กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

บุตรชายของอับราฮัมกับเคทูราห์
25:1 หลังจากนั้นอับราฮัมได้ภรรยาอีกคนหนึ่ง และชื่อของนางคือ เคทูราห์
25:2 และนางก็คลอดบุตรให้แก่ท่านชื่อศิมราน โยกชาน เมดาน มีเดียน อิชบากและชูอาห์
25:3 และโยกชานให้กำเนิดเชบาและเดดาน และบุตรชายทั้งหลายของเดดานคือ อัสชูริม เลทูชิมและเลอุมมิม
25:4 และบุตรชายทั้งหลายของมีเดียนคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดาและเอลดาอาห์ ทั้งหมดนี้เป็นลูกหลานของเคทูราห์
25:5 และอับราฮัมได้มอบทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่แก่อิสอัค
25:6 แต่อับราฮัมได้ให้ของขวัญแก่บุตรชายทั้งหลายของพวกภรรยาน้อยของท่าน และให้พวกเขาแยกไปจากอิสอัคบุตรชายของท่าน ไปทางทิศตะวันออกยังประเทศตะวันออก เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่

อับราฮัมสิ้นชีวิตเมื่ออายุ 175 ปี อับราฮัมถูกฝังไว้กับซาราห์
25:7 และเหล่านี้เป็นวันเวลาแห่งอายุของชีวิตอับราฮัม คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าปี
25:8 ดังนั้นอับราฮัมสิ้นลมหายใจและสิ้นชีวิตเมื่อแก่หง่อมแล้ว เป็นคนชราและมีอายุมาก และถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน
25:9 และอิสอัคกับอิชมาเอลบุตรชายของท่านก็ฝังท่านไว้ในถ้ำมัคเป-ลาห์ ในนาของเอโฟรนบุตรชายของโศหาร์คนฮิตไทต์ซึ่งอยู่หน้ามัมเร
25:10 เป็นนาที่อับราฮัมซื้อมาจากบุตรชายทั้งหลายของเฮท อับราฮัมก็ถูกฝังไว้ที่นั่น กับซาราห์ภรรยาของท่าน
25:11 และต่อมาหลังจากที่สิ้นชีวิตของอับราฮัมแล้ว พระเจ้าทรงอวยพรแก่อิสอัคบุตรชายของท่าน และอิสอัคอาศัยอยู่ข้างบ่อน้ำลาไฮรอย

เชื้อสายของอิชมาเอล
25:12 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของอิชมาเอล บุตรชายของอับราฮัม ซึ่งฮาการ์คนอียิปต์สาวใช้ของซาราห์กำเนิดให้แก่อับราฮัม
25:13 และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรชายทั้งหลายของอิชมาเอล ตามชื่อของพวกเขา ตามพงศ์พันธุ์ของพวกเขา คือเนบาโยทเป็นบุตรหัวปีของอิชมาเอล เคดาร์ อัดบีเอล มิบสัม
25:14 มิชมา ดูมาห์ มัสสา
25:15 ฮาดาร์ เทมา เยทูร์ นาฟิชและเคเดมาห์
25:16 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของอิชมาเอล และชื่อเหล่านี้เป็นชื่อของพวกเขา ตามเมืองของพวกเขา และตามป้อมปราการของพวกเขา เจ้านายสิบสองคนตามตระกูลของพวกเขา
25:17 และเหล่านี้เป็นอายุแห่งชีวิตของอิชมาเอล คือหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปี และท่านสิ้นลมหายใจและสิ้นชีวิต และถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน
25:18 และพวกเขาอาศัยอยู่ตั้งแต่เมืองฮาวิลาห์จนถึงเมืองชูร์ ซึ่งอยู่หน้าอียิปต์ไปทางแผ่นดินอัสซีเรีย และท่านสิ้นชีวิตอยู่ตรงหน้าบรรดาพี่น้องของท่าน

การกำเนิดของยาโคบกับเอซาว
25:19 และต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของอิสอัคบุตรชายของอับราฮัม คืออับราฮัมให้กำเนิดอิสอัค
25:20 และอิสอัคมีอายุสี่สิบปีเมื่อท่านได้ภรรยาคือ เรเบคาห์บุตรสาวของเบธูเอลคนซีเรียแห่งเมืองปัดดานอารัม น้องสาวของลาบันคนซีเรีย
25:21 และอิสอัคอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์เพื่อภรรยาของท่าน เพราะนางเป็นหมัน และพระเยโฮวาห์ประทานตามคำอธิษฐานของท่าน และเรเบคาห์ภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์
25:22 และเด็กทั้งสองก็ดิ้นดันกันอยู่ในครรภ์ของนาง และนางจึงพูดว่า “ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ทำไมข้าพเจ้าจึงเป็นเช่นนั้น” และนางได้ไปทูลถามพระเยโฮวาห์
25:23 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับนางว่า “ชนสองชาติอยู่ในครรภ์ของเจ้า และประชาชนสองพวกที่เกิดจากบั้นเอวของเจ้าจะต้องแยกกัน พวกหนึ่งจะมีกำลังมากกว่าอีกพวกหนึ่ง และพี่จะปรนนิบัติน้อง”
25:24 และเมื่อกำหนดคลอดของนางมาถึงแล้ว ดูเถิด มีลูกแฝดอยู่ในครรภ์ของนาง
25:25 และคนแรกคลอดออกมาตัวแดง ทั้งตัวเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ทำด้วยขน และพวกเขาได้เรียกชื่อของเขาว่า เอซาว
25:26 และหลังจากนั้นน้องชายของเขาก็คลอดออกมา และมือของเขาจับส้นเท้าของเอซาวไว้ และได้เรียกชื่อของเขาว่า ยาโคบ และเมื่อนางคลอดลูกแฝดนั้น อิสอัคมีอายุได้หกสิบปี

เอซาวขายสิทธิ์บุตรหัวปีให้ยาโคบ
25:27 และเด็กชายทั้งสองนั้นโตขึ้น และเอซาวก็เป็นพรานที่ชำนาญ เป็นชาวทุ่ง และยาโคบเป็นคนเงียบ ๆ อาศัยอยู่ในเต็นท์
25:28 และอิสอัครักเอซาว เพราะท่านรับประทานเนื้อที่เขาล่ามา แต่เรเบคาห์รักยาโคบ
25:29 และยาโคบต้มถั่วแดงอยู่ และเอซาวกลับมาจากท้องทุ่ง และรู้สึกอ่อนกำลัง
25:30 และเอซาวพูดกับยาโคบว่า “ขอเจ้าให้อาหารนั้นแก่ข้าเถิด คือถั่วแดงต้มนั้นเอง เพราะข้าอ่อนกำลัง” เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกชื่อของเขาว่า เอโดม
25:31 และยาโคบพูดว่า “จงขายสิทธิ์บุตรหัวปีของพี่ให้ข้าวันนี้”
25:32 และเอซาวพูดว่า “ดูเถิด ข้ากำลังจะตายอยู่แล้ว และสิทธิ์บุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าเล่า”
25:33 และยาโคบพูดว่า “จงปฏิญาณให้ข้าวันนี้” และเอซาวได้ปฏิญาณให้กับเขา และเขาขายสิทธิ์บุตรหัวปีของตนให้แก่ยาโคบ
25:34 ดังนั้น ยาโคบจึงให้ขนมปังและถั่วแดงต้มแก่เอซาว และเขาก็กินและดื่ม แล้วลุกขึ้นไปตามทางของตน ดังนี้เอซาวก็ดูหมิ่นสิทธิ์บุตรหัวปีของตน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope