กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 38

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

พระเจ้าทรงตอบโยบ
38:1 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุนและตรัสว่า
38:2 “นี่เป็นผู้ใดหนอที่ทำให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยบรรดาถ้อยคำอันปราศจากความรู้
38:3 บัดนี้ จงคาดเอวของเจ้าไว้อย่างกับลูกผู้ชายเถิด เพราะเราจะถามเจ้า และเจ้าจงตอบเรา
38:4 เจ้าอยู่ที่ไหนเมื่อเราวางรากฐานทั้งหลายของแผ่นดินโลก จงบอกมาถ้าเจ้ามีความเข้าใจ
38:5 ผู้ใดได้กำหนดขนาดให้แผ่นดินโลก ถ้าเจ้าทราบ หรือผู้ใดได้ขึงเชือกวัดบนแผ่นดินโลกนั้น
38:6 รากฐานทั้งหลายของแผ่นดินโลกจมไปอยู่บนอะไร หรือผู้ใดได้วางศิลามุมเอกของมัน
38:7 เมื่อบรรดาดาวรุ่งร้องเพลงสรรเสริญพร้อมกัน และบุตรชายทั้งปวงของพระเจ้าโห่ร้องด้วยความชื่นบาน
38:8 หรือผู้ใดเอาประตูปิดทะเลไว้ เมื่อมันระเบิดออกมา ราวกับว่าทะเลนั้นได้ออกมาจากครรภ์
38:9 เมื่อเราสร้างเมฆให้เป็นเสื้อของมัน และความมืดทึบเป็นผ้าอ้อมสำหรับมัน
38:10 และกำหนดเขตให้มัน และวางดาลและประตูไว้
38:11 และกล่าวว่า ‘เจ้าจงมาได้ถึงตรงนี้แหละ แต่ไม่ไกลกว่านี้แล้ว และคลื่นคะนองของเจ้าจะถูกหยุดอยู่ตรงนี้’
38:12 เจ้าได้บังคับบัญชาอรุณตั้งแต่เจ้าเกิดมา และเป็นเหตุให้อรุโณทัยรู้จักสถานที่ของมันหรือ
38:13 เพื่อมันจะจับสุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้ เพื่อคนชั่วจะถูกสลัดออกไปเสียจากมัน
38:14 แผ่นดินโลกก็เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนียวที่ถูกตราประทับ และพวกมันก็เด่นออกมาเหมือนเสื้อผ้า
38:15 และแสงสว่างของพวกคนชั่วก็ถูกยึดไว้เสีย และแขนที่เงื้อขึ้นจะถูกหักเสีย
38:16 เจ้าเข้าไปในตาน้ำทั้งหลายแห่งทะเลแล้วหรือ หรือเจ้าเดินเข้าไปค้นหาความลึกแล้วหรือ
38:17 บรรดาประตูแห่งความตายถูกเปิดอ้าแก่เจ้าแล้วหรือ หรือเจ้าได้เห็นบรรดาประตูของเงาแห่งความตายแล้วหรือ
38:18 เจ้าหยั่งรู้ความกว้างใหญ่ของแผ่นดินโลกแล้วหรือ จงบอกมาถ้าเจ้ารู้ทั้งหมดนี้
38:19 ทางที่จะนำไปสู่ที่อยู่อาศัยของความสว่างอยู่ที่ไหน และสำหรับความมืด สถานที่ของมันอยู่ที่ไหน
38:20 เพื่อเจ้าจะได้พามันไปยังเส้นขอบเขตของมัน และเพื่อเจ้าจะได้ทราบหนทางทั้งหลายที่ไปยังบ้านของมัน
38:21 เจ้าทราบสิ่งนี้เพราะเจ้าเกิดมาในตอนนั้นหรือ หรือเพราะจำนวนวันเวลาของเจ้านั้นมากเหลือหลาย
38:22 เจ้าเข้าไปในคลังแห่งหิมะแล้วหรือ หรือเจ้าเห็นคลังแห่งลูกเห็บแล้วหรือ
38:23 ซึ่งเราสงวนไว้เพื่อเวลาแห่งความยากลำบาก เพื่อวันแห่งศึกและสงคราม
38:24 ความสว่างถูกแจกจ่ายออกไปโดยทางไหน ซึ่งกระจายลมตะวันออกไปบนแผ่นดินโลก
38:25 ผู้ใดได้แบ่งทางน้ำสำหรับการไหลล้นของน้ำทั้งหลาย หรือทำทางหนึ่งสำหรับฟ้าแลบแห่งฟ้าร้อง
38:26 เพื่อทำให้ฝนตกลงมาบนแผ่นดินที่ไม่มีคนอยู่ บนถิ่นทุรกันดารซึ่งไม่มีมนุษย์อยู่ที่นั่นเลย
38:27 เพื่อให้พื้นดินที่รกร้างและว่างเปล่าได้อิ่มเอม และกระทำให้หน่อของต้นอ่อนงอกขึ้น
38:28 ฝนมีพ่อหรือ หรือผู้ใดได้ให้กำเนิดหยาดน้ำค้าง
38:29 น้ำแข็งออกมาจากครรภ์ของผู้ใด และน้ำค้างแข็งขาวแห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ใดได้ให้กำเนิดมัน
38:30 น้ำทั้งหลายถูกซ่อนไว้ดุจหินก้อนหนึ่ง และผิวของมหาสมุทรก็แข็งตัว
38:31 เจ้ามัดหมู่ดาวลูกไก่ให้เป็นกลุ่มได้หรือ หรือแก้เครื่องผูกมัดหมู่ดาวไถได้หรือ
38:32 เจ้านำดาวนักษัตรออกมาตามฤดูของมันได้หรือ หรือเจ้านำทางของหมู่ดาวจระเข้และลูก ๆ ของมันได้ไหม
38:33 เจ้าทราบกฎทั้งหลายของฟ้าสวรรค์หรือ เจ้าตั้งอำนาจครอบครองแห่งฟ้าสวรรค์ในแผ่นดินโลกได้หรือ
38:34 เจ้าตะเบ็งเสียงไปถึงบรรดาเมฆได้ไหมล่ะ เพื่อน้ำมากมายจะลงมาคลุมเจ้า
38:35 เจ้าส่งบรรดาฟ้าแลบออกไปเพื่อให้มันไปและพูดกับเจ้าว่า พวกเราอยู่ที่นี่’ ได้ไหม
38:36 ผู้ใดได้ให้สติปัญญาในส่วนภายใน หรือผู้ใดได้ให้ความเข้าใจแก่จิตใจ
38:37 ผู้ใดสามารถนับบรรดาเมฆด้วยสติปัญญาได้ หรือผู้ใดสามารถยับยั้งบรรดาถุงน้ำของท้องฟ้าได้
38:38 เมื่อผงคลีเริ่มเข้าสู่สภาพแข็งตัว และเมื่อบรรดาก้อนดินเกาะกันแน่น
38:39 เจ้าจะล่าเหยื่อสำหรับสิงโตได้หรือ หรือให้สิงโตหนุ่มกินจนอิ่มได้ไหมล่ะ
38:40 เมื่อพวกมันหมอบอยู่ในถ้ำของพวกมัน และอาศัยอยู่ในที่กำบังเพื่อซุ่มคอยอยู่
38:41 ผู้ใดจัดหาอาหารสำหรับนกกา เมื่อลูกของมันร้องต่อพระเจ้า พวกมันระเหระหนไปเพราะขาดอาหาร”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope