กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

พันธสัญญาต่ออับราม
12:1 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่อับรามแล้วว่า “เจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้า และจากญาติพี่น้องของเจ้า และจากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังแผ่นดินที่เราจะชี้ให้เจ้าเห็น
12:2 และเราจะทำให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่ง และเราจะอวยพรเจ้า ทั้งทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต และเจ้าจะเป็นแหล่งพระพร
12:3 และเราจะอวยพรเขาทั้งหลายที่อวยพรเจ้า และสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้า และบรรดาครอบครัวแห่งแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรในเจ้า”

อับรามในดินแดนปาเลสไตน์
12:4 ดังนั้น อับรามจึงออกไปตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ท่านและโลทก็ไปกับท่าน และอับรามมีอายุได้เจ็ดสิบห้าปีขณะเมื่อท่านออกจากเมืองฮาราน
12:5 และอับรามพาซารายภรรยาของท่าน และโลทบุตรชายของน้องชายท่าน และบรรดาทรัพย์สิ่งของของพวกเขาที่พวกเขาได้สะสมไว้ และผู้คนทั้งหลายที่พวกเขาได้ไว้ที่เมืองฮาราน และพวกเขาออกไปเพื่อเข้าไปยังแผ่นดินแห่งคานาอัน และพวกเขาไปถึงแผ่นดินแห่งคานาอัน
12:6 และอับรามเดินผ่านแผ่นดินนั้นจนถึงสถานที่เมืองเชเคม คือถึงที่ราบโมเรห์ และคราวนั้นชาวคานาอันยังอยู่ในแผ่นดินนั้น
12:7 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสว่า “เราจะให้แผ่นดินนี้แก่เชื้อสายของเจ้า” และอับรามได้สร้างแท่นบูชาที่นั่นถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงปรากฏแก่ท่าน
12:8 และท่านย้ายไปจากที่นั่นมาถึงภูเขาลูกหนึ่งทางทิศตะวันออกของเมืองเบธเอล และตั้งเต็นท์ของท่าน โดยเมืองเบธเอลอยู่ทางทิศตะวันตกและเมืองอัยอยู่ทางทิศตะวันออก และ ณ ที่นั่นท่านสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ และร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์
12:9 และอับรามก็ยังคงเดินทางเรื่อยไป ไปทางทิศใต้

การกันดารอาหารทำให้อับรามไปยังประเทศอียิปต์
12:10 และเกิดการกันดารอาหารที่แผ่นดิน และอับรามได้ลงไปยังอียิปต์เพื่ออาศัยอยู่ที่นั่น เพราะว่าการกันดารอาหารในแผ่นดินนั้นมากยิ่งนัก
12:11 และต่อมาเมื่อท่านใกล้จะเข้าอียิปต์ ท่านจึงพูดกับซารายภรรยาของท่านว่า “ดูเถิด บัดนี้ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นหญิงรูปงามน่าดู
12:12 เพราะฉะนั้น ต่อมาเมื่อคนอียิปต์จะเห็นเจ้า พวกเขาจะพูดว่า ‘นี่เป็นภรรยาของเขา’ และพวกเขาจะฆ่าข้าเสีย แต่พวกเขาจะไว้ชีวิตเจ้า
12:13 ข้าขอให้เจ้าพูดว่าเจ้าเป็นน้องสาวของข้า เพื่อข้าจะอยู่อย่างสุขสบายเพราะเห็นแก่เจ้า และจิตใจของข้าจะมีชีวิตอยู่ได้เพราะเหตุเจ้า”
12:14 และต่อมาเมื่ออับรามเข้าไปในอียิปต์แล้ว คนอียิปต์เห็นว่าหญิงคนนี้รูปงามยิ่งนัก
12:15 พวกเจ้านายของฟาโรห์เห็นนางด้วยเช่นกัน และทูลยกย่องนางต่อพระพักตร์ของฟาโรห์ และหญิงนั้นจึงถูกนำเข้าไปอยู่ในวังของฟาโรห์
12:16 และฟาโรห์ทรงโปรดปรานอับรามมากเพราะเห็นแก่นาง และท่านได้แกะ วัวตัวผู้ ลาตัวผู้ ทาสชายหญิง ลาตัวเมีย และอูฐจำนวนมาก
12:17 และพระเยโฮวาห์ทรงทำให้เกิดภัยพิบัติแก่ฟาโรห์และราชวงศ์ของพระองค์ด้วยภัยพิบัติร้ายแรงต่าง ๆ เพราะเหตุซารายภรรยาของอับราม
12:18 และฟาโรห์ทรงเรียกอับรามมาและตรัสว่า “สิ่งที่เจ้าได้ทำแก่เรานั้นคืออะไร ทำไมเจ้าไม่บอกเราว่านางเป็นภรรยาของเจ้า
12:19 ทำไมเจ้าพูดว่า ‘เธอเป็นน้องสาวของข้าพระองค์’ ดังนั้นเราอาจจะรับนางมาเป็นภรรยาของเรา ฉะนั้นบัดนี้จงดูภรรยาของเจ้า จงรับนางไปและออกไปตามทางของเจ้า”
12:20 และฟาโรห์ทรงรับสั่งพวกคนใช้ของพระองค์เรื่องท่าน และพวกเขาจึงนำท่าน และภรรยาของท่าน และสิ่งสารพัดที่ท่านมีอยู่ออกไปเสีย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope