กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบบ่นว่าพระเจ้าทรงเมินเฉยต่อความชั่วร้าย
24:1 “เมื่อเห็นว่าวาระต่าง ๆ ไม่ถูกปิดบังไว้จากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ทำไมคนเหล่านั้นที่รู้จักพระองค์ถึงไม่เห็นวันเวลาของพระองค์
24:2 บางคนย้ายหลักเขตต่าง ๆ พวกเขายึดฝูงแพะแกะไปด้วยความรุนแรง และรับประทานพวกมันเสีย
24:3 เขาทั้งหลายไล่ต้อนลาของลูกกำพร้าพ่อไป พวกเขาเอาวัวตัวผู้ของหญิงม่ายไปเป็นประกัน
24:4 เขาทั้งหลายผลักคนขัดสนออกนอกหนทาง คนยากจนแห่งแผ่นดินโลกก็ซ่อนตัวด้วยกันหมด
24:5 ดูเถิด เหมือนอย่างบรรดาลาป่าในถิ่นทุรกันดาร คนยากจนนั้นออกไปทำงานของตนอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อหาเหยื่อ ถิ่นทุรกันดารมีอาหารสำหรับพวกเขาและบุตรทั้งหลายของพวกเขา
24:6 เขาทั้งหลายทุกคนเก็บข้าวคั่วในทุ่งนา และพวกเขาเก็บเกี่ยวผลองุ่นของคนชั่ว
24:7 เขาทั้งหลายทำให้คนที่เปลือยกายนอนพักโดยไม่มีเสื้อผ้า จนพวกเขาไม่มีเครื่องปกปิดกายในความหนาว
24:8 เขาทั้งหลายเปียกปอนด้วยฝนตกปรอย ๆ แห่งภูเขา และเกาะหินอยู่เพราะขาดที่กำบัง
24:9 เขาทั้งหลายฉวยเด็กกำพร้าพ่อไปจากอก และเอาของประกันของคนยากจนไปเสีย
24:10 เขาทั้งหลายทำให้เขาเดินเปลือยกายไปโดยไม่มีเสื้อผ้า และพวกเขาก็เอาฟ่อนข้าวไปจากคนที่หิว
24:11 ซึ่งทำน้ำมันอยู่ภายในกำแพงของพวกเขา และย่ำบ่อย่ำองุ่นของพวกเขา และทนความกระหาย
24:12 คนทั้งหลายคร่ำครวญออกมาจากนคร และจิตใจของคนบาดเจ็บก็ร้องขอ แต่พระเจ้ามิได้สนพระทัยในความโง่เขลาของพวกเขา
24:13 เขาทั้งหลายอยู่ในพวกที่กบฏต่อความสว่าง พวกเขาไม่รู้จักบรรดาหนทางของความสว่างนั้น ทั้งไม่ได้อาศัยอยู่ในวิถีเหล่านั้นแห่งความสว่างนั้น
24:14 ฆาตกรที่ลุกขึ้นมาแต่เช้าตรู่ฆ่าคนยากจนและคนขัดสน และในเวลากลางคืนเป็นเหมือนอย่างขโมย
24:15 นัยน์ตาของคนเล่นชู้คอยเวลาพลบค่ำด้วย กล่าวว่า ‘ไม่มีตาใดจะเห็นข้า’ และอำพรางหน้าของตน
24:16 ในยามมืดเขาทั้งหลายขุดเข้าไปในบ้านเรือนต่าง ๆ ซึ่งพวกเขาได้หมายไว้สำหรับตนเองในเวลากลางวัน เขาทั้งหลายไม่รู้จักความสว่าง
24:17 เพราะเวลาเช้าสำหรับพวกเขาก็เหมือนอย่างเงาแห่งความตาย ถ้าใครรู้จักพวกเขา พวกเขาก็อยู่ในความสยดสยองของเงาแห่งความตาย
24:18 เขารวดเร็วเหมือนอย่างน้ำมากหลาย ส่วนแบ่งของพวกเขาถูกสาปแช่งในแผ่นดินโลก เขาไม่เห็นทางไปสู่สวนองุ่นทั้งหลาย
24:19 ความแห้งแล้งและความร้อนผลาญน้ำหิมะ แดนคนตายก็ผลาญคนเหล่านั้นที่ได้ทำบาปเช่นกัน
24:20 ครรภ์จะลืมเขา ตัวหนอนจะกินเขาอย่างเอร็ดอร่อย เขาจะไม่ถูกจดจำอีกต่อไปเลย และความชั่วจะถูกหักลงเหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่ง
24:21 เขาปฏิบัติหยาบช้าต่อหญิงหมันที่ไม่มีลูก และไม่ทำดีอะไรต่อหญิงม่าย
24:22 เขาชนะคนที่มีกำลังด้วยอำนาจของตนด้วย เขาลุกขึ้น และไม่มีใครมั่นใจเรื่องชีวิต
24:23 ถึงแม้ว่าได้ประทานให้เขาอยู่อย่างปลอดภัย ซึ่งเขาก็พึ่งอยู่ แต่พระเนตรของพระองค์ก็อยู่บนทางทั้งหลายของพวกเขา
24:24 เขาทั้งหลายถูกยกย่องขึ้นครู่หนึ่งแต่ก็ต้องสิ้นไปและถูกนำลงมา พวกเขาถูกเอาออกไปจากทางเหมือนอย่างคนอื่น ๆ ทั้งสิ้นและถูกตัดออกเหมือนอย่างยอดรวงข้าว
24:25 และบัดนี้ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น ใครจะทำให้ข้าเป็นคนพูดมุสา และทำให้สิ่งที่ข้ากล่าวนั้นไร้สาระ”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope