กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

คนฟีลิสเตียถูกสาปแช่งเนื่องด้วยหีบพันธสัญญา
5:1 และคนฟีลิสเตียยึดหีบของพระเจ้า และนำหีบนั้นไปจากเอเบนเอเซอร์ถึงเมืองอัชโดด
5:2 เมื่อคนฟีลิสเตียยึดหีบของพระเจ้าไปนั้น เขาทั้งหลายนำหีบนั้นเข้าไปไว้ในนิเวศน์ของพระดาโกน และวางหีบนั้นไว้ข้างพระดาโกน
5:3 และวันรุ่งขึ้นเมื่อชาวเมืองอัชโดดตื่นแต่เช้า ดูเถิด พระดาโกนได้ล้มลงมาหน้าคว่ำอยู่ที่พื้นดินตรงหน้าหีบของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายจึงยกพระดาโกนขึ้น และตั้งไว้ในที่เดิมอีกครั้ง
5:4 แต่วันรุ่งขึ้นเมื่อเขาทั้งหลายตื่นแต่เช้า ดูเถิด พระดาโกนก็ล้มลงมาหน้าคว่ำอยู่ที่พื้นดินตรงหน้าหีบของพระเยโฮวาห์ และศีรษะของพระดาโกนและฝ่ามือทั้งสองก็ถูกตัดออกอยู่ที่ธรณีประตู เหลืออยู่แต่ลำตัวพระดาโกน
5:5 เพราะฉะนั้น ปุโรหิตของพระดาโกนและผู้ที่เข้าไปในนิเวศน์ของพระดาโกน ไม่ยอมเหยียบธรณีประตูนิเวศน์พระดาโกนที่เมืองอัชโดดจนถึงทุกวันนี้
5:6 แต่พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์อยู่เหนือชาวเมืองอัชโดดอย่างหนักหน่วง และพระองค์ทรงทำลายเขาทั้งหลาย และทรงเฆี่ยนพวกเขาด้วยริดสีดวงทวารขั้นรุนแรง คือเมืองอัชโดดและเขตแดนรอบเมืองนั้น
5:7 และเมื่อชาวเมืองอัชโดดเห็นอย่างนั้น เขาทั้งหลายจึงพูดว่า “อย่าให้หีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลอยู่กับพวกเราเลย เพราะว่าพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือเราทั้งหลาย และเหนือพระดาโกนพระของพวกเราอย่างหนักหน่วง”
5:8 ฉะนั้น เขาทั้งหลายได้ส่งคนไป และรวบรวมเจ้านายทั้งสิ้นของคนฟีลิสเตียมายังพวกเขา และพูดว่า “เราทั้งหลายจะทำอย่างไรกับหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอล” และพวกเขาตอบว่า “ให้ส่งหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปยังกัท” และเขาทั้งหลายได้ส่งหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปที่นั่น
5:9 และต่อมา เมื่อเขาทั้งหลายส่งหีบไปยังนครนั้นแล้ว พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็ต่อสู้นครนั้นด้วยการทำลายใหญ่ยิ่งนัก และพระองค์ทรงเฆี่ยนชาวเมืองนั้นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และเขาทั้งหลายเกิดริดสีดวงทวารขั้นรุนแรงขึ้นที่ส่วนลับของพวกเขา
5:10 ฉะนั้น เขาทั้งหลายได้ส่งหีบของพระเจ้าไปยังเอโครน และต่อมา ขณะเมื่อหีบของพระเจ้ามาถึงเอโครนแล้ว ชาวเมืองเอโครนก็ร้องโวยวายว่า “เขาทั้งหลายได้นำหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลมาให้พวกเรา เพื่อจะฆ่าเราทั้งหลายและพลเมืองของพวกเราเสีย”
5:11 ดังนั้น เขาทั้งหลายได้ส่งคนไป และรวบรวมเจ้านายทั้งสิ้นของคนฟีลิสเตีย แล้วพูดว่า “จงส่งหีบของพระเจ้าแห่งอิสราเอลไปเสีย และให้หีบนั้นกลับไปยังที่เดิม เพื่อหีบนั้นจะไม่ได้ฆ่าเราทั้งหลายและพลเมืองของพวกเราเสีย” เพราะว่ามีการทำลายล้างอย่างมหันต์แพร่ไปทั่วทั้งนครนั้น พระหัตถ์ของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างหนักหน่วงยิ่งนัก
5:12 และบรรดาคนที่ไม่ตายก็เป็นริดสีดวงทวารขั้นรุนแรง และเสียงร้องของนครนั้นก็ขึ้นไปถึงสวรรค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope