กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อับราฮัมส่งเอลีเอเซอร์ไปหาเจ้าสาวสำหรับอิสอัค
24:1 และอับราฮัมก็ชราแล้ว และมีอายุมากทีเดียว และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรอับราฮัมในทุกประการ
24:2 และอับราฮัมพูดกับคนใช้ของท่านที่มีอาวุโสที่สุดในบ้านของท่าน ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติทุกอย่างของท่านว่า “เราขอร้องเจ้า เอามือของเจ้าวางไว้ใต้ต้นขาของเรา
24:3 และเราจะให้เจ้าปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งสวรรค์และพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลกว่า เจ้าจะไม่หาภรรยาให้บุตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน ที่เราอาศัยอยู่ท่ามกลางเขานี้
24:4 แต่เจ้าจะไปยังประเทศของเราและญาติพี่น้องของเรา และหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่อิสอัคบุตรชายของเรา”
24:5 และคนใช้ก็พูดกับท่านว่า “หากว่าหญิงนั้นจะไม่เต็มใจมากับข้าพเจ้ายังแผ่นดินนี้ ข้าพเจ้ามิต้องนำบุตรชายของท่านกลับไปยังแผ่นดินซึ่งท่านจากมานั้นหรือ”
24:6 และอับราฮัมพูดกับเขาว่า “ระวังเจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นอีก
24:7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งสวรรค์ ผู้ซึ่งทรงนำเรามาจากบ้านบิดาของเรา และจากแผ่นดินแห่งญาติพี่น้องของเรา ผู้ซึ่งตรัสกับเราและทรงปฏิญาณกับเราว่า ‘เราจะประทานแผ่นดินนี้ให้แก่เชื้อสายของเจ้า’ พระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไปข้างหน้าเจ้า และเจ้าจงหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากที่นั่น
24:8 และถ้าหญิงนั้นไม่เต็มใจมากับเจ้า แล้วเจ้าก็จะพ้นจากคำปฏิญาณของเรานี้ เพียงแต่เจ้าอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นอีก”
24:9 และคนใช้ได้เอามือของเขาวางใต้ต้นขาของอับราฮัมนายของตน และปฏิญาณต่อท่านเกี่ยวกับเรื่องนั้น
24:10 และคนใช้นำอูฐสิบตัวจากฝูงอูฐของนายมา และออกเดินทางไป ด้วยว่าข้าวของทั้งสิ้นของนายของเขาอยู่ในอำนาจของเขา และเขาลุกขึ้นไปยังเมโสโปเตเมีย ถึงนครของนาโฮร์
24:11 และเขาให้ฝูงอูฐของเขาคุกเข่าลงข้างบ่อน้ำข้างนอกนครเวลาเย็น คือเป็นเวลาที่ผู้หญิงออกมาตักน้ำ
24:12 และเขาอธิษฐานว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขออธิษฐานทูลต่อพระองค์ ขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ และขอทรงสำแดงความเมตตาแก่อับราฮัมนายของข้าพระองค์
24:13 ดูเถิด ข้าพระองค์กำลังยืนอยู่ข้างบ่อน้ำ และบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองนี้กำลังออกมาตักน้ำ
24:14 และขอให้หญิงสาวคนที่ข้าพระองค์จะพูดกับนางว่า ‘ข้าพเจ้าขอนางโปรดลดเหยือกของนางลงให้ข้าพเจ้าดื่ม’ และนางนั้นจะพูดว่า ‘เชิญดื่มเถิดและข้าพเจ้าจะให้ฝูงอูฐของท่านกินด้วย’ ให้คนนั้นเองเป็นคนที่พระองค์ทรงกำหนดสำหรับอิสอัคผู้รับใช้ของพระองค์ และอย่างนี้ข้าพระองค์จะทราบได้ว่า พระองค์ทรงสำแดงความเมตตาแก่นายของข้าพระองค์”

พระเจ้าทรงนำเอลีเอเซอร์ให้พบกับเรเบคาห์
24:15 และต่อมาก่อนเขาอธิษฐานเสร็จ ดูเถิด เรเบคาห์ ผู้ที่เกิดแก่เบธูเอลบุตรชายของมิลคาห์ภรรยาของนาโฮร์น้องชายของอับราฮัม ก็แบกเหยือกของนางเดินออกมา
24:16 และหญิงสาวนั้นงามมาก เป็นหญิงพรหมจารียังไม่มีชายใดร่วมรู้กับนาง และนางก็ลงไปที่บ่อน้ำเติมน้ำเต็มเหยือก และก็ขึ้นมา
24:17 และคนใช้นั้นก็วิ่งไปพบนาง และพูดว่า “ข้าพเจ้าขอนางโปรดให้น้ำจากเหยือกของนางให้ข้าพเจ้าดื่มสักหน่อย”
24:18 และนางพูดว่า “นายของข้าพเจ้า เชิญดื่มเถิด” และนางก็รีบลดเหยือกของนางลงมาถือไว้ และให้เขาดื่ม
24:19 และเมื่อให้เขาดื่มเสร็จแล้ว นางพูดว่า “ข้าพเจ้าจะตักน้ำให้ฝูงอูฐของท่านกินจนอิ่มด้วย”
24:20 และนางรีบเทน้ำในเหยือกของนางใส่ราง และวิ่งไปตักน้ำที่บ่อน้ำอีก และตักน้ำให้อูฐทั้งหมดของเขา
24:21 และชายคนนั้นก็อัศจรรย์ใจในตัวนางอยู่เงียบ ๆ เพื่อตรึกตรองดูว่าพระเยโฮวาห์ทรงให้การเดินทางของตนบังเกิดผลหรือไม่
24:22 และต่อมาเมื่อฝูงอูฐกินเสร็จแล้ว ชายนั้นก็ให้ห่วงจมูกทองคำหนักครึ่งเชเขล และกำไลสำหรับข้อมือของนางคู่หนึ่งเป็นทองคำหนักสิบเชเขล
24:23 และพูดว่า “ข้าพเจ้าขอนางโปรดบอกข้าพเจ้าว่านางเป็นบุตรสาวของใคร ในบ้านบิดาของนางนั้นมีที่ให้พวกเราพักอาศัยบ้างไหม”
24:24 และนางพูดกับเขาว่า “ข้าพเจ้าเป็นบุตรสาวของเบธูเอลบุตรชายของมิลคาห์ซึ่งนางบังเกิดให้กับนาโฮร์”
24:25 ยิ่งกว่านั้นนางพูดกับเขาว่า “เรามีทั้งฟางและเสบียงพอ และมีที่ให้พัก”
24:26 และชายนั้นก็ก้มศีรษะของตนลงและนมัสการพระเยโฮวาห์
24:27 และเขาอธิษฐานว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ผู้ไม่ได้ทรงทอดทิ้งความกรุณา และความจริงของพระองค์ต่อนายของข้าพระองค์ ส่วนข้าพระองค์นั้นพระเยโฮวาห์ทรงนำข้าพระองค์มาตามทางจนถึงบ้านหมู่ญาตินายของข้าพระองค์”
24:28 และหญิงสาวนั้นก็วิ่งไปและบอกคนในครอบครัวมารดาของนางถึงสิ่งเหล่านี้
24:29 และเรเบคาห์มีพี่ชายคนหนึ่ง และชื่อของเขาคือ ลาบัน และลาบันวิ่งไปหาชายคนนั้นที่บ่อน้ำ
24:30 และต่อมาเมื่อเขาเห็นห่วงจมูกและกำไลที่ข้อมือของน้องสาว และเมื่อเขาได้ยินคำของเรเบคาห์น้องสาวของเขา พูดว่า “ชายนั้นพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้” เขาก็ไปหาชายนั้น และดูเถิด เขากำลังยืนอยู่กับฝูงอูฐที่บ่อน้ำ
24:31 และเขาพูดว่า “ท่านผู้รับพระพรของพระเยโฮวาห์ เชิญเข้ามาเถิด ท่านยืนอยู่ข้างนอกทำไม เพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้านและเตรียมที่สำหรับฝูงอูฐแล้ว”
24:32 และชายนั้นได้เข้าไปในบ้าน และเขาก็แก้ฝูงอูฐของเขา และให้ฟางและอาหารสำหรับฝูงอูฐ และให้น้ำล้างเท้าของเขาและเท้าของคนทั้งหลายที่มากับเขา
24:33 และจัดอาหารไว้ต่อหน้าเขาเพื่อให้รับประทาน แต่เขาพูดว่า “ข้าพเจ้าจะไม่รับประทาน จนกว่าข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายมานั้น” และเขาก็พูดว่า “เชิญพูดเถิด”

เอลีเอเซอร์เล่าถึงงานรับใช้เพื่ออิสอัค
24:34 และเขาได้พูดว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอับราฮัม
24:35 และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่นายของข้าพเจ้าอย่างมากมาย และท่านก็ยิ่งใหญ่ขึ้น และพระองค์ประทานฝูงแพะแกะ และฝูงวัว เงินและทองคำ คนใช้ชายหญิง อูฐและลา
24:36 และซาราห์ภรรยานายของข้าพเจ้าได้บังเกิดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่นายของข้าพเจ้าเมื่อนางแก่แล้ว และนายก็ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้บุตรชาย
24:37 และนายของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าปฏิญาณ พูดว่า ‘เจ้าอย่าหาภรรยาให้แก่บุตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน ซึ่งเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขานี้
24:38 แต่เจ้าจงไปยังบ้านบิดาของเราและไปยังญาติพี่น้องของเรา และหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่บุตรชายของเรา’
24:39 และข้าพเจ้าพูดกับนายของข้าพเจ้าว่า ‘หากว่าหญิงนั้นจะไม่ยอมมากับข้าพเจ้า’
24:40 และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า ‘พระเยโฮวาห์ผู้ซึ่งเราดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไปกับเจ้า และให้ทางของเจ้าบังเกิดผล และเจ้าจะหาภรรยาคนหนึ่งให้บุตรชายของเราจากญาติพี่น้องของเรา และจากบ้านบิดาของเรา
24:41 แล้วเจ้าจะพ้นจากคำปฏิญาณนี้ของเรา เมื่อเจ้ามาถึงญาติพี่น้องของเราแล้ว และถ้าพวกเขาไม่ยอมให้หญิงคนหนึ่งแก่เจ้า เจ้าก็จะพ้นจากคำปฏิญาณของเรา’
24:42 และวันนี้ข้าพเจ้ามาถึงบ่อน้ำและทูลว่า ‘โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ถ้าบัดนี้พระองค์ทรงโปรดให้ทางของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ไปนั้นเกิดผล
24:43 ดูเถิด ข้าพระองค์กำลังยืนอยู่ข้างบ่อน้ำ และจะเป็นไปอย่างนี้ว่าเมื่อสาวพรหมจารีออกมาตักน้ำ และข้าพระองค์พูดกับนางว่า “ข้าพเจ้าขอนางโปรดให้น้ำข้าพเจ้าดื่มจากเหยือกของนางสักหน่อย”
24:44 และนางจะพูดกับข้าพระองค์ว่า “เชิญท่านดื่มเถิด และข้าพเจ้าจะตักน้ำให้ฝูงอูฐของท่านด้วยเหมือนกัน” ให้ผู้นั้นเป็นหญิงที่พระเยโฮวาห์ทรงกำหนดตัวไว้สำหรับบุตรชายนายของข้าพระองค์’
24:45 และก่อนข้าพเจ้าอธิษฐานในใจเสร็จ ดูเถิด เรเบคาห์แบกเหยือกของนางเดินออกมา นางลงไปที่บ่อน้ำและตักน้ำ และข้าพเจ้าพูดกับนางว่า ‘ข้าพเจ้าขอนางโปรดให้น้ำข้าพเจ้าดื่ม’
24:46 และนางก็รีบลดเหยือกจากบ่าของนางและพูดว่า ‘เชิญดื่มเถิด และข้าพเจ้าจะให้ฝูงอูฐของท่านกินด้วย’ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงดื่ม และนางก็ตักน้ำให้ฝูงอูฐกินด้วย
24:47 และข้าพเจ้าถามนาง และพูดว่า ‘นางเป็นบุตรสาวของใคร’ และนางพูดว่า ‘เป็นบุตรสาวของเบธูเอลบุตรชายของนาโฮร์ ซึ่งมิลคาห์กำเนิดให้แก่ท่าน’ และข้าพเจ้าได้ใส่ห่วงจมูกที่หน้าของนาง และสวมกำไลที่ข้อมือของนาง
24:48 และข้าพเจ้าก็ก้มศีรษะของตนลง และนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพเจ้า ผู้ทรงนำข้าพเจ้ามาตามทางที่ถูก เพื่อหาบุตรสาวของน้องชายนายให้บุตรชายของนาย
24:49 และบัดนี้ ถ้าท่านทั้งหลายยอมแสดงความเมตตาและจริงใจต่อนายของข้าพเจ้าแล้ว ขอบอกข้าพเจ้า และถ้าไม่ ก็ขอบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย”

เรเบคาห์ไปจากลาบันกับเบธูเอล
24:50 แล้วลาบันและเบธูเอลจึงตอบ และพูดว่า “สิ่งนี้มาจากพระเยโฮวาห์ พวกเราจะพูดดีหรือร้ายกับท่านก็ไม่ได้
24:51 ดูเถิด เรเบคาห์ก็อยู่ต่อหน้าท่าน พานางไปเถิด และให้นางเป็นภรรยาบุตรชายนายของท่านตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสแล้ว”
24:52 และต่อมาเมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้ยินถ้อยคำของเขาทั้งสอง เขาก็กราบลงถึงดินนมัสการพระเยโฮวาห์
24:53 และคนใช้ก็นำเอาเครื่องเงินที่ประดับด้วยเพชรพลอยและเครื่องทองคำที่ประดับด้วยเพชรพลอย พร้อมกับเสื้อผ้า และมอบให้แก่เรเบคาห์ เขายังมอบของอันมีค่าให้แก่พี่ชายของนางและมารดาของนางด้วย
24:54 และพวกเขาก็รับประทานและดื่ม คือเขากับคนทั้งหลายที่มากับเขา และค้างคืนที่นั่น และพวกเขาลุกขึ้นในเวลาเช้า และคนใช้นั้นก็กล่าวว่า “ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปหานายของข้าพเจ้าเถิด”
24:55 และพี่ชายของนางและมารดาของนางพูดว่า “ขอให้หญิงสาวอยู่กับพวกเราสักสองสามวัน อย่างน้อยสักสิบวัน หลังจากนั้นนางจะไปก็ได้”
24:56 และคนใช้นั้นพูดกับพวกเขาว่า “อย่าหน่วงเหนี่ยวข้าพเจ้าไว้เลย ด้วยเห็นแล้วว่าพระเยโฮวาห์ทรงให้ทางของข้าพเจ้าเกิดผล ขอให้ข้าพเจ้าออกเดินทางเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปหานายของข้าพเจ้า”
24:57 และพวกเขาพูดว่า “เราจะเรียกหญิงสาวมาและถามดูจากปากของนาง”
24:58 และพวกเขาก็เรียกเรเบคาห์ และพูดกับนางว่า “เจ้าจะไปกับชายคนนี้หรือไม่” และนางพูดว่า “ข้าพเจ้าจะไป”
24:59 และพวกเขาได้ส่งเรเบคาห์น้องสาวของพวกเขากับพี่เลี้ยงของนางไปพร้อมกับคนใช้ของอับราฮัม และคนทั้งหลายของเขา
24:60 และพวกเขาอวยพรเรเบคาห์ และกล่าวแก่นางว่า “เจ้าเป็นน้องสาวของพวกเรา ขอให้เจ้าเป็นมารดาของคนนับแสนนับล้าน และขอให้เชื้อสายของเจ้าได้ประตูเมืองของพวกเขาที่เกลียดชังพวกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์”

อิสอัคพบและแต่งงานกับเรเบคาห์
24:61 และเรเบคาห์ลุกขึ้นพร้อมกับเหล่าสาวใช้ของนาง และพวกเขาก็ขึ้นอูฐและไปกับชายนั้น คนใช้ก็พาเรเบคาห์ไปตามทางของเขา
24:62 และอิสอัคมาจากทางแห่งบ่อน้ำลาไฮรอย เพราะท่านไปอาศัยอยู่ทางทิศใต้
24:63 และเวลาเย็นอิสอัคออกไปคิดใคร่ครวญที่ทุ่งนา และท่านก็เงยหน้าขึ้นและมองไป และดูเถิด มีฝูงอูฐกำลังเดินมา
24:64 และเรเบคาห์เงยหน้าของนางขึ้น และเมื่อนางเห็นอิสอัคแล้ว นางก็ลงจากอูฐ
24:65 เพราะนางได้พูดกับคนใช้นั้นว่า “ชายคนโน้นที่กำลังเดินผ่านทุ่งนามาหาพวกเรานั้นคือใคร” และคนใช้นั้นได้พูดว่า “นายของข้าพเจ้า” ฉะนั้นนางจึงหยิบผ้าคลุมหน้ามาและคลุมตัวไว้
24:66 และคนใช้บอกให้อิสอัคทราบทุกอย่างที่เขาได้กระทำไป
24:67 และอิสอัคก็พานางเข้ามาในเต็นท์ของซาราห์มารดาของท่านและรับเรเบคาห์ไว้ และนางก็เป็นภรรยาของท่าน และท่านก็รักนาง และอิสอัคก็ได้รับความปลอบประโลมภายหลังที่มารดาของท่านสิ้นชีวิตแล้ว

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope