พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

สนับสนุนโดย
The Thailand Home Page

ซื้อพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Information on ordering a Thai KJV Bible

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

ปฐมกาล / Genesis [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อพยพ / Exodus [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

เลวีนิติ / Leviticus [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

กันดารวิถี / Numbers [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

โยชูวา / Joshua [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ผู้วินิจฉัย / Judges [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

นางรูธ / Ruth [1] [2] [3] [4]

1 ซามูเอล / 1 Samuel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

2 ซามูเอล / 2 Samuel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

1 พงศ์กษัตริย์ / 1 Kings [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

2 พงศ์กษัตริย์ / 2 Kings [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

1 พงศาวดาร / 1 Chronicles [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

2 พงศาวดาร / 2 Chronicles [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เอสรา / Ezra [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

เนหะมีย์ / Nehemiah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

เอสเธอร์ / Esther [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

โยบ / Job [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เพลงสดุดี / Psalms [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สุภาษิต / Proverbs [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ปัญญาจารย์ / Ecclesiastes [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

เพลงซาโลมอน / Song of Solomon [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

อิสยาห์ / Isaiah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

เยเรมีย์ / Jeremiah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

เพลงคร่ำครวญ / Lamentations [1] [2] [3] [4] [5]

เอเสเคียล / Ezekiel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

ดานิเอล / Daniel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

โฮเชยา / Hosea [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

โยเอล / Joel [1] [2] [3]

อาโมส / Amos [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

โอบาดีย์ / Obadiah [1]

โยนาห์ / Jonah [1] [2] [3] [4]

มีคาห์ / Micah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

นาฮูม / Nahum [1] [2] [3]

ฮาบากุก / Habakkuk [1] [2] [3]

เศฟันยาห์ / Zephaniah [1] [2] [3]

ฮักกัย / Haggai [1] [2]

เศคาริยาห์ / Zechariah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

มาลาคี / Malachi [1] [2] [3] [4]

มัทธิว / Matthew [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

มาระโก / Mark [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ลูกา / Luke [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ยอห์น / John [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

กิจการ / Acts [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

โรม / Romans [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1 โครินธ์ / 1 Corinthians [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

2 โครินธ์ / 2 Corinthians [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

กาลาเทีย / Galatians [1] [2] [3] [4] [5] [6]

เอเฟซัส / Ephesians [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ฟีลิปปี / Philippians [1] [2] [3] [4]

โคโลสี / Colossians [1] [2] [3] [4]

1 เธสะโลนิกา / 1 Thessalonians [1] [2] [3] [4] [5]

2 เธสะโลนิกา / 2 Thessalonians [1] [2] [3]

1 ทิโมธี / 1 Timothy [1] [2] [3] [4] [5] [6]

2 ทิโมธี / 2 Timothy [1] [2] [3] [4]

ทิตัส / Titus [1] [2] [3]

ฟีเลโมน / Philemon [1]

ฮีบรู / Hebrews [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ยากอบ / James [1] [2] [3] [4] [5]

1 เปโตร / 1 Peter [1] [2] [3] [4] [5]

2 เปโตร / 2 Peter [1] [2] [3]

1 ยอห์น / 1 John [1] [2] [3] [4] [5]

2 ยอห์น / 2 John [1]

3 ยอห์น / 3 John [1]

ยูดาส / Jude [1]

วิวรณ์ / Revelation [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope