กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 36

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

พระเจ้าทรงชอบธรรม
36:1 เอลีฮูพูดต่อไปด้วยและกล่าวว่า
36:2 “ขอทนอยู่กับข้าสักหน่อย และข้าจะสำแดงแก่ท่านว่า ข้ายังต้องพูดแทนพระเจ้าต่อ
36:3 ข้าจะไปเอาความรู้ของข้ามาจากแดนไกล และจะถวายความชอบธรรมแก่ผู้ทรงสร้างของข้า
36:4 เพราะที่จริงบรรดาถ้อยคำของข้าจะไม่ได้เป็นคำเท็จ ผู้ที่สมบูรณ์แบบในความรู้ทรงสถิตอยู่กับท่าน
36:5 ดูเถิด พระเจ้าทรงอานุภาพ และไม่ได้ทรงเหยียดหยามผู้ใดเลย พระองค์ทรงอานุภาพในพระกำลังและสติปัญญา
36:6 พระองค์ไม่ได้สงวนชีวิตของคนชั่วไว้ แต่ประทานความยุติธรรมแก่คนยากจน
36:7 พระองค์ไม่ได้ทรงหันพระเนตรของพระองค์เสียจากคนชอบธรรม แต่คนชอบธรรมเหล่านั้นนั่งบนบัลลังก์พร้อมกับเหล่ากษัตริย์ ใช่แล้ว พระองค์ทรงสถาปนาพวกเขาไว้เป็นนิตย์ และพวกเขาถูกยกชูขึ้น
36:8 และถ้าพวกเขาถูกจำจองด้วยพันธนาการ และติดอยู่ในบ่วงแห่งความทุกข์ใจ
36:9 แล้วพระองค์ก็ทรงสำแดงการงานของเขาทั้งหลายแก่พวกเขา และบรรดาการละเมิดของพวกเขาที่พวกเขาได้กระทำจนเกินเลย
36:10 พระองค์ทรงเบิกหูของพวกเขาให้ฟังคำเตือนสอนด้วย และทรงบัญชาให้พวกเขากลับมาจากความชั่วช้า
36:11 ถ้าเขาทั้งหลายเชื่อฟังและปรนนิบัติพระองค์ พวกเขาก็จะใช้วันเวลาของพวกเขาในความเจริญรุ่งเรือง และใช้ปีทั้งหลายของพวกเขาในความเพลิดเพลิน
36:12 แต่ถ้าเขาทั้งหลายไม่เชื่อฟัง พวกเขาก็จะพินาศด้วยดาบ และพวกเขาก็จะตายโดยปราศจากความรู้
36:13 แต่บรรดาคนหน้าซื่อใจคดก็สะสมพระพิโรธ พวกเขาไม่ร้องออกเมื่อพระองค์ทรงมัดพวกเขาไว้
36:14 เขาทั้งหลายตายเมื่อยังหนุ่มสาวอยู่ และชีวิตของพวกเขาอยู่ท่ามกลางผู้เป็นมลทิน
36:15 พระองค์ทรงช่วยคนยากจนให้พ้นในการทำให้ทุกข์ใจของพระองค์ และทรงเบิกหูของพวกเขาในการกดขี่
36:16 เช่นกัน พระองค์ก็คงจะถอนท่านให้ออกมาจากที่คับแคบมายังสถานที่ที่กว้างขวางไปแล้ว ซึ่งเป็นที่ ๆ ไม่มีความคับแคบ และสิ่งซึ่งควรถูกวางบนโต๊ะของท่านก็จะเต็มไปด้วยความอ้วนพี
36:17 แต่ท่านได้ทำให้การพิพากษาของคนชั่วสำเร็จ การพิพากษาและความเที่ยงธรรมจับท่านไว้
36:18 เพราะเหตุว่ามีพระพิโรธ จงระวังเถิด เกรงว่าพระองค์จะเอาท่านไปเสียด้วยการลงโทษของพระองค์ แล้วค่าไถ่อันยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถช่วยท่านให้พ้นได้
36:19 พระองค์จะสนพระทัยในทรัพย์สมบัติของท่านหรือ เปล่าเลย ไม่ใช่ทองคำ หรือเรี่ยวแรงทั้งสิ้น
36:20 อย่าอาลัยถึงกลางคืน เมื่อประชาชนถูกตัดขาดเสียในสถานที่ของพวกเขา
36:21 จงระวังให้ดี อย่าเห็นแก่ความชั่วช้า เพราะว่าท่านได้เลือกสิ่งนี้มากกว่าเลือกความทุกข์ใจ
36:22 ดูเถิด พระเจ้าทรงยกชูด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ ผู้ใดสอนเหมือนอย่างพระองค์เล่า
36:23 ผู้ใดได้บงการมรรคาของพระองค์ หรือผู้ใดสามารถพูดได้ว่า ‘พระองค์ทรงกระทำความชั่วช้าแล้ว’
36:24 จงจำไว้ว่าท่านจงยกย่องพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งมนุษย์ทั้งปวงเห็น
36:25 ทุกคนสามารถเห็นพระราชกิจนั้นได้ มนุษย์สามารถเห็นพระราชกิจนั้นได้แต่ไกล
36:26 ดูเถิด พระเจ้านั้นใหญ่ยิ่ง และพวกเราไม่รู้จักพระองค์ ทั้งจำนวนปีของพระองค์ก็เป็นสิ่งที่ค้นหากันไม่ได้
36:27 เพราะพระองค์ทรงทำน้ำให้เป็นหยดเล็ก ๆ น้ำเหล่านั้นเทฝนลงมาตามจำนวนไอน้ำของมัน
36:28 ซึ่งเมฆทั้งหลายหยดลงมา และกลั่นลงบนมนุษย์อย่างบริบูรณ์
36:29 เช่นกัน ผู้ใดสามารถเข้าใจการแผ่กระจายของเมฆทั้งหลาย หรือเสียงดังแห่งพลับพลาของพระองค์หรือ
36:30 ดูเถิด พระองค์ทรงกระจายแสงสว่างของพระองค์บนมัน และทรงคลุมก้นของทะเลไว้
36:31 เพราะพระองค์ทรงพิพากษาประชาชนด้วยสิ่งเหล่านั้น พระองค์ประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์
36:32 พระองค์ทรงคลุมแสงสว่างด้วยบรรดาเมฆ และทรงบัญชามันไม่ให้ส่องแสงโดยเมฆที่มาอยู่ระหว่างกลางนั้น
36:33 เสียงครืน ๆ ของมันแสดงให้เห็นเกี่ยวกับมัน และฝูงสัตว์ก็แสดงให้เห็นเกี่ยวกับฝนซึ่งจะมาถึงด้วย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope