กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 ซามูเอล 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่ซามูเอลให้ตั้งซาอูลเป็นกษัตริย์
9:1 คราวนั้น มีชายคนหนึ่งเป็นคนเบนยามิน ชื่อของท่านคือ คีช บุตรชายของอาบีเอล ผู้เป็นบุตรชายของเศโรร์ ผู้เป็นบุตรชายของเบโครัท ผู้เป็นบุตรชายของอาฟิยาห์ เป็นคนเบนยามิน เป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ
9:2 และท่านมีบุตรชายคนหนึ่ง ชื่อของเขาคือ ซาอูล เป็นคนหนุ่มที่ถูกเลือกสรรแล้วและรูปงาม และไม่มีชายคนใดในท่ามกลางชนชาติอิสราเอลที่จะรูปงามกว่าเขา ตั้งแต่บ่าของเขาขึ้นไป เขาสูงกว่าประชากรทั้งหลาย
9:3 และฝูงลาของคีชบิดาของซาอูลหายไป และคีชได้กล่าวแก่ซาอูลบุตรชายของตนว่า “บัดนี้จงเอาคนใช้คนหนึ่งไปกับเจ้า และลุกขึ้นเพื่อไปแสวงหาฝูงลา”
9:4 และเขาก็ผ่านข้ามแดนเทือกเขาเอฟราอิม และผ่านข้ามแผ่นดินแห่งชาลิชา แต่เขาทั้งสองก็หาฝูงลาไม่พบ แล้วเขาทั้งสองได้ผ่านข้ามแผ่นดินแห่งชาอาลิม และฝูงลาไม่ได้อยู่ที่นั่น และเขาผ่านข้ามแผ่นดินของคนเบนยามิน แต่เขาทั้งสองหาฝูงลานั้นไม่พบ
9:5 และเมื่อเขาทั้งสองมาถึงแผ่นดินแห่งศูฟ ซาอูลได้พูดกับคนใช้ที่อยู่กับเขาว่า “มาเถิด ให้พวกเรากลับไป เกรงว่าบิดาของข้าจะเลิกเป็นห่วงเรื่องฝูงลา และกังวลใจด้วยเรื่องของพวกเรา”
9:6 และคนใช้ก็พูดกับเขาว่า “ดูเถิด ในนครนี้มีคนของพระเจ้าคนหนึ่ง และท่านเป็นคนที่มีเกียรติ สิ่งสารพัดที่ท่านกล่าวนั้นก็สำเร็จอย่างแน่นอน บัดนี้ขอให้พวกเราไปที่นั่น บางทีท่านจะบอกเราทั้งสองถึงทางซึ่งพวกเราควรจะไปนั้น”
9:7 แล้วซาอูลพูดกับคนใช้ของเขาว่า “ดูเถิด ถ้าเราทั้งสองไป พวกเราจะเอาอะไรไปให้ชายผู้นั้น เพราะว่าขนมปังในภาชนะของพวกเราก็หมดแล้ว และไม่มีของกำนัลที่จะนำไปให้แก่คนของพระเจ้า พวกเรามีอะไรบ้าง”
9:8 และคนใช้ตอบซาอูลอีกครั้ง และพูดว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้ามีเงินอยู่หนึ่งเสี้ยวเชเขล ข้าพเจ้าจะให้เงินนั้นแก่คนของพระเจ้าเพื่อจะบอกทางของพวกเราให้แก่เราทั้งสองทราบ”
9:9 (ในอิสราเอลสมัยก่อน เมื่อคนใดจะไปทูลถามพระเจ้า เขากล่าวดังนี้ว่า “มาเถิด ให้พวกเราไปหาผู้ทำนายกัน” เพราะว่าในสมัยนี้ ผู้ที่เรียกว่าผู้พยากรณ์ ในสมัยก่อนเรียกว่าผู้ทำนาย)
9:10 แล้วซาอูลได้พูดกับคนใช้ของเขาว่า “ดีแล้ว มาเถิด ให้พวกเราไปกัน” ดังนั้นเขาทั้งสองจึงเข้าไปในนครซึ่งคนของพระเจ้าอยู่นั้น
9:11 และขณะเมื่อเขาทั้งสองขึ้นภูเขาไปยังนครนั้น พวกเขาพบพวกหญิงสาวออกมาเพื่อจะตักน้ำ และได้พูดกับพวกเธอว่า “ผู้ทำนายอยู่ที่นี่หรือเปล่า”
9:12 และหญิงเหล่านั้นตอบพวกเขา และพูดว่า “ท่านอยู่ที่นี่ ดูเถิด ท่านเพิ่งขึ้นไปก่อนหน้าท่านทั้งสอง บัดนี้จงรีบเข้าเถิด เพราะว่าในวันนี้ท่านเข้ามาในนคร เพราะว่าในวันนี้พลเมืองทำการถวายสัตวบูชา ณ สถานบูชาบนที่สูง
9:13 พอท่านทั้งสองเข้าไปในนคร พวกท่านจะพบผู้ทำนายทันที ก่อนที่ท่านจะขึ้นไปรับประทานอาหาร ณ สถานบูชาบนที่สูง เพราะว่าประชากรจะไม่รับประทานจนกว่าท่านจะมาถึง เพราะว่าท่านจะอวยพรแก่เครื่องสัตวบูชา และภายหลังผู้ที่ได้รับเชิญจึงจะรับประทาน ฉะนั้นบัดนี้ พวกท่านจงขึ้นไปเถิด เพราะประมาณเวลานี้ท่านทั้งสองจะพบท่าน”
9:14 และเขาทั้งสองก็ขึ้นไปยังนครนั้น และเมื่อพวกเขาเข้าไปในนครแล้ว ดูเถิด ซามูเอลกำลังเดินมุ่งหน้ามาทางเขาทั้งสอง เพื่อจะขึ้นไปยังสถานบูชาบนที่สูงนั้น
9:15 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสในหูของซามูเอลหนึ่งวันก่อนที่ซาอูลมาถึงว่า
9:16 “พรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ เราจะส่งชายผู้หนึ่งมาหาเจ้าซึ่งมาจากแผ่นดินแห่งเบนยามิน และเจ้าจงเจิมเขาให้เป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลประชากรของเรา เพื่อเขาจะช่วยประชากรของเราให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย เพราะว่าเราได้มองดูประชากรของเราแล้ว ด้วยว่าเสียงร้องทุกข์ของเขาทั้งหลายมาถึงเรา”
9:17 และเมื่อซามูเอลเห็นซาอูลแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “ดูเถิด นี่เป็นชายคนที่เราได้พูดกับเจ้าแล้วนั้น คนนี้แหละเป็นผู้ที่จะครอบครองเหนือประชากรของเรา”
9:18 แล้วซาอูลได้เข้ามาใกล้ซามูเอลที่ประตูและกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอร้องท่าน ขอบอกข้าพเจ้าว่า บ้านของผู้ทำนายอยู่ที่ไหน”
9:19 และซามูเอลตอบซาอูล แล้วพูดว่า “ข้าพเจ้าคือผู้ทำนายนั้น จงเดินนำหน้าข้าพเจ้าขึ้นไปยังสถานบูชาบนที่สูงนั้น เพราะในวันนี้ท่านจะได้รับประทานอาหารกับข้าพเจ้า และวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจึงจะให้ท่านไป และจะบอกทุกสิ่งที่อยู่ในใจของท่านให้ท่านทราบ
9:20 และสำหรับเรื่องฝูงลาของท่านที่หายไปสามวันแล้วนั้น อย่าได้กังวลใจเรื่องมันเลย เพราะได้พบมันแล้ว และความปรารถนาทั้งสิ้นของคนอิสราเอลนั้นมุ่งหมายต่อใครเล่า ไม่ใช่ตัวท่านและวงศ์วานทั้งสิ้นแห่งบิดาของท่านดอกหรือ”
9:21 และซาอูลตอบ แล้วพูดว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่คนเบนยามินดอกหรือ ซึ่งเป็นเผ่าเล็กน้อยที่สุดในอิสราเอล และครอบครัวของข้าพเจ้าไม่ใช่ครอบครัวที่ต่ำต้อยที่สุดในเผ่าเบนยามินดอกหรือ ทำไมท่านจึงพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้เล่า”
9:22 และซามูเอลก็พาซาอูลกับคนใช้ของท่าน และนำเขาทั้งสองเข้าไปในห้องโถง และให้พวกเขานั่งในตอนต้นสำหรับผู้ที่รับเชิญ ซึ่งมีประมาณสามสิบคน
9:23 และซามูเอลพูดกับพ่อครัวว่า “จงนำส่วนที่เราได้มอบให้แก่เจ้า ซึ่งเราบอกเจ้าว่า ‘เจ้าจงเก็บไว้ต่างหาก’ นั้นมา”
9:24 และพ่อครัวจึงนำเอาเนื้อส่วนขาและส่วนที่อยู่บนนั้น มาวางไว้ต่อหน้าซาอูล และซามูเอลกล่าวว่า “ดูเถิด ส่วนที่ได้เก็บไว้นั้นได้วางอยู่ต่อหน้าท่าน จงรับประทานเถิด เพราะว่าได้เก็บไว้ให้แก่ท่านจนถึงเวลานี้ ตั้งแต่ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าได้เชิญประชากรแล้ว’” ดังนั้นซาอูลได้รับประทานกับซามูเอลในวันนั้น
9:25 และเมื่อเขาทั้งหลายลงมาจากสถานบูชาบนที่สูงเข้ามาในนคร ซามูเอลได้สนทนากับซาอูลบนดาดฟ้าบ้าน
9:26 และท่านทั้งสองตื่นตอนเช้าตรู่ และต่อมาเวลาประมาณดวงอาทิตย์ขึ้น ซามูเอลก็เรียกซาอูลให้ขึ้นไปบนดาดฟ้าบ้านว่า “จงขึ้นไปเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะส่งท่านไปตามทาง” และซาอูลก็ขึ้นไป และท่านทั้งสอง คือตัวท่านและซามูเอล ก็เดินออกไปข้างนอก
9:27 และเมื่อพวกเขากำลังลงมาที่ชานเมือง ซามูเอลได้พูดกับซาอูลว่า “จงบอกคนใช้ให้เดินล่วงหน้าพวกเราไปก่อน (และเขาก็เดินผ่านไป) แต่ท่านจงหยุดอยู่ที่นี่ก่อน เพื่อข้าพเจ้าจะได้แจ้งพระดำรัสของพระเจ้าให้ท่านทราบ”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope