กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

คนอิสราเอลยึดเมืองอัยและเผาเสีย
8:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “เจ้าอย่ากลัวและอย่าท้อใจเลย จงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้า และลุกขึ้นไปยังเมืองอัยเถิด ดูเถิด เราได้มอบกษัตริย์แห่งเมืองอัยไว้ในมือของเจ้าแล้ว พร้อมทั้งประชาชนของเขา นครของเขาและแผ่นดินของเขาด้วย
8:2 และเจ้าจงกระทำแก่เมืองอัยและกษัตริย์แห่งนครนั้น เช่นเดียวกับที่เจ้าได้กระทำแก่เมืองเยรีโคและกษัตริย์แห่งนครนั้น เพียงแต่บรรดาสัตว์และของที่ริบมาของนครนั้น เจ้าทั้งหลายจงเอาไปเป็นของยึดสำหรับพวกเจ้า เจ้าจงตั้งกองซุ่มไว้ที่ด้านหลังนคร”
8:3 ดังนั้น โยชูวาได้ลุกขึ้นพร้อมกับบรรดาทหารเพื่อไปต่อสู้กับเมืองอัย และโยชูวาได้คัดเลือกบรรดาชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญสามหมื่นคน และส่งพวกเขาไปในเวลากลางคืน
8:4 และท่านบัญชาเขาทั้งหลายว่า “ดูเถิด พวกท่านจงตั้งกองซุ่มไว้ที่นครนั้น คือด้านหลังนคร อย่าให้ห่างไกลจากนครนัก แต่ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมทุกคน
8:5 ตัวข้าพเจ้าและประชากรทั้งหมดที่อยู่กับข้าพเจ้าจะเข้าไปประชิดตัวเมือง และต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายออกมาต่อสู้กับพวกเราอย่างคราวก่อน เราทั้งหลายก็จะถอยหนีให้พ้นหน้าพวกเขา
8:6 (ด้วยว่าเขาทั้งหลายจะตามพวกเราออกมา) จนกว่าเราทั้งหลายจะได้ล่อพวกเขาให้ออกมาห่างจากตัวเมือง เพราะว่าพวกเขาจะพูดว่า ‘เขาทั้งหลายกำลังหนีจากพวกเราอย่างคราวก่อน’ ฉะนั้นเราทั้งหลายจะถอยหนีให้พ้นหน้าพวกเขา
8:7 ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นจากที่ซุ่มซ่อนและเข้ายึดนครนั้นไว้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะทรงมอบนครนั้นไว้ในมือของท่านทั้งหลาย
8:8 และต่อมาเมื่อท่านทั้งหลายเข้ายึดนครได้แล้ว พวกท่านจงจุดไฟเผานครนั้นเสีย ท่านทั้งหลายจงกระทำตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ดูเถิด ข้าพเจ้าได้บัญชาพวกท่านไว้แล้ว”
8:9 เพราะฉะนั้น โยชูวาได้ส่งเขาทั้งหลายไป และพวกเขาก็ออกไปซุ่มคอยอยู่ และรออยู่ระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย ด้านทิศตะวันตกของเมืองอัย แต่คืนวันนั้นโยชูวายังค้างอยู่ท่ามกลางประชากร
8:10 และโยชูวาตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ และตรวจประชากร และตัวท่านพร้อมกับพวกผู้อาวุโสของอิสราเอลได้ขึ้นไป นำหน้าประชากรไปยังเมืองอัย
8:11 และบรรดาประชากร คือพวกทหารที่อยู่กับท่าน ก็ขึ้นไปและเข้าประชิดมาอยู่ตรงหน้าตัวเมือง และตั้งเต็นท์อยู่ด้านทิศเหนือของเมืองอัย เนื่องจากมีหุบเขาอยู่ระหว่างเขาทั้งหลายกับเมืองอัย
8:12 และท่านจัดคนประมาณห้าพันคน และตั้งเขาทั้งหลายซุ่มคอยอยู่ระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย ด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง
8:13 และเมื่อเขาทั้งหลายได้วางกำลังพลแล้ว คือพลโยธาทั้งสิ้นที่อยู่ด้านทิศเหนือของนคร และพลซุ่มคอยของพวกเขาที่อยู่ด้านทิศตะวันตกของนคร ในคืนวันนั้นโยชูวาได้เข้าไปท่ามกลางหุบเขา
8:14 และต่อมาเมื่อกษัตริย์แห่งเมืองอัยเห็นดังนั้น ชาวเมืองก็รีบลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ และชาวเมืองได้ออกไปสู้รบกับคนอิสราเอล ในเวลาที่กำหนดไว้ตรงหน้าที่ราบ ทั้งตัวท่านและประชาชนทั้งหมดของท่าน แต่ท่านไม่ทราบว่ามีกองซุ่มคอยอยู่ต่อสู้ท่านข้างหลังนคร
8:15 และโยชูวากับคนอิสราเอลทั้งปวงจึงทำเหมือนว่าเขาทั้งหลายพ่ายแพ้ต่อหน้าพวกเขา และได้หนีตรงไปทางถิ่นทุรกันดาร
8:16 และบรรดาคนในเมืองอัยก็ถูกเรียกให้มารวมกันเพื่อไล่ตามเขาทั้งหลาย และพวกเขาไล่ตามโยชูวาไป และถูกล่อให้ออกมาห่างจากตัวเมืองนั้น
8:17 และไม่มีชายสักคนหนึ่งที่เหลืออยู่ในเมืองอัยหรือเมืองเบธเอล ที่มิได้ออกไปไล่ตามคนอิสราเอล และเขาทั้งหลายปล่อยให้นครเปิดอยู่ และไล่ตามคนอิสราเอลไป
8:18 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองอัย เพราะว่าเราจะมอบนครนั้นไว้ในมือของเจ้า” และโยชูวาก็ยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของท่านออกตรงไปยังนครนั้น
8:19 และกองซุ่มคอยอยู่ก็ลุกออกจากสถานที่ของพวกเขาอย่างรวดเร็ว และทันทีที่โยชูวายื่นมือของท่านออกพวกเขาก็วิ่งออกไป และเขาทั้งหลายได้เข้าไปในนครและยึดนครไว้ แล้วรีบจุดไฟเผานครเสีย
8:20 และเมื่อชาวเมืองอัยเหลียวหลัง เขาทั้งหลายก็ได้เห็น และดูเถิด ควันไฟที่ไหม้นครนั้นพลุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้า และพวกเขาก็หมดกำลังที่จะหลบหนีไปทางนี้หรือทางนั้น และกำลังพลที่หนีไปทางถิ่นทุรกันดารได้หันกลับมาต่อสู้กับพวกที่ไล่ตาม
8:21 และเมื่อโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลเห็นว่ากองซุ่มยึดนครได้แล้ว และควันไฟที่ไหม้นครกำลังพลุ่งขึ้น เขาทั้งหลายก็หันกลับมาและโจมตีชาวเมืองอัย
8:22 และคนเหล่านั้นก็ออกมาจากนครสู้รบกับพวกเขา ดังนั้นพวกเขาอยู่ระหว่างคนอิสราเอลทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งอยู่ข้างนี้ และอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ข้างโน้น และคนอิสราเอลก็โจมตีพวกเขาจนไม่มีเหลืออยู่หรือหนีไปได้สักคนเดียว
8:23 และเขาทั้งหลายได้จับกษัตริย์แห่งเมืองอัยทั้งเป็น และนำท่านมายังโยชูวา
8:24 และต่อมาเมื่อคนอิสราเอลไล่ฆ่าฟันชาวเมืองอัยในทุ่งหมดแล้ว ซึ่งชาวเมืองได้ไล่ตามพวกเขาไปในถิ่นทุรกันดารนั้น และเมื่อคนเหล่านั้นล้มตายทั้งหมดด้วยคมดาบ จนเขาทั้งหลายสูญสิ้นไป บรรดาคนอิสราเอลก็กลับเข้าเมืองอัย และโจมตีนครนั้นด้วยคมดาบ
8:25 และต่อมาคนที่ล้มตายทั้งหมดวันนั้นทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันคน คือชาวเมืองอัยทั้งหมด
8:26 เพราะโยชูวามิได้หดมือของท่านที่ถือหอกยื่นออกไปนั้น จนกว่าท่านได้ผลาญบรรดาชาวเมืองอัยพินาศสิ้น
8:27 คนอิสราเอลได้ริบเอาฝูงสัตว์และสิ่งของที่ยึดได้ของนครนั้นไว้เป็นของตน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับโยชูวา
8:28 และโยชูวาได้เผาเมืองอัยเสีย และกระทำนครนั้นให้เป็นกองซากปรักหักพังอยู่เป็นนิตย์ คือเป็นที่รกร้างอยู่จนถึงทุกวันนี้
8:29 และท่านแขวนกษัตริย์แห่งเมืองอัยไว้ที่ต้นไม้จนถึงเวลาเย็น และทันทีที่ดวงอาทิตย์ตกโยชูวาได้บัญชาให้เขาทั้งหลายปลดศพของท่านลงจากต้นไม้ และนำศพนั้นไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าประตูเมือง และเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซึ่งยังอยู่จนทุกวันนี้

การกล่าวทบทวนถึงพระพรและคำสาปแช่งต่าง ๆ
8:30 แล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาในภูเขาเอบาลถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
8:31 ตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาชนชาติอิสราเอล ตามที่เขียนไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัติของโมเสสว่า “แท่นบูชาทำด้วยก้อนหินหลายก้อนที่ไม่ได้ตกแต่ง ซึ่งไม่มีผู้ใดใช้เครื่องมือเหล็กสกัดเลย” และเขาทั้งหลายก็ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นบูชานั้น และถวายเครื่องสันติบูชา
8:32 และ ณ ที่นั้นท่านคัดลอกพระราชบัญญัติของโมเสสไว้บนก้อนหินต่าง ๆ ซึ่งท่านได้จารึกไว้ต่อหน้าชนชาติอิสราเอล
8:33 และคนอิสราเอลทั้งหมด ทั้งคนต่างชาติและคนที่เกิดท่ามกลางพวกเขา พร้อมทั้งพวกผู้อาวุโส เจ้าหน้าที่และผู้พิพากษา ยืนอยู่ทั้งสองข้างของหีบต่อหน้าพวกปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวี ผู้ที่หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ครึ่งหนึ่งของพวกเขายืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเกริซิม อีกครึ่งหนึ่งของพวกเขายืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเอบาล ตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้ในครั้งแรก เพื่อให้เขาทั้งหลายอวยพรประชากรอิสราเอล
8:34 และภายหลังท่านได้อ่านบรรดาถ้อยคำในพระราชบัญญัติ เป็นคำอวยพรและคำสาปแช่ง ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือแห่งพระราชบัญญัติทุกประการ
8:35 ไม่มีคำซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้สักคำเดียวที่โยชูวาไม่ได้อ่านต่อหน้าบรรดาชุมนุมชนอิสราเอล พร้อมกับบรรดาผู้หญิง เด็กเล็ก ๆ และคนต่างชาติซึ่งอยู่ท่ามกลางพวกเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope