กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 28

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

สติปัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้า
28:1 “แน่นอน มีเหมืองสำหรับแร่เงิน และมีสถานที่สำหรับทองคำที่พวกเขาถลุง
28:2 เหล็กถูกนำออกมาจากพื้นดิน และทองเหลืองถูกถลุงจากแร่ดิบ
28:3 เขากำจัดความมืด และค้นหาอย่างสมบูรณ์แบบ บรรดาก้อนหินแห่งความมืดและเงาแห่งความตาย
28:4 น้ำท่วมขึ้นมาจากคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น คือน้ำเหล่านั้นที่เท้าของคนสัญจรไปมาลืมเสียแล้ว พวกมันถูกทำให้แห้งไป พวกมันไปเสียจากคนทั้งหลาย
28:5 สำหรับแผ่นดินโลกนั้น อาหารออกมาจากมัน แต่ภายใต้แผ่นดินโลกนั้นก็ลุกไหม้ราวกับว่ามันเป็นไฟ
28:6 บรรดาก้อนหินของที่นั่นเป็นที่อยู่ของพลอยไพฑูรย์ และมันมีผงของทองคำ
28:7 มีหนทางซึ่งนกไม่รู้ และซึ่งตานกแร้งไม่เคยเห็น
28:8 บรรดาลูกสิงโตไม่เคยเหยียบที่นั่น ทั้งสิงโตดุร้ายไม่ผ่านมาที่นั่น
28:9 เขายื่นมือของตนบนศิลา เขาพลิกภูเขาทั้งหลายลงตรงราก
28:10 เขาขุดบรรดาแม่น้ำจากท่ามกลางโขดหินต่าง ๆ และตาของเขาเห็นของประเสริฐทุกอย่าง
28:11 เขากันบรรดาตาน้ำไว้ เพื่อไม่ให้ไหลล้น และสิ่งที่ปิดบังไว้ เขาก็นำมาให้แจ้ง
28:12 แต่จะพบพระปัญญาที่ไหน และสถานที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหน
28:13 มนุษย์ไม่รู้จักค่าของพระปัญญา ทั้งไม่ได้พบพระปัญญาในแผ่นดินของคนเป็น
28:14 บาดาลพูดว่า ‘มันไม่อยู่ในข้า’ และทะเลกล่าวว่า ‘มันไม่อยู่กับข้า’
28:15 จะเอาทองคำซื้อพระปัญญาก็ไม่ได้ ทั้งจะชั่งเงินให้ตามราคาของมันก็ไม่ได้
28:16 จะตีราคาของมันเป็นทองคำโอฟีร์ก็ไม่ได้ พร้อมกับพลอยสีน้ำข้าวประเสริฐหรือพลอยไพฑูรย์ก็ไม่ได้
28:17 จะเทียบพระปัญญาเท่ากับทองคำและแก้วผลึกก็ไม่ได้ และจะแลกมันกับเครื่องทองคำเนื้อดีก็ไม่ได้
28:18 อย่าเอ่ยถึงหินปะการังหรือไข่มุกเลย เพราะค่าของพระปัญญาสูงกว่าทับทิม
28:19 บุษราคัมแห่งเอธิโอเปียจะเปรียบกับพระปัญญาไม่ได้ ทั้งจะตีราคาของมันเป็นทองคำบริสุทธิ์ก็ไม่ได้
28:20 แล้วพระปัญญามาจากไหนเล่า และสถานที่ของความเข้าใจอยู่ที่ไหน
28:21 โดยเห็นว่าพระปัญญาเป็นสิ่งที่ถูกซ่อนไว้จากตาของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวง และถูกปิดบังไว้จากบรรดานกในอากาศ
28:22 แดนพินาศและความตายกล่าวว่า ‘พวกเราได้ยินเสียงลือเรื่องพระปัญญากับหูของพวกเรา’
28:23 พระเจ้าทรงเข้าใจทางไปหาพระปัญญานั้น และพระองค์ทรงทราบที่อยู่ของพระปัญญานั้น
28:24 เพราะพระองค์ทอดพระเนตรไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก และทรงเห็นใต้ฟ้าสวรรค์ทั้งสิ้น
28:25 เพื่อทรงกำหนดน้ำหนักให้แก่ลม และพระองค์ทรงชั่งน้ำหนักของน้ำทั้งหลายด้วยเครื่องตวง
28:26 เมื่อพระองค์ทรงตั้งกฤษฎีกาให้ฝน และสร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าผ่า
28:27 แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระปัญญาและทรงประกาศเรื่องพระปัญญานั้น พระองค์ทรงเตรียมมันไว้ ใช่แล้ว และได้ทรงค้นหาพระปัญญา
28:28 และพระองค์ได้ตรัสแก่มนุษย์ว่า ‘ดูเถิด ความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นแหละคือพระปัญญา และที่จะหันจากความชั่วร้าย คือความเข้าใจ’”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope