กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

พวกเจ้านายฟีลิสเตียคัดค้านเรื่องดาวิด
29:1 เวลานั้นคนฟีลิสเตียรวบรวมกองทัพทั้งสิ้นของพวกเขาอยู่ที่อาเฟก และคนอิสราเอลก็ตั้งเต็นท์อยู่ข้างน้ำพุแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในเมืองยิสเรเอล
29:2 และพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียเดินผ่านไปตามกองร้อยและกองพัน แต่ดาวิดกับพวกทหารของท่านก็ผ่านไปเป็นกองหลังพร้อมกับอาคีช
29:3 แล้วพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียกล่าวว่า “พวกฮีบรูเหล่านี้มาทำอะไรที่นี่” และอาคีชตรัสกับพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียว่า “นี่คือดาวิดผู้รับใช้ของซาอูลกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือ เขาอยู่กับเรามาเป็นวันเป็นปีแล้ว และตั้งแต่วันที่เขาหนีมาหาเรา เรายังไม่พบความผิดใด ๆ ในตัวเขาเลย”
29:4 และพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียก็โกรธพระองค์ และพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียทูลพระองค์ว่า “ขอส่งชายคนนั้นกลับไป เพื่อให้เขากลับไปยังที่ที่พระองค์กำหนดให้เขาอยู่ และอย่าให้เขาลงไปสู้รบพร้อมกับพวกเรา เกรงว่าเมื่อสู้รบกันนั้น เขาจะเป็นศัตรูต่อพวกเรา เพราะว่าชายคนนี้จะคืนดีกับเจ้านายของเขาได้อย่างไร มิใช่ด้วยศีรษะของคนเหล่านี้ดอกหรือ
29:5 ดาวิดคนนี้มิใช่หรือ ซึ่งพวกเขาได้เต้นรำร้องเพลงรับกันถึงตัวเขาว่า ‘ซาอูลได้ฆ่าคนเป็นพัน ๆ และดาวิดได้ฆ่าคนเป็นหมื่น ๆ’”

อาคีชสั่งให้ดาวิดกลับไป
29:6 แล้วอาคีชจึงเรียกดาวิดเข้ามา และตรัสกับท่านว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นคนซื่อตรง และในการที่ท่านนำกองทัพออกไปและเข้ามากับเรา ก็เป็นที่ดีอย่างยิ่งในสายตาของเรา เพราะเราไม่เห็นความชั่วร้ายในตัวท่านตั้งแต่วันที่ท่านมาอยู่กับเราจนถึงวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้านายทั้งหลายไม่เห็นชอบในเรื่องท่าน
29:7 ฉะนั้น บัดนี้ขอจงหันกลับและไปอย่างสันติเถิด เพื่อท่านไม่เป็นที่ขัดใจพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตีย”
29:8 และดาวิดได้ทูลอาคีชว่า “แต่ข้าพระองค์ได้กระทำสิ่งใด และพระองค์ได้พบสิ่งใดในผู้รับใช้ของพระองค์ ตั้งแต่ข้าพระองค์มาอยู่กับพระองค์จนถึงวันนี้ว่า ข้าพระองค์ไม่สามารถไปสู้รบกับบรรดาศัตรูของกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ได้”
29:9 และอาคีชตอบและตรัสกับดาวิดว่า “เราทราบแล้วว่าในสายตาของเราท่านดีเป็นเหมือนอย่างทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้า อย่างไรก็ตามพวกเจ้านายของคนฟีลิสเตียได้กล่าวว่า ‘เขาจะไม่ขึ้นไปกับพวกเราในการสู้รบนี้’
29:10 ดังนั้น บัดนี้ขอจงลุกขึ้นในตอนเช้าตรู่พร้อมกับพวกทหารที่มากับท่าน คือพวกผู้รับใช้ของเจ้านายของท่าน ทันใดที่พวกท่านลุกขึ้นในเวลาเช้าตรู่ และมีแสงสว่างแล้วจงออกเดินทางไปเถิด”
29:11 ดังนั้น ดาวิดกับพวกทหารของท่านได้ลุกขึ้นในเวลาเช้าตรู่เพื่อออกเดินทางไปในตอนเช้า เพื่อกลับไปยังแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย และคนฟีลิสเตียได้ขึ้นไปยังเมืองยิสเรเอล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope