กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เอลีฮูมากล่าวฝ่ายพระเจ้า
32:1 ดังนั้น บุรุษทั้งสามคนนี้ก็หยุดตอบโยบ เพราะท่านชอบธรรมในสายตาของตนเอง
32:2 แล้วความโกรธของเอลีฮู บุตรชายของบาราเคล คนบุชี จากครอบครัวของราม ก็พลุ่งขึ้น ความโกรธของเขาพลุ่งขึ้นใส่โยบ เพราะท่านอ้างว่าตัวชอบธรรมแทนที่จะอ้างว่าพระเจ้าทรงชอบธรรม
32:3 ความโกรธของเขาพลุ่งขึ้นใส่สหายสามคนของโยบด้วย เพราะเขาทั้งหลายหาคำตอบไม่พบ และยังประณามโยบ
32:4 บัดนี้ เอลีฮูได้คอยจนกระทั่งโยบพูดจบ เพราะพวกเขามีอายุมากกว่าตน
32:5 เมื่อเอลีฮูเห็นว่าไม่มีคำตอบในปากของบุรุษทั้งสามคนนี้แล้ว ความโกรธของเขาก็พลุ่งขึ้น
32:6 และเอลีฮู บุตรชายของบาราเคล คนบุชี ตอบและพูดว่า “ข้ายังเยาว์วัย และท่านทั้งหลายสูงอายุมากแล้ว เพราะฉะนั้นข้าจึงเกรงกลัวและไม่ได้สำแดงความคิดเห็นของข้าแก่พวกท่าน
32:7 ข้าได้พูดว่า ‘วันทั้งหลายควรจะพูด และปีมากมายควรจะสอนสติปัญญา’
32:8 แต่มีจิตวิญญาณอยู่ในมนุษย์ และการดลใจจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ความเข้าใจแก่เขาทั้งหลาย
32:9 บรรดาผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่คนมีปัญญาเสมอไป และคนสูงอายุก็ไม่เข้าใจความยุติธรรม
32:10 เพราะฉะนั้น ข้าจึงได้พูดว่า ‘ขอตั้งใจฟังข้า ข้าจะสำแดงความคิดเห็นของข้าด้วย’
32:11 ดูเถิด ข้าได้คอยฟังบรรดาถ้อยคำของท่านทั้งหลาย ข้าได้เงี่ยหูฟังเหตุผลทั้งหลายของพวกท่านขณะที่ท่านทั้งหลายค้นหาว่าจะพูดอะไรดี
32:12 ใช่แล้ว ข้าได้สนใจฟังท่านทั้งหลาย และดูเถิด ไม่มีผู้ใดในพวกท่านที่โน้มน้าวโยบ หรือที่ตอบบรรดาถ้อยคำของเขาได้
32:13 เกรงว่าท่านทั้งหลายจะพูดว่า ‘พวกเราได้พบพระปัญญาแล้ว พระเจ้าทรงผลักเขาลงแล้ว มิใช่มนุษย์’
32:14 บัดนี้ เขามิได้เล็งถ้อยคำทั้งหลายของเขาใส่ข้า ทั้งข้าจะไม่ตอบเขาด้วยบรรดาถ้อยคำของพวกท่าน”
32:15 เขาทั้งหลายก็ตกตะลึง พวกเขาไม่ตอบอีก เขาทั้งหลายไม่ได้พูดอีกเลย
32:16 “เมื่อข้าได้รอคอยแล้ว” (เพราะเขาทั้งหลายไม่พูด แต่ยืนนิ่งอยู่ และไม่ตอบอีก)
32:17 “ข้าได้กล่าวว่า ‘ข้าจะให้คำตอบส่วนของข้าด้วย ข้าจะสำแดงความคิดเห็นของข้าเช่นกัน
32:18 เพราะข้าเต็มไปด้วยถ้อยคำทั้งหลาย จิตใจภายในข้าบังคับข้าอยู่’
32:19 ดูเถิด ท้องของข้าเหมือนอย่างเหล้าองุ่นซึ่งไม่มีที่ระบายออก มันพร้อมที่จะระเบิดเหมือนอย่างถุงหนังใหม่
32:20 ข้าจะพูดเพื่อข้าจะได้ความบรรเทา ข้าจะเปิดริมฝีปากของข้าและตอบ
32:21 ข้าขอร้องท่านทั้งหลาย ขออย่าให้ข้าแสดงความลำเอียงต่อบุคคลใด ๆ ทั้งอย่าให้ข้าให้คำประจบสอพลอแก่ผู้ใด
32:22 เพราะข้าไม่ทราบวิธีประจบสอพลอ ถ้าทำอย่างนั้น ผู้ทรงสร้างข้าจะกำจัดข้าเสียในไม่ช้า”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope