5 ดาวิดได้ลุกขึ้นและมายังที่ซึ่งซาอูลตั้งเต็นท์อยู่ และดาวิดได้เห็นที่ซึ่งซาอูลบรรทมอยู่พร้อมกับอับเนอร์บุตรชายของเนอร์แม่ทัพของพระองค์ และซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่าย และกองทหารได้ตั้งเต็นท์อยู่รอบพระองค์
26:6 แล้วดาวิดได้พูดคุยกับอาหิเมเลคคนฮิตไทต์ และกับอาบีชัยบุตรชายของเศรุยาห์ น้องชายของโยอาบว่า “ผู้ใดจะลงไปยังที่ซาอูลในค่ายพร้อมกับเราบ้าง” และอาบีชัยพูดว่า “ข้าพเจ้าจะลงไปพร้อมกับท่าน”
26:7 ดังนั้น ดาวิดและอาบีชัยได้ลงไปที่กองทัพในเวลากลางคืน และดูเถิด ซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่าย และหอกของพระองค์ปักอยู่ที่พื้นดินข้างพระเศียรของพระองค์ แต่อับเนอร์กับกองทหารได้นอนล้อมพระองค์อยู่
26:8 แล้วอาบีชัยพูดกับดาวิดว่า “ในวันนี้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้ว ฉะนั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกเพียงครั้งเดียวให้ติดดิน และข้าพเจ้าจะไม่แทงเขาครั้งที่สอง”
26:9 และดาวิดพูดกับอาบีชัยว่า “อย่าสังหารพระองค์เลย เพราะผู้ใดเล่าจะเหยียดมือของตนออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ และจะไม่มีความผิด”
26:10 ยิ่งกว่านั้นดาวิดกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด พระเยโฮวาห์จะทรงประหารพระองค์เอง หรือจะถึงวันกำหนดที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนม์ หรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและพินาศเสีย
26:11 ขอพระเยโฮวาห์ทรงห้ามปรามเราไม่ให้เหยียดมือของเราออกต่อสู้กับผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ แต่เราขอเจ้า บัดนี้จงเอาหอกที่อยู่ข้างพระเศียรของพระองค์กับเหยือกน้ำ และให้เราทั้งสองไปกันเถิด”
26:12 ดังนั้น ดาวิดได้เอาหอกและเหยือกน้ำจากข้างพระเศียรของซาอูล และเขาทั้งสองก็ออกไป และไม่มีใครเห็นหรือทราบเรื่องนี้ ทั้งไม่มีคนใดตื่น เพราะเขาทั้งหลายได้หลับสนิททุกคน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้พวกเขาหลับสนิท
26:13 แล้วดาวิดได้ข้ามไปอีกฟากหนึ่ง และยืนอยู่บนยอดของเนินเขาไกลออกไป มีที่ว่างกว้างใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่าย
26:14 และดาวิดได้ตะโกนเรียกกองทัพและอับเนอร์บุตรชายของเนอร์ว่า “อับเนอร์เอ๋ย ท่านไม่ตอบหรือ” แล้วอับเนอร์ตอบและพูดว่า “ท่านเป็นใครเล่า ที่ร้องทูลต่อกษัตริย์”
26:15 และดาวิดพูดกับอับเนอร์ว่า “ท่านไม่ใช่ชายกล้าหาญดอกหรือ และในอิสราเอลมีใครเหมือนอย่างท่านบ้าง ดังนั้น ไฉนท่านไม่คอยเฝ้าระวังกษัตริย์เจ้านายของท่านไว้ให้ดีเล่า เพราะมีคนหนึ่งในพวกทหารเข้าไปจะสังหารกษัตริย์เจ้านายของท่าน
26:16 ที่ท่านกระทำเช่นนี้ไม่ดีเลย พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ท่านทั้งหลายสมควรจะตาย เพราะท่านทั้งหลายมิได้คอยเฝ้าระวังเจ้านายของพวกท่าน ผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ และบัดนี้ขอจงตรวจดูว่า หอกของกษัตริย์อยู่ที่ไหน และเหยือกน้ำที่อยู่ข้างพระเศียรของพระองค์นั้นอยู่ที่ไหน”
26:17 และซาอูลจำเสียงของดาวิดได้ และตรัสว่า “ดาวิดบุตรชายของเราเอ๋ย นี่เป็นเสียงของเจ้าหรือ” และดาวิดทูลว่า “โอ ข้าแต่กษัตริย์ เจ้านายของข้าพระองค์ เป็นเสียงของข้าพระองค์เอง”
26:18 และท่านทูลว่า “เหตุไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงไล่ติดตามผู้รับใช้ของพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ได้กระทำอะไรเล่า หรือว่ามีความชั่วร้ายอันใดอยู่ในมือของข้าพระองค์หรือ
26:19 เพราะฉะนั้น บัดนี้ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขอกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ทรงฟังบรรดาถ้อยคำของผู้รับใช้ของพระองค์ ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงปลุกปั่นพระองค์ให้ต่อสู้กับข้าพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ทรงได้รับเครื่องถวาย แต่ถ้าเป็นมาจากบุตรทั้งหลายของมนุษย์ ก็ขอให้คนเหล่านั้นเป็นที่สาปแช่งต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์เถิด เพราะในวันนี้เขาทั้งหลายได้ขับไล่ข้าพระองค์ออกไปมิให้อาศัยอยู่ในส่วนมรดกของพระเยโฮวาห์ โดยกล่าวว่า ‘จงไปปรนนิบัติพระอื่น ๆ’
26:20 เพราะฉะนั้น บัดนี้ขออย่าให้โลหิตของข้าพระองค์ตกถึงดินต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ด้วยว่ากษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ออกมาแสวงหาตัวหมัดเพียงตัวเดียว เช่นเดียวกับในเวลาที่มีคนตามล่านกกระทาอยู่บนภูเขา”
26:21 แล้วซาอูลตรัสว่า “เราได้กระทำความผิดบาปแล้ว ดาวิดบุตรชายของเราเอ๋ย จงกลับไปเถิด ด้วยว่าเราจะไม่มุ่งทำร้ายเจ้าอีกต่อไป เพราะในวันนี้จิตใจของเราก็ล้ำค่าในสายตาของเจ้า ดูเถิด เราประพฤติตัวอย่างคนเขลาและได้กระทำความผิดอย่างมากมาย”
26:22 และดาวิดทูลตอบว่า “จงดู หอกของกษัตริย์ ขอให้คนหนุ่มคนหนึ่งข้ามมารับหอกนี้
26:23 พระเยโฮวาห์ประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความสัตย์ซื่อของเขา เพราะในวันนี้พระเยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพระองค์แล้ว แต่ข้าพระองค์ไม่ยอมเหยียดมือของข้าพระองค์ออกต่อสู้กับผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้
26:24 และดูเถิด ในวันนี้ชีวิตของพระองค์จำเริญขึ้นในสายตาของข้าพระองค์ฉันใด ก็ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์จำเริญขึ้นในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ฉันนั้น และขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นเถิด”
26:25 แล้วซาอูลได้ตรัสกับดาวิดว่า “ดาวิดบุตรชายของเราเอ๋ย ขอเจ้าได้รับพระพรเถิด เจ้าจะได้กระทำบรรดาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และทั้งจะสำเร็จเป็นแน่” ดังนั้นดาวิดได้ไปตามทางของท่าน และซาอูลได้เสด็จกลับไปยังสถานที่ของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope