กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ปฐมกาล 46

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

ยาโคบลงไปยังอียิปต์
46:1 และอิสราเอลเดินทางไปพร้อมกับสิ่งทั้งปวงที่ท่านมีอยู่ และมาถึงเมืองเบเออร์เชบา และถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอิสอัคบิดาของตน
46:2 และพระเจ้าตรัสแก่อิสราเอลโดยนิมิตในเวลากลางคืน และตรัสว่า “ยาโคบ ยาโคบเอ๋ย” และท่านทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าข้า”
46:3 และพระองค์ได้ตรัสว่า “เราคือพระเจ้า เป็นพระเจ้าของบิดาเจ้า อย่ากลัวที่จะลงไปยังอียิปต์เพราะเราจะทำให้เจ้าเป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่น
46:4 เราจะลงไปกับเจ้าถึงอียิปต์ และเราจะพาเจ้าขึ้นมาอีกด้วยแน่ และโยเซฟจะวางมือของเขาบนตาของเจ้า”
46:5 และยาโคบก็ลุกขึ้นไปจากเมืองเบเออร์เชบา และบรรดาบุตรชายของอิสราเอลก็ให้ยาโคบบิดาของพวกเขาขึ้นขบวนเกวียนที่ฟาโรห์ส่งมารับท่าน พร้อมกับลูกหลานเล็ก ๆ และภรรยาของพวกเขา
46:6 และพวกเขาพาฝูงสัตว์และทรัพย์สมบัติของตนที่พวกเขาได้มาในแผ่นดินแห่งคานาอันนั้นไปยังอียิปต์ ยาโคบและบรรดาเชื้อสายของท่านไปด้วยกันกับท่าน
46:7 คือลูกหลานชายหญิงของท่านไปด้วยกันกับท่าน และเชื้อสายทั้งหมดของท่าน ท่านก็นำเข้าไปในอียิปต์พร้อมกับท่าน
46:8 และต่อไปนี้เป็นชื่อลูกหลานของอิสราเอลที่เข้าไปในอียิปต์ ทั้งยาโคบและบุตรชายทั้งหลายของท่านคือ รูเบน บุตรหัวปีของยาโคบ
46:9 และบุตรชายทั้งหลายของรูเบน คือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี
46:10 และบุตรชายทั้งหลายของสิเมโอน คือ เยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน และโศหาร์ กับชาอูล บุตรชายของหญิงคนคานาอัน
46:11 และบุตรชายทั้งหลายของเลวี คือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
46:12 และบุตรชายทั้งหลายของยูดาห์ คือ เอร์ โอนัน เช-ลาห์ เปเรศ และเศ-ราห์ แต่เอร์และโอนันได้ถึงแก่ความตายในแผ่นดินแห่งคานาอัน และบุตรชายทั้งหลายของเปเรศ คือ เฮสโรน และฮามูล
46:13 และบุตรชายทั้งหลายของอิสสาคาร์ คือ โทลา ปูวาห์ โยบ และชิมโรน
46:14 และบุตรชายทั้งหลายของเศบูลุน คือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล
46:15 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของเลอาห์ ซึ่งนางคลอดให้ยาโคบในปัดดานอารัม กับบุตรสาวของท่านชื่อ ดีนาห์ บุตรชายหญิงทั้งหมดของท่านมีสามสิบสามคน
46:16 และบุตรชายทั้งหลายของกาด คือ ศิฟีโอน ฮักกี ชูนี เอสโบน เอรี อาโรดี และอาเรลี
46:17 และบุตรชายทั้งหลายของอาเชอร์ คือ ยิมนาห์ อิชอูอาห์ อิชวี และเบรียาห์ กับเสราห์น้องสาวของพวกเขา และบุตรชายทั้งหลายของเบรียาห์ คือ เฮเบอร์ และมัลคีเอล
46:18 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของศิลปาห์ ผู้ที่ลาบันยกให้แก่เลอาห์บุตรสาวของตน และนางคลอดคนเหล่านี้ให้ยาโคบ มีสิบหกคนด้วยกัน
46:19 บุตรชายทั้งหลายของราเชลภรรยาของยาโคบ คือ โยเซฟ และเบนยามิน
46:20 และมนัสเสห์กับเอฟราอิม เกิดแก่โยเซฟในแผ่นดินแห่งอียิปต์ ซึ่งอาเสนัทบุตรสาวของโปทิเฟรา ปุโรหิตเมืองโอนคลอดให้ท่าน
46:21 และบุตรชายทั้งหลายของเบนยามิน คือ เบลา เบเคอร์ อัชเบล เกรา นาอามาน เอไฮ โรช มุปปิม หุปปิม และอาร์ด
46:22 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของราเชลที่เกิดแก่ยาโคบ มีสิบสี่คนด้วยกัน
46:23 และบุตรชายของดาน คือ หุชิม
46:24 และบุตรชายทั้งหลายของนัฟทาลี คือ ยาเซเอล กูนี เยเซอร์ และชิลเลม
46:25 คนเหล่านี้เป็นบุตรชายทั้งหลายของบิลฮาห์ ผู้ที่ลาบันยกให้แก่ราเชลบุตรสาวของตน และนางคลอดคนเหล่านี้ให้ยาโคบ มีเจ็ดคนด้วยกัน
46:26 และบรรดาคนของยาโคบซึ่งออกมาจากบั้นเอวของท่านที่เข้ามาในอียิปต์นั้น ไม่นับภรรยาของบุตรชายทั้งหลายของยาโคบ มีหกสิบหกคนด้วยกัน
46:27 และบุตรชายทั้งหลายของโยเซฟซึ่งเกิดแก่ท่านในอียิปต์มีสองคน คนทั้งปวงในครอบครัวของยาโคบที่เข้ามาในอียิปต์มีเจ็ดสิบคนด้วยกัน

ญาติพี่น้องของโยเซฟไปอาศัยอยู่ในเมืองโกเชน
46:28 และยาโคบได้ส่งยูดาห์ล่วงหน้าก่อนท่าน ไปหาโยเซฟเพื่อจะนำหน้าของท่านไปยังเมืองโกเชน และพวกเขาก็มาถึงแผ่นดินแห่งโกเชน
46:29 และโยเซฟก็จัดเตรียมรถม้าของตน ขึ้นไปที่เมืองโกเชนเพื่อพบอิสราเอลบิดาของตน และแนะนำตัวแก่บิดาของตน ท่านก็กอดคอบิดาของตนไว้ และกอดคอบิดาร้องไห้เป็นเวลานาน
46:30 และอิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “เดี๋ยวนี้พ่อจะตายก็ตามเถิด เนื่องจากพ่อได้เห็นหน้าของเจ้าแล้ว เพราะว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่”
46:31 และโยเซฟได้พูดกับพวกพี่น้องของท่านและครอบครัวบิดาของท่านว่า “เราจะขึ้นไปและแสดงแก่ฟาโรห์และทูลแก่พระองค์ว่า ‘พวกพี่น้องของข้าพระองค์และครอบครัวบิดาของข้าพระองค์ผู้เคยอยู่ในแผ่นดินแห่งคานาอันนั้นมาหาข้าพระองค์แล้ว
46:32 และคนเหล่านั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะ ด้วยเหตุที่พวกเขามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ และพวกเขาพาฝูงแพะแกะ ฝูงวัวของพวกเขา และทุกสิ่งที่พวกเขามีอยู่มาด้วย’
46:33 และให้เป็นไปตามนี้เมื่อฟาโรห์จะรับสั่งให้พวกท่านเข้าเฝ้าและจะตรัสว่า ‘พวกเจ้าเคยประกอบอาชีพอะไร’
46:34 ท่านทั้งหลายจงทูลว่า ‘การประกอบอาชีพของพวกผู้รับใช้ของพระองค์นั้นเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ตั้งแต่วัยเด็กหนุ่มของพวกข้าพระองค์มาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งข้าพระองค์ทั้งหลายและบรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ด้วย’ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งโกเชน เหตุว่าคนเลี้ยงแพะแกะทุกคนนั้นเป็นที่รังเกียจสำหรับชาวอียิปต์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope