พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

ที่กำลังปรับปรุงใหม่

This is the updated version of the Thai KJV Bible (a work in progress)

Bible verses to copy for sermons and Bible lessons, the same as the printed Thai KJV Bible

Can be found at: Thai KJV Bible 2006 Version

สนับสนุนโดย
The Thailand Home Page

ซื้อพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์
Information on ordering a Thai KJV Bible

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์

ปฐมกาล / Genesis [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]

อพยพ / Exodus [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

เลวีนิติ / Leviticus [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

กันดารวิถี / Numbers [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระราชบัญญัติ / Deuteronomy [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

โยชูวา / Joshua [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ผู้วินิจฉัย / Judges [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

นางรูธ / Ruth [1] [2] [3] [4]

1 ซามูเอล / 1 Samuel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

2 ซามูเอล / 2 Samuel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

1 พงศ์กษัตริย์ / 1 Kings [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

2 พงศ์กษัตริย์ / 2 Kings [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

1 พงศาวดาร / 1 Chronicles [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

2 พงศาวดาร / 2 Chronicles [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เอสรา / Ezra [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

เนหะมีย์ / Nehemiah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

เอสเธอร์ / Esther [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

โยบ / Job [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

เพลงสดุดี / Psalms [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

สุภาษิต / Proverbs [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

ปัญญาจารย์ / Ecclesiastes [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

เพลงซาโลมอน / Song of Solomon [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

อิสยาห์ / Isaiah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]

เยเรมีย์ / Jeremiah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]

เพลงคร่ำครวญ / Lamentations [1] [2] [3] [4] [5]

เอเสเคียล / Ezekiel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48]

ดานิเอล / Daniel [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

โฮเชยา / Hosea [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

โยเอล / Joel [1] [2] [3]

อาโมส / Amos [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

โอบาดีย์ / Obadiah [1]

โยนาห์ / Jonah [1] [2] [3] [4]

มีคาห์ / Micah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

นาฮูม / Nahum [1] [2] [3]

ฮาบากุก / Habakkuk [1] [2] [3]

เศฟันยาห์ / Zephaniah [1] [2] [3]

ฮักกัย / Haggai [1] [2]

เศคาริยาห์ / Zechariah [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

มาลาคี / Malachi [1] [2] [3] [4]

มัทธิว / Matthew [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

มาระโก / Mark [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

ลูกา / Luke [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ยอห์น / John [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

กิจการ / Acts [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]

โรม / Romans [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1 โครินธ์ / 1 Corinthians [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

2 โครินธ์ / 2 Corinthians [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

กาลาเทีย / Galatians [1] [2] [3] [4] [5] [6]

เอเฟซัส / Ephesians [1] [2] [3] [4] [5] [6]

ฟีลิปปี / Philippians [1] [2] [3] [4]

โคโลสี / Colossians [1] [2] [3] [4]

1 เธสะโลนิกา / 1 Thessalonians [1] [2] [3] [4] [5]

2 เธสะโลนิกา / 2 Thessalonians [1] [2] [3]

1 ทิโมธี / 1 Timothy [1] [2] [3] [4] [5] [6]

2 ทิโมธี / 2 Timothy [1] [2] [3] [4]

ทิตัส / Titus [1] [2] [3]

ฟีเลโมน / Philemon [1]

ฮีบรู / Hebrews [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

ยากอบ / James [1] [2] [3] [4] [5]

1 เปโตร / 1 Peter [1] [2] [3] [4] [5]

2 เปโตร / 2 Peter [1] [2] [3]

1 ยอห์น / 1 John [1] [2] [3] [4] [5]

2 ยอห์น / 2 John [1]

3 ยอห์น / 3 John [1]

ยูดาส / Jude [1]

วิวรณ์ / Revelation [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

 

These files are in Adobe PDF format. If you do not have Adobe Acrobat Reader click here for a free download.

TKJV Bible Cover  TKJV Bible Introductory Pages  TKJV Bible Spine Cover

Dictionary of Bible Words  Introductions for Books of the Bible  Bible Maps

Genesis  Exodus  Leviticus  Numbers  Deuteronomy  Joshua  Judges  Ruth

1 Samuel  2 Samuel  1 Kings  2 Kings  1 Chronicles  2 Chronicles  Ezra  Nehemiah

Esther  Job  Psalms  Proverbs  Ecclesiastes  Song of Solomon  Isaiah  Jeremiah

Lamentations  Ezekiel  Daniel  Hosea  Joel  Amos  Obadiah  Jonah  Micah

Nahum  Habakkuk  Zephaniah  Haggai  Zechariah  Malachi

Matthew  Mark  Luke  John  Acts  Romans  1 Corinthians  2 Corinthians

Galatians  Ephesians  Philippians  Colossians  1 Thessalonians  2 Thessalonians

1 Timothy  2 Timothy  Titus  Philemon  Hebrews  James

1 Peter  2 Peter  1 John  2 John  3 John  Jude  Revelation

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2006 Philip Pope