กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

อพยพ 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

โมเสสเตือนว่าจะมีภัยพิบัติจากฝูงตั๊กแตน
10:1 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า “จงไปเฝ้าฟาโรห์ เพราะเราได้กระทำให้ใจของเขา และใจของบรรดาข้าราชการของเขาแข็งกระด้าง เพื่อเราจะได้แสดงหมายสำคัญเหล่านี้ของเราต่อหน้าเขา
10:2 และเพื่อเจ้าจะได้เล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราได้กระทำแก่คนอียิปต์ให้ลูกหลานของเจ้าฟัง รวมทั้งหมายสำคัญทั้งหลายซึ่งเราได้กระทำท่ามกลางพวกเขา เพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเยโฮวาห์”
10:3 และโมเสสกับอาโรนได้เข้าไปเฝ้าฟาโรห์ และทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรูตรัสดังนี้ว่า ‘เจ้าจะปฏิเสธไม่ยอมถ่อมตัวลงต่อหน้าเรานานสักเท่าใด จงปล่อยประชากรของเราเพื่อพวกเขาจะไปปรนนิบัติเรา
10:4 มิฉะนั้น ถ้าเจ้าปฏิเสธไม่ยอมปล่อยให้ประชากรของเราไป ดูเถิด พรุ่งนี้เราจะบันดาลให้ฝูงตั๊กแตนเข้ามาในเขตแดนของเจ้า
10:5 และฝูงตั๊กแตนนั้นจะปกคลุมพื้นแผ่นดิน จนไม่มีผู้ใดสามารถเห็นพื้นแผ่นดินได้ และสิ่งที่เหลือจากลูกเห็บทำลาย พวกมันจะกิน และต้นไม้ทุกต้นซึ่งงอกขึ้นให้พวกเจ้าในทุ่งนานั้น พวกมันจะกินหมด
10:6 และพวกมันจะเข้าไปเต็มราชวังของเจ้า เต็มบ้านเรือนของข้าราชการทั้งหลายของเจ้า และเต็มบ้านเรือนของบรรดาคนอียิปต์ทั้งหมด ซึ่งบรรพบุรุษทั้งหลายของเจ้า หรือบิดาทั้งหลายแห่งบรรพบุรุษของเจ้า ไม่เคยเห็นเช่นนี้เลย ตั้งแต่วันที่พวกเขาเกิดมาบนแผ่นดินโลกจนถึงทุกวันนี้’” และโมเสสก็หันกลับออกไปจากฟาโรห์
10:7 และบรรดาข้าราชการของฟาโรห์ทูลพระองค์ว่า “คนนี้จะเป็นบ่วงแร้วดักพวกเราไปนานสักเท่าใด ขอทรงพระกรุณาปลดปล่อยพวกผู้ชายให้พวกเขาไปปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเขาเถิด พระองค์ยังไม่ทรงทราบหรือว่าอียิปต์ถูกทำลายแล้ว”

ฟาโรห์ยอมให้ไปเฉพาะพวกผู้ชายเท่านั้น
10:8 และโมเสสกับอาโรนถูกนำตัวมาเข้าเฝ้าฟาโรห์อีก และพระองค์ได้ตรัสแก่ท่านทั้งสองว่า “จงไปปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย แต่คนที่จะไปนั้นมีใครบ้าง”
10:9 และโมเสสทูลว่า “ข้าพระองค์ทั้งหลายจะไปพร้อมกับคนหนุ่มและคนแก่ พร้อมกับบุตรชายและบุตรสาว และพร้อมกับฝูงแพะแกะ และฝูงวัวของพวกข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายต้องถือเทศกาลเลี้ยงถวายแด่พระเยโฮวาห์”
10:10 และพระองค์ตรัสกับท่านทั้งสองว่า “ให้พระเยโฮวาห์สถิตอยู่กับพวกเจ้าเถิด ที่เราจะยอมให้พวกเจ้าไปพร้อมกับเด็กเล็ก ๆ ของพวกเจ้า จงระวังตัวให้ดี เพราะเหตุการณ์เลวร้ายกำลังอยู่ต่อหน้าพวกเจ้าแล้ว
10:11 ไม่อนุญาต บัดนี้จงพาเฉพาะพวกผู้ชายไปและปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ เพราะนั่นเป็นสิ่งที่พวกเจ้าปรารถนา” และท่านทั้งสองก็ถูกขับไล่ออกไปเสียจากพระพักตร์ของฟาโรห์

ภัยพิบัติจากฝูงตั๊กแตน
10:12 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสว่า “จงเหยียดมือของเจ้าออกเหนือแผ่นดินแห่งอียิปต์เพื่อฝูงตั๊กแตน เพื่อให้พวกมันมาเหนือแผ่นดินแห่งอียิปต์ และกินพืชผักทุกอย่างของแผ่นดิน คือทุกอย่างซึ่งเหลือจากลูกเห็บทำลาย”
10:13 และโมเสสได้เหยียดไม้เท้าของตนออกเหนือแผ่นดินแห่งอียิปต์ และพระเยโฮวาห์ได้ทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดมาเหนือแผ่นดินตลอดกลางวันและกลางคืนนั้น ครั้นเวลารุ่งเช้า ลมตะวันออกก็พัดหอบฝูงตั๊กแตนมา
10:14 และฝูงตั๊กแตนลงไปทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์ และจับอยู่ทั่วเขตแดนแห่งอียิปต์ทั้งหมด พวกมันรุนแรงมาก แต่ก่อนไม่เคยมีตั๊กแตนอย่างนี้เลย และต่อไปข้างหน้าจะหามีอย่างนั้นอีกไม่
10:15 เพราะพวกมันปกคลุมพื้นดินทั้งหมดจนแผ่นดินนั้นมืดไป และพวกมันกินพืชผักทุกอย่างในแผ่นดิน และผลไม้ทุกอย่างซึ่งเหลือจากลูกเห็บทำลาย และไม่มีพืชใบเขียวเหลือเลย ไม่ว่าต้นไม้หรือพืชผักในทุ่งนา ทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์
10:16 แล้วฟาโรห์จึงรีบให้คนไปเรียกโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้า และพระองค์ตรัสว่า “เราได้ทำบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย และต่อเจ้าทั้งสอง
10:17 เหตุฉะนั้น บัดนี้ขอเจ้ายกโทษบาปของเราครั้งนี้สักครั้งเถิด และทูลวิงวอนขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงโปรดให้ความตายครั้งนี้พ้นไปจากเรา”
10:18 และท่านก็ไปจากฟาโรห์ และทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์
10:19 และพระเยโฮวาห์ได้ทรงบันดาลให้ลมอันแรงกล้าพัดกลับมาจากทิศตะวันตก ซึ่งหอบฝูงตั๊กแตนไป และให้พวกมันตกในทะเลแดง จนไม่มีตั๊กแตนเหลือเลยสักตัวเดียวตลอดเขตแดนแห่งอียิปต์
10:20 แต่พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างเพื่อพระองค์จะไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไป

ภัยพิบัติจากความมืดมิด
10:21 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเหยียดมือของเจ้าขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ เพื่อจะให้มีความมืดมิดทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ เป็นความมืดมิดซึ่งรู้สึกได้”
10:22 และโมเสสได้เหยียดมือของตนขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ และได้เกิดความมืดทึบทั่วไปในแผ่นดินแห่งอียิปต์เป็นเวลาสามวัน
10:23 พวกเขามองกันไม่เห็น ทั้งไม่มีผู้ใดลุกไปจากที่ของเขาสามวัน แต่บรรดาชนชาติอิสราเอลนั้นมีแสงสว่างอยู่ในที่อาศัยของพวกเขา
10:24 และฟาโรห์ได้ให้คนไปเรียกโมเสสเข้าเฝ้า และตรัสว่า “พวกเจ้าจงไปปรนนิบัติพระเยโฮวาห์เถิด เพียงแต่ให้ฝูงแกะและฝูงวัวของเจ้าทั้งหลายอยู่ ให้เด็กเล็ก ๆ ของพวกเจ้าไปกับพวกเจ้าได้ด้วย”
10:25 และโมเสสได้ทูลว่า “พระองค์ต้องให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีเครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาไปด้วย เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้ถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
10:26 ข้าพระองค์ทั้งหลายจะต้องนำฝูงสัตว์ของพวกข้าพระองค์ไปด้วย จะขาดไม่ได้สักกีบเดียว เพราะว่าพวกข้าพระองค์จะต้องเอาสัตว์จากฝูงเหล่านั้นไปปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย และพวกข้าพระองค์ยังไม่ทราบว่าจะต้องการสัตว์ตัวใดปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ จนกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะถึงที่นั่น”
10:27 แต่พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้าง และพระองค์ก็ไม่ยอมปล่อยพวกเขาไป

โอกาสสุดท้ายของฟาโรห์ผ่านพ้นไปแล้ว
10:28 และฟาโรห์ตรัสแก่ท่านว่า “จงไปให้พ้นจากเรา จงเอาใจใส่ตัวของเจ้าให้ดีเถอะ อย่ามาเห็นหน้าเราอีกเลย เพราะถ้าเจ้าเห็นหน้าเราวันใด เจ้าจะต้องตายวันนั้น”
10:29 และโมเสสได้ทูลว่า “พระองค์ตรัสถูกแล้ว ข้าพระองค์จะไม่มาเห็นพระพักตร์ของพระองค์อีกเลย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope