กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 45

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

โยเซฟเปิดเผยตนเองกับพี่น้อง
45:1 แล้วโยเซฟอดกลั้นตนเองต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่กับท่านต่อไปอีกไม่ได้ และท่านก็ร้องว่า “จงให้ทุกคนออกไปเสียจากเราเถิด” และไม่มีผู้ใดยืนอยู่กับท่าน ขณะที่โยเซฟแจ้งให้พี่น้องของท่านรู้จักตัวท่าน
45:2 ท่านร้องไห้เสียงดัง และคนอียิปต์ทั้งหลายและคนในสำนักพระราชวังของฟาโรห์ก็ได้ยิน
45:3 และโยเซฟพูดกับพวกพี่น้องของตนว่า “เราคือโยเซฟ บิดาของเรายังมีชีวิตอยู่หรือ” และพวกพี่น้องของท่านก็พูดไม่ออก เพราะพวกเขาตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับท่าน
45:4 และโยเซฟได้พูดกับพวกพี่น้องของตนว่า “ข้าพเจ้าขอให้ท่านเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าเถิด” และพวกเขาก็เข้ามาใกล้ และท่านพูดว่า “ข้าพเจ้าคือโยเซฟน้องชายของพวกพี่ ที่พวกพี่ขายมายังอียิปต์
45:5 เพราะฉะนั้นบัดนี้อย่าเสียใจไปเลย หรืออย่าโกรธตัวเองที่พวกพี่ขายข้าพเจ้ามาที่นี่ เพราะว่าพระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้าให้มาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้รักษาชีวิตไว้
45:6 เพราะมีการกันดารอาหารในแผ่นดินสองปีแล้ว และยังมีอีกห้าปี ซึ่งในปีเหล่านั้นจะทำนาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้เลย
45:7 และพระเจ้าทรงส่งข้าพเจ้ามาก่อนพวกพี่ เพื่อสงวนหมู่คนของพวกพี่ไว้บนแผ่นดินโลก และเพื่อช่วยชีวิตของพวกพี่ไว้ด้วยการช่วยให้พ้นอันใหญ่หลวง
45:8 เพราะฉะนั้น บัดนี้มิใช่พวกพี่เป็นผู้ส่งให้ข้าพเจ้ามาที่นี่ แต่พระเจ้าเอง และพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนบิดาแก่ฟาโรห์ และเป็นเจ้านายในพระราชวังทั้งสิ้นของพระองค์ และเป็นผู้ครอบครองทั่วแผ่นดินแห่งอียิปต์ทั้งหมด

โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตน
45:9 พวกท่านจงรีบและขึ้นไปหาบิดาของข้าพเจ้า และพูดกับท่านว่า ‘โยเซฟบุตรชายของท่านพูดดังนี้ว่า “พระเจ้าทรงโปรดให้ลูกเป็นเจ้านายเหนืออียิปต์ทั้งสิ้น ขอลงมาหาลูก อย่าได้ช้า
45:10 และพ่อจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งโกเชน และพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูก ทั้งตัวพ่อกับลูกหลานของพ่อ และฝูงแพะแกะ ฝูงวัวของพ่อ และทุกสิ่งที่พ่อมีอยู่
45:11 และลูกจะบำรุงรักษาพ่อที่นั่น ด้วยว่ายังจะมีการกันดารอาหารอีกห้าปี มิฉะนั้นพ่อและครอบครัวของพ่อและบรรดาคนที่พ่อมีอยู่จะยากจนไป”’
45:12 และดูเถิด นัยน์ตาพวกพี่ได้เห็น ทั้งนัยน์ตาของเบนยามินน้องชายของข้าพเจ้าได้เห็นว่าเป็นปากของข้าพเจ้าเองที่ได้พูดกับพวกพี่
45:13 และพวกพี่จงเล่าให้บิดาของข้าพเจ้าฟังถึงบรรดายศศักดิ์ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในอียิปต์ และที่พวกพี่ได้เห็นนั้นทุกประการ และพวกพี่จงรีบพาบิดาของข้าพเจ้าลงมาที่นี่เถิด”
45:14 และท่านกอดคอเบนยามินน้องชายของตนและร้องไห้ และเบนยามินก็กอดคอของท่านร้องไห้
45:15 ยิ่งกว่านั้นท่านได้จุบพวกพี่ชายทั้งหลายและร้องไห้กับพวกเขา และหลังจากนั้นพวกพี่น้องของท่านก็สนทนากับท่าน

โยเซฟส่งรถไปรับยาโคบที่คานาอัน
45:16 และข่าวไปถึงพระราชวังของฟาโรห์ว่า “พวกพี่น้องของโยเซฟมา” และฟาโรห์กับข้าราชการของพระองค์ก็พากันยินดี
45:17 และฟาโรห์รับสั่งกับโยเซฟว่า “พูดกับพี่น้องของท่านว่า ‘ทำดังนี้ คือเอาของบรรทุกสัตว์ของพวกเจ้าไป และพวกเจ้าจงกลับไปแผ่นดินแห่งคานาอัน
45:18 และพาบิดาของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้ามาหาเรา และเราจะประทานของดีที่สุดในแผ่นดินแห่งอียิปต์ให้พวกเจ้า และพวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์ของแผ่นดินนี้’
45:19 บัดนี้ท่านจงสั่งพวกเขาว่า ‘พวกเจ้าจงทำดังนี้ เอาขบวนเกวียนจากแผ่นดินแห่งอียิปต์เพื่อไปรับเด็กเล็ก ๆ ของพวกเจ้า และภรรยาของพวกเจ้ากับพาบิดาของพวกเจ้ามา
45:20 ยิ่งกว่านั้นอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าเลย เพราะของดีที่สุดทั่วทั้งแผ่นดินแห่งอียิปต์เป็นของพวกเจ้าแล้ว’”
45:21 และบรรดาบุตรของอิสราเอลก็ทำตาม และโยเซฟจัดขบวนเกวียนให้พวกเขาตามรับสั่งของฟาโรห์ กับให้เสบียงรับประทานแก่พวกเขาในระหว่างทาง
45:22 ท่านได้ให้เสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนแก่พวกเขาทุกคน แต่ท่านให้เงินแก่เบนยามินสามร้อยเหรียญกับเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยนห้าชุด
45:23 และท่านฝากของต่อไปนี้ให้แก่บิดาของท่าน คือลาสิบตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียิปต์ และลาตัวเมียอีกสิบตัวบรรทุกข้าว ขนมปัง และเสบียงอาหารสำหรับให้บิดารับประทานในระหว่างทาง
45:24 ดังนั้นท่านส่งพวกพี่น้องของตนไป และพวกเขาก็ออกไป และท่านพูดกับพวกเขาว่า “จงระวังให้ดีอย่าได้วิวาทกันตามทาง”
45:25 และพวกพี่น้องก็พากันขึ้นไปจากอียิปต์ และเข้าไปในแผ่นดินแห่งคานาอัน ไปหายาโคบบิดาของตน
45:26 และบอกบิดาว่า “โยเซฟยังมีชีวิตอยู่ และท่านเป็นผู้ปกครองแผ่นดินแห่งอียิปต์ทั้งหมด” และจิตใจของยาโคบก็งงงันเพราะท่านยังไม่เชื่อพวกเขา
45:27 และพวกเขาได้เล่าคำของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการ คือคำที่โยเซฟได้พูดกับพวกเขาไว้ และเมื่อท่านเห็นขบวนเกวียนที่โยเซฟส่งมารับตน จิตใจของยาโคบบิดาของพวกเขาก็ฟื้นชื่นขึ้น
45:28 และอิสราเอลจึงพูดว่า “เราอิ่มใจแล้ว โยเซฟลูกชายของเรายังมีชีวิตอยู่ เราจะไปและเห็นลูกก่อนเราตาย”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope